Drazí mladí přátelé, vítejte na Světovém setkání mládeže zde v Lisabonu! Děkuji vám, že jste přišli, jsem rád, že vás vidím, jsem šťastný, když slyším příjemný kravál, který šíříte! Jste tu z mnoha národů a mluvíte mnoha jazyky – vidím zde tolik různých vlajek - ale každý jste tu sám za sebe!

Bůh mě oslovuje jménem

Nikdo tu na tomto setkání, ale ani na světě nejsme náhodou. Bůh každého z nás zavolal na začátku našeho života. Ano, Bůh zavolal každého z nás osobně naším jménem. Zkuste si představit tato slova napsaná velkými písmeny: „Bůh mě oslovuje jménem“ a pak si pomyslete, že jsou napsána uvnitř každého z vás, ve vašich srdcích, jako by tvořila nadpis vašeho života, smysl toho, kým každý jste: „Jste povoláni jménem“. Ty i ty, my všichni, kteří jsme tady, i já, my všichni jsme byli zavoláni jménem.

Nebyli jsme sem pozváni nějak automaticky a hromadně, byli jsme každý pozváni jménem. Pomysleme na to: Ježíš mě zavolal mým jménem. Tato slova tvoří určitým způsobem důvod života každého z nás a smysl toho kým jsme. Byl jsi pozván jménem!

Jsme milováni takoví, jací jsme

Na začátku naší životní cesty, ještě před talenty, které jsme obdrželi, a před stíny a ranami, které v sobě od dětství nosíme, jsme byli povoláni. Byli jsme povoláni, protože jsme milováni. Jak je to krásné! V Božích očích jsme vzácné děti, které každý den volá, aby je objal a povzbudil; aby z každého z nás vytvořil jedinečné a originální dílo; každý z nás je jedinečný, je originální a krásu toho všeho nemůžeme přehlédnout.

Pomozme si společně uvědomit tuto skutečnost: náš život je živou ozvěnou volání Boží lásky, protože v Božích očích jsme vzácní, navzdory tomu, co naše oči někdy vidí; někdy jsou naše oči zakaleny negativitou a oslepeny tolika rozptýleními. Buďme si jisti, že jsme milováni takoví, jací jsme, a ne takoví, jací bychom chtěli být: takoví, jací jsme nyní. Toto je výchozí bod života: jsme milováni takoví, jací jsme, bez make-upu!

Jsme povoláni jménem, ​​každý z nás. Není to fráze, říká to Boží slovo (srov. Iz 43, 1; 2 Tim 1, 9). Pokud tě Bůh volá jménem, ​​znamená to, že pro Boha nejsi jen číslem. Nikdo z nás! Máme tvář, srdce.

Tvé jméno zpracovávají komerční algoritmy…

Všimněte si jedné věci: mnozí lidé znají vaše jméno, ale „nevolají vás jménem“. Ve skutečnosti je tvé jméno veřejně známo, objevuje se na sociálních sítích, zpracovávají ho algoritmy, které s ním spojují záliby a preference. To vše však nezohledňuje vaši hlubokou jedinečnost a originalitu, ale jen vaši užitečnost pro průzkumy trhu.

Kolik vlků se skrývá za úsměvy falešné dobroty, tvrdí, že vědí, kdo jste, ale nemají vás rádi, naznačují, že vám věří, a slibují, že se někým stanete, jen aby vás nechali napospas, když už o vás není zájem. Toto jsou iluze virtuálního světa a my si musíme dávat pozor, abychom se nenechali oklamat, protože tolik skutečností, které nás dnes přitahují a slibují štěstí, ale pak se ukáže, že jsou to zbytečnosti, mýdlové bubliny, nadbytečné věci, které nemají žádný užitek a uvnitř nás nechávají prázdnými.

Řeknu vám jedno: Ježíš takový není!
Důvěřuje ti, důvěřuje každému z nás,
protože pro Ježíše je každý z nás důležitý.
Takový je Ježíš.