„Co musím udělat předtím, než navážu vztah s Bohem?“
„Nic.“

Mým největším omylem na začátku mé cesty víry byla představa, že než se budu moci přiblížit k Bohu, budu se muset nejprve změnit. „Co musím udělat předtím, než navážu vztah s Bohem?“ zeptal jsem se jednoho svého přítele.

 „Nic,“ odpověděl.
„Bůh se s tebou setká tam, kde jsi.“

To bylo osvobozující poznání.

Ježíš sice vyzývá ke změně života,
ale lidí se nestraní a neštítí…

 I když nás Bůh volá neustále se měnit a růst, i když jsme nedokonalí lidé, Bůh nás miluje takové, jací jsme, i teď. Indický autor Anthony de Mello říká: „Nemusíme se změnit, aby nás Bůh miloval.“ To je jeden z nejdůležitějších pohledů, který přináší křesťanství: Jsme milováni dokonce i v naší nedokonalosti. Bůh už nás miluje.

Křesťané můžou tento postoj zřetelně vidět v Bibli - Novém zákoně. Ježíš vyzývá lidi, aby se obrátili, aby přestali jednat zle, aby změnili své životy, ale neodkládá setkání s nimi na dobu, dokud to neudělají. Vstupuje do vztahu s lidmi v tom stavu, v jakém je najde. I s námi se setkává tam, kde jsme, a s takovými, jací jsme.

Ježíš se s lidmi setkává
uprostřed životní vřavy

Bůh se s námi může setkávat kdykoli bez ohledu na to, o jak bláznivé okolnosti jde. V evangeliích se Ježíš často setkává s lidmi uprostřed životní vřavy. Petra osloví při opravě sítí na břehu jezera. Matouše při vybírání daní. Přistupuje k lidem často právě tehdy, když se jim daří mimořádně špatně. Cizoložnou ženu zdvihá ve chvíli, kdy ji chtějí kamenovat. Uzdravuje ženu nemocnou po mnoho let, uzdravuje posedlého, který ani není pořádně při smyslech. V každé této situaci říká Bůh zaneprázdněným, vystresovaným, pochybujícím a vylekaným lidem: „Chci se s tebou setkat, záleží jen na tobě, zda se ty chceš setkat se mnou.“

Není třeba čekat,
až…

Chce-li se s námi Bůh setkat tam, kde se právě nacházíme, pak je to to správné místo na setkání s Ním. Není třeba čekat, až se náš život ustálí, až děti odejdou z domu, až se přestěhujeme na lepší místo nebo až se zotavíme z dlouhé nemoci. Není třeba čekat, až překonáme hříšné návyky, až budeme „zbožnější“ nebo až se budeme „lépe“ modlit.

Na nic z toho nemusíme čekat. Protože Bůh je připravený na setkání právě tady a teď.

Bože, jestli jsi, prosím,
dej se mi poznat
a vstupuj do všeho,
co právě prožívám...