V Bohu je život

Bible nám předkládá nádhernou větu: „V Bohu je život, který je světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila“ (srov. Jan 1,4-5). Jde o protiklad: světlo a tma. A oním Božím světlem, které vstoupilo do temnoty našeho světa, je Ježíš Kristus. V něm není žádná nezřetelnost; v nás je naopak mnoho šera.

Co nám chce tento text sdělit? Úžasnou věc: Boží způsob jednání. Tváří v tvář naší křehkosti Bůh neustupuje. Nezůstává ve svém nebeském nekonečném světle, ale přibližuje se, stává se tělem, sestupuje do našich temnot.

A proč k nám Bůh přichází? 

A proč to Bůh dělá? Proč k nám přichází? Nesmířil se totiž s tím, že můžeme sejít z cesty. Když se od něj vzdalujeme, vzdalujeme se od věčnosti, od světla. Bůh proto přichází mezi nás. Pokud se považujeme za nepřipravené, nezastaví ho to: přijde. Pokud ho odmítneme, neunaví se nás hledat. Pokud nejsme připraveni a ochotni ho přijmout, on přesto raději přijde. A když mu zavřeme dveře před nosem, čeká. On je jako dobrý pastýř, který nás přichází hledat tam, kde jsme: v našich problémech, v naší bídě... Přichází právě tam.

Ježíš se nebojí navštívit naše srdce

Často si od Boha udržujeme odstup. Neuzavírejte se a nebojte se: on přichází. Ježíš se narodil, v chudobě stáje, aby vám řekl, že se nebojí navštívit vaše srdce. Bůh chce s námi přebývat, chce přebývat v nás, nezůstávat daleko.

A já se ptám sebe, vás i všech ostatních: chceme mu udělat místo? Možná existují oblasti života, které si necháváme pro sebe, kam nechceme nikoho pustit – ani Boha. Dnes vás vyzývám, abyste byli konkrétní. Jaké vnitřní věci se podle mého názoru Bohu nelíbí? Jaký je prostor, o kterém si myslím, že je jen pro mě a nechci, aby sem přišel Bůh? Každý z nás ať je konkrétní a odpoví na tuto otázku. Každý někde děláme nějaké zlo - hřích. Pojmenujme ho. On se nebojí našich hříchů: přišel nás uzdravit. Ukažme mu vše, ukažme mu hřích. Buďme stateční, řekněme klidně i toto: „Ale, Pane, jsem v této situaci, avšak nechci se změnit. Prosím ale, neodcházej příliš daleko.“ To je dobrá modlitba. Buďme upřímní.

Pozvěte Boha do svého života, zvláště do temných oblastí

Bůh s námi chce přebývat i uprostřed našich problémů. A čeká, až mu představíme naši situaci, to, co prožíváme. Mluvte s Ježíšem o vašich konkrétních situacích. Pozvěte ho do svého života, zvláště do temných oblastí. Každý z nás má temná místa. Mluvte jasně a konkrétně. A vyprávějme mu o problémech naší doby, i o těch nejošklivějších. Bůh chce přebývat v naší stáji…