Zcela původní podoba webu z června 1998Před deseti lety
neměla většina lidí
ani počítač


"Před deseti lety většina lidí na světě neměla mobil.
Neměla ani počítač a v životě neviděla webovou stránku
."

Tato slova pronesl letos v květnu (2008) Steve Ballmer, šéf softwarové firmy Microsoft, při své přednášce v Praze.
Před deseti lety - v roce 1998 opravdu převážná část služební i osobní komunikace probíhala pomocí papírových dopisů, pevných telefonů a faxů. Velkým hitem ve světě dostupnějších informačních technologií byl tehdy převážně teletext. Osobní počítače sice již několik let postupně pronikaly do širšího povědomí - avšak převážně byly vnímány jako výborné psací stroje s velkou pamětí a jako skvělé nástroje pro tehdy nevídané počítačové hry. Komunikace mezi počítači probíhala převážně pomocí disket (5,25" nebo 3,5") s maximální kapacitou 1,4 MB. Slovo internet či e-mail většina lidí vůbec nachápala. Tyto pojmy byly známé převážně jen mezi studenty vysokých škol a mezi některými podnikateli. Nikdo tehdy netušil, jak se internet bude dál rozvíjet - a zda vůbec nalezne nějaké širší uplatnění a význam.Grafická podoba webu 1998 -2001Začalo to frustrací
aneb Zkusilo se to a šlo to...


V té době jsem se pokoušel v rámci Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského přivést k životu zajímavý projekt "dopisové misie", se kterým jsem se setkal během své studijní stáže v cizině. Práce to byla sice zajímavá, ale projekt se stále nedařilo realizovat, což bylo stále více frustrující a připomínalo mi to spíše tažení zadřené káry do kopce. Souběžně s tím jsem pracoval i na některých tiskových aktivitách Pastoračního střediska, konkrétně na projektech: "Texty na nástěnky", "Letáky" a okrajově též na projektu "Nedělní liturgie".

Do této situace se začal z různých stran ozývat signál - pokusit se pro šíření evangelia využívat i internet. Tuto novou pobídku jsem na jedné straně vnímal jako výzvu, ale na straně druhé jako další možnou zadřenou káru, kterou bych měl přibrat k současným úkolům. Ale slovo dalo slovo, zkusilo se to ... a šlo to. Do věci jsem šel zpočátku spontánně a soukromě. Dle původní dohody s vedením jsem se práci na internetu mohl pracovně věnovat zatím jen okrajově a s podmínkou, že se v projektu bude moci pokračovat pouze v případě, že to bude mít nějaký smysl a význam.  Připojení na internet pak bylo realizováno telefonickou linkou 23. 4. 1998 a první zkušební internetovou stránku vira.cz jsem spustil na Letnice téhož roku - počátkem června roku 1998. Web vira.cz tedy původně vznikal spontánně, spíše náhodou a jako trpěný vedlejší produkt...Grafika webu 2001-2011Nabídka webu vira.cz

První neumělá verze webu nabízela v několika rubrikách výběr z tiskovin Pastoračního střediska a některé vlastní texty. V rubrice knihovna tak byla zveřejněna část z brožur Pastoračního střediska, v čele s publikací Credo (Úvahy o vyznání víry od Aleše Opatrného). Dále web nabízel aktualizované nedělní biblické texty "Nedělní liturgie", které Pastorační středisko vydává tiskem (a nyní rozesílá i e-mailem). V rubrice glosář se začala zveřejňovat vlastní krátká pojednání o základních pohledech na víru. Rubrika Téma týdne pak krátce komentovala nedělní biblické texty. A protože se během let objevovaly stále nové potřeby a výzvy, začaly ke stávajícím rubrikám přibývat i další moduly webu: rozesílání našich textů e-mailem přihlášeným uživatelům, on-line rozhovory, otázky a odpovědi, vánoční a velikonoční stránka.

Rozvoj projektu pochopitelně procházel i mnohým úporným hledáním, nejistotami, "dětskými nemocemi", "slepými uličkami" a odoláváním skepsi z různých stran. V současné době se stále pracuje na dalším rozvoji nabídky webu.Graf návštěvnisti 1998 - 2008 KLIKNIVira.cz
nejnavštěvovanější český náboženský web


Kvůli šíři své nabídky se již během prvních měsíců své existence stala vira.cz nejnavštěvovanějším českým náboženským webem. Vloni (2007) tak navštívilo stránky již přes jeden milion lidí za rok. Průměrně tedy navštíví stránky vira.cz cca 3000 návštěvníků denně, maximem bylo 14.000 lidí za jediný den, viz přehledy zde. Kromě toho rozesíláme denně tisíce e-mailů s našimi texty přihlášeným uživatelům.Další samostatné www projekty

Kromě webu vira.cz jsme postupně spustili i další samostatné weby: www.pastorace.cz (podklady pro pastorační práci a duchovní život), www.maria.cz (Matka Páně), www.buh.cz (Bůh z křesťanského pohledu) a dva projekty, které jsme převzali od Misijního centra: www.krestanstvi.cz (základní prvky křesťanské víry) a help.vira.cz (křesťanská linka důvěry).Boží humor,
aneb Komu patří dík...


To, že jsem se k vytváření těchto projektů nachomýtl právě já, považuji za Boží humor, Boží dar i za Boží připomínku toho, že v každé aktivitě musí mít místo především on a až pak lidské snažení a vlohy... Moje předpoklady pro vedení těchto projektů byly totiž spíše mizivé: nikdy jsem příliš neoplýval vlohami pro psaný projev, zároveň jsem patřil spíše k technicky netalentované části populace. O internetu jsem tak pochopitelně nevěděl prakticky nic. Jedinou mou výbavou pro tuto práci bylo studium teologie, absolvování misijní školy, touha nějak pracovat na poli zvěstování Božího slova a můj fotografický koníček, což bylo pro tvorbu internetových projektů trochu málo...

Jsem ale přesvědčen, že když Bůh člověka jakkoliv angažuje, nenechává ho bez podpory: základní a nepostradatelnou živnou půdou pro vznik těchto projektů tak bylo prostředí Pastoračního střediska pod vedením P. Aleše Opatrného a následně P. Vladimíra Málka. Život a rozvoj těchto projektů dále osobně sledovali a podporovali pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a generální vikář Mons. Michael Slavík. Prvními informátory a zasvěcovateli do tajů internetu se pro mě stali P. Michael Špilar, P. Pavel Semela, můj bratr Cyril a P. Josef Ptáček - který u rozvoje projektů stojí dodnes. První z mnohých knížek o využití internetu mi k narozeninám darovala moje žena Františka, která se mnou zároveň nese radosti i starosti vyplývající z práce v církvi. První grafickou podobu webu sponzorsky dodal Miki Miškovský. A na vlastním projektu se kromě mě v průběhu let vystřídalo několik zaměstnanců Pastoračního střediska a řada dobrovolníků, bez nichž by projekt nemohl fungovat v takové šíři. Těmto všem patří dík. Taktéž ale i všem těm, kteří web spoluvytvářeli svou zpětnou vazbou či jinou všestrannou podporou. A v neposlední řadě pak všem těm, kteří web využívají na své osobní cestě víry.Patří víra i na internet?
aneb Evangelium nesmí být ukrýváno...


Hlavně zpočátku naší činnosti jsme se setkali s námitkami, zda není zbytečný risk věnovat se nějakým nejistým novotám a proč raději hojněji nevyužívat osvědčené postupy. A navíc, vždyť "ten internet již mnohým lidem uškodil"...

Kresba: Daniel Ladmann Zvěstování víry přes internet je ale jednou z výzev současné doby. Je totiž prostředím, kde stále více lidí hledá příležitost ke komuniukaci a odpovědi na své otázky. Do světa internetu, který je přístupný 24 hodin denně, vstupuje navíc každým dnem více a více uživatelů. Je to tedy místo, kam má vstupovat i křesťanská zvěst o Boží lásce a spáse. Vždyť evangelium od počátku pronikalo do všech lidských situací, napříč všemi rasovými, politickými, ekonomickými, sociálními a technickými hranicemi. A pro jeho šíření bylo kromě osobní víry a osobního svědectví využíváno i všech dostupných mediálních prostředků. Již Ježíš například využíval akustických zákonitostí, když mluvil k lidem z loďky u břehu nebo když promlouval na hoře. Taktéž v dalších dějinách lidstva byly všechny mediální vynálezy dány do služeb šíření Boží zvěsti. Byl to jak knihtisk, tak i vynálezy rozhlasu, televize a následně pak i internetu.

Papež Jan Pavel II. tuto skutečnost formuloval takto: "Díky internetu se na milionech obrazovkách po celém světě objevují miliardy obrázků. Vynoří se z této galaxie obrazů a zvuků Kristova tvář? Zazní jeho hlas? Teprve tehdy, až se ukáže jeho tvář a zazní jeho hlas, pozná svět radostnou zvěst o našem vykoupení. To je cíl evangelizace a to učiní internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka." Jinde Jan Pavel II. říká: "Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy! Teď není doba stydět se za evangelium. Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti. Musí být vystaveno na oči tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce. (Z poselství papeže Jana Pavla II. ke světovému dni sdělovacích prostředků 2002 a z poselství ke světovému dni mládeže v Denveru 1993).

Jděte do celého světa a zvěstujte evangelium všemu stvoření. (Mt 16,15)***

Na obrázku v úvodu článku je grafika webu (1998-2001) z dílny Miki Miškovského, kterou jsme spustili po zkušebním provozu v červeneci 1998. Na fotografii v úvodním obrázku je jedno novorozeně z dubna 1998 - tedy stejně staré jako projekt vira.cz. Oběma je letos 10 let...

Odkazy:
Podpořte nás

Přílohy:
1/ graf návštěvnosti 1998-2008 (pro zvětšení je na graf třeba kliknout)
2/ Časová osa vývoje webu vira.cz


Graf návštěvnisti 1998 - 2008 KLIKNI

 

Časová osa www.vira.cz

23. 4. 1998
Svátek
sv. Vojtěcha

 

 

Připojení k síti internet

 

29. 5. 1998

 

 

Zařazení vira.cz do veřejné statistiky Navrcholu.cz

Navrcholu.cz

31. 5. 1998
Letnice

 

 

Spuštění první verze webu www.vira.cz (Web obsahoval moduly: Glosář, Knihovna, Nedělní liturgie, Téma týdne, program akcí Pastoračního střediska).


1.6. 1998

 

 

Zveřejnění informace o spuštění webu www.vira.cz

 

07. 1998

 

 

Spuštění nové a profesionálnější grafické šablony vira.cz

 

1999

 

 

Služba rozesílání e-mailů přihlášeným uživatelům - Téma týdne, Nedělní liturgie, informace z vira.cz. (Využívání free systému pandora.cz)

Rozesílání e-mailů

09.1999

 

 

Úvahy o zřízení projektu pastorace.cz

 

01. 2000

 

 

Začátek prací na novém projektu vira.cz

 

Podzim 2000

 

 

Spuštění projektu pastorace.cz

pastorace.cz

10. 2000

 

 

Spuštěn Vánoční web

vanoce.vira.cz

02. 2001

 

 

Spuštěn Velikonoční web

velikonoce.vira.cz

10. 2001

 

 

Převzetí provozování Linky důvěry help.misie.cz od Misijního centra. Přejmenováno na help.vira.cz

 

Převzetí www.krestanstvi.cz od Misijního centra a zařazení pod skupinu webů vira.cz

help.vira.cz

krestanstvi.cz

12. 2001

 

 

Nová grafická a technická verze www.vira.cz založená na redakčním systému. Zprovoznění katalogu webu.

Katalog

23.4. 2002

 

 

 

Spuštěn vlastní databázový systém pro rozesílání e-mailů.

Rozesílání e-mailů

05. 2002

 

 

 

Zprovozněn Denní biblický citát sms / e-mailem (vybíraný z liturgických čtení na příslušný den)

Denní biblický citát e-mailem

09. 2002

 

 

Počátek plánování projektu "Otázky a odpovědi"

 

10. 2003

 

 

Spuštěn projekt
On-line rozhovory

vira.cz/rozhovory

04. 2005

 

 

Spuštěna technická vylepšení redakčního systému

 

25.3. 2006

 

 

Spuštěn web Maria.cz

Maria.cz

07. 2006

 

 

Spuštěna služba Denní biblický citát k zobrazování na jiných webech

Denní biblický citát k zobrazování na jiných webech

08. 2006

 

 

Spuštěn systém RSS

RSS

11. 2006

 

 

Spuštěna nová technická verze vánočního webu vanoce.vira.cz

 

03. 2007

    Spuštěna nová technická verze velikonočního webu velikonoce.vira.cz  

04. 2007

 

 

Spuštěna nová grafická podoba stránky help.vira.cz

 

27.5. 2007

Letnice

 

 

Spuštěn projekt Otázky a odpovědi, který se připravoval několik let

otazky.vira.cz

10. 2007

 

 

Spuštěn web buh.cz, jehož rozvoj se nadále plánuje

Buh.cz

02. 2008

   

Spuštěna nová technická verze webu maria.cz

 

03. 2008