Boží království je mezi vámi. (Lk 17,21) - Citát z Bible na každý den

22. 1. 2019 , Robert Hossein (Foto: ima)

Potkal jsem lidi, kteří pomáhají. To mě ovlivnilo

motýl, butterfly / foto -ma-

Potkal jsem lidi, kteří pomáhají. To mě ovlivnilo.

Když jsem byl malý, na prázdniny jsme nejezdili. Jediná cesta, která mi otevřela srdce k širším obzorům, a tedy i k myšlenkám na Stvořitele, byla, když mě matka vzala do Alp kvůli průduškám. Pak mě tam na rok svěřila jedné křesťanské rodině. Tito lidé tak měli částečný podíl na mé výchově. Zažil jsem u nich laskavou péči v kulisách nádherných hor, kde jsem rád pozoroval kamzíky na útesech. Skutečnost, že jsem potkal lidi, kteří mají rádi ostatní a pomáhají jim, posílila mou víru.

Nikdy nevím, kam až dosáhne můj i drobný skutek lásky a co všechno může způsobit. Znáte efekt motýlích křídel, tu energii dobra, která se přenáší z člověka na člověka a dotýká se srdcí? Ježíšovo poselství v evangeliu je výzvou ke sdílení talentů, darů, k dělení se o věci, včetně těch duchovních.

Každý z nás jsme vybaveni k tomu, abychom mohli působit ve svém okolí dobro. Nikdo není tak „chudý“, aby nemohl nějakým způsobem pomoci druhým (slovem povzbuzení, nasloucháním atd.).  I chudý člověk se ale může chovat jako „boháč“, když se uzavře do sebe, a naopak boháč se srdcem chudého se může s druhými dělit. Prokletím totiž není obsah peněženky, ale uzavřenost vůči druhým a jejich potřebám.

Bůh nás osvobozuje od nutnosti zalíbit se druhým

Evangelium je tak bohaté! Ti, kdo s vírou přijmou tento životní styl za svůj, postupně poznávají, co mají dělat, a nedají se už ovlivnit nebo ovládat mocnostmi, jež s námi manipulují. „Nebratříčkuj se s mocnými,“ říkával mi tatínek. Pravda nás osvobozuje od nároků vnějšího zdání a vytrhuje nás z pokušení, pokud se nás ten či onen chystá uplatit. Pravda z nás dělá muže a ženy schopné navazovat vztahy plné důvěry, schopné uskutečnit své jedinečné povolání na tomto světě, místo abychom žili v obavách a v podrobení, když se snažíme někomu zalíbit.

Každý se máme stát tím, co si pro nás Bůh vysnil. Abychom se nesrovnávali s ostatními a abychom svým prostým úsilím žili své povolání Otcových dětí.  Přišel jsem na tento svět nahý – a nahý z něj také odejdu. Mým jediným bohatstvím je milovat druhé, kteří jsou mými bratry, a milovat je, aniž bych jim podlézal.

Milujme lidi navzdory jejich  slabostem

Milujme druhé, milujme je v malých věcech, drobnostech. I když jsme každý z nás nějak zraněný, máme každý schopnost milovat, pomáhat si a sdílet se, dřív než bude příliš pozdě. Láska je jediný prostředek schopný zabránit zkáze světa.

Jsme na tomto světě jen na chvíli, a proto neztrácejme čas, který nám byl dán, a milujme lidi i navzdory jejich slabostem a nedokonalostem. Kdo si neumazal ruce, patrně je nepoužívá... Bylo by bláznovstvím snít o dokonalosti. Musíme přijmout naše omezení a mít rádi.

Se svolením zpracováno podle knížky Robert Hossein, Vlk pohlazený Bohem,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.  Redakčně upraveno.

Na prahu věčnosti nám nezůstane to, co jsme si vydělali, ale ...
... to, co jsme rozdali. (Tweet papeže Františka z 20. 1. 2019)

Bůh není nespravedlivý, že by zapomněl na to, co jste vykonali,
a na vaši lásku, kterou jste kvůli němu projevovali,
když jste prokazovali a stále prokazujete služby bližním. (srov. Bible Žid 6,10)

Související texty k tématu:

Almužna
- Co znamená slovo almužna?
V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat… 
Peníze si do hrobu nevezmeme, ale dobrotivost a štědrost ​nás bude provázet i po smrti…
- "Sám mám málo
Nikomu radši nepomáhám, abych nenaletěl
Co někomu dáš, vrátí se ti rozmnožené
Dáváním nikdy neztrácíme
Almužna není vždy to nejdůležitější 
Co v lásce dáme, Bůh nám podivuhodně vrátí
Když je lepší být za hlupáka, než být ´in´... 
Cesta k zacelení a uzdravení vlastních ran
Efekt motýlích křídel

Drobné dobré skutky 
Drobné dobré skutky laskavosti nás nic nestojíI velké věci začínají maličkostmi 
Drobné projevy laskavosti nás nic nestojí 
Odhodlat se k maličkosti, (mnohdy) maličkost vůbec není
Naše dobré jednání není dobré jen pro druhé, ale i pro nás
Bůh nemá v tomto světě jiné ruce než ty tvoje... 
Působil tam, kde smrt byla lepší než život
Naším úkolem není být druhou Matkou Terezou

Bohatství
Bože, nedávej mi ani bídu, ani bohatství 
Bohatství může být handicapem 
Chci vyhrát ve sportce, Bože!
Tvoje štěstí nespočívá v hromadění
Často nás vše nudí 
Nakukali nám, že se musíme zabezpečit
Peníze si do hrobu nevezmeme
Nejdůležitější věci koupit nelze
Mnozí si myslí, že věci nás učiní šťastnými
Cesta ke štěstí nevede skrze nadbytek
Drobné projevy laskavosti nás moc nestojí 
To nejdražší co mám
Láska Boží léčí naše náruživosti

 

Odhodlat se k maličkosti, (mnohdy) maličkost vůbec není. Foto: -ima-

 

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?
(14. 11. 2019) Jaké jsou největší nemoci české politiky?

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989

(12. 11. 2019) Z bolševického Československa - za dříve neprostupnou železnou oponou - začínaly do Říma přijíždět zvláštní vlaky...

13. 11. si připomínáme sv. Anežku českou - materiály pro děti

(12. 11. 2019) Obrázkové čtení sv. Anežce. Pracovní list s obrázky a základními informacemi o životě svaté Anežky. Šablona na sklo,…

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2019) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se voják Martin před branami města Amiens rozdělil se…

Sv. Lev Veliký

(9. 11. 2019) Papež zásadního významu (r. 440 - 461).

Sv. Martin (11. 11.) - materiály pro děti

(8. 11. 2019) Obrázky sv. Martina pro omalování nebo vytvoření obrázku na sklo, omalovánky s tématikou svatomartinských lampiónových…