Jdi v pokoji. (Lk7,50) - Citát z Bible na každý den

20. 6. 2008 , IMA

1998 - 2008: 10 let webu vira.cz, aneb Zkusili jsme to a šlo to...

Zcela původní podoba webu z června 1998Před deseti lety
neměla většina lidí
ani počítač


"Před deseti lety většina lidí na světě neměla mobil.
Neměla ani počítač a v životě neviděla webovou stránku
."

Tato slova pronesl letos v květnu (2008) Steve Ballmer, šéf softwarové firmy Microsoft, při své přednášce v Praze.
Před deseti lety - v roce 1998 opravdu převážná část služební i osobní komunikace probíhala pomocí papírových dopisů, pevných telefonů a faxů. Velkým hitem ve světě dostupnějších informačních technologií byl tehdy převážně teletext. Osobní počítače sice již několik let postupně pronikaly do širšího povědomí - avšak převážně byly vnímány jako výborné psací stroje s velkou pamětí a jako skvělé nástroje pro tehdy nevídané počítačové hry. Komunikace mezi počítači probíhala převážně pomocí disket (5,25" nebo 3,5") s maximální kapacitou 1,4 MB. Slovo internet či e-mail většina lidí vůbec nachápala. Tyto pojmy byly známé převážně jen mezi studenty vysokých škol a mezi některými podnikateli. Nikdo tehdy netušil, jak se internet bude dál rozvíjet - a zda vůbec nalezne nějaké širší uplatnění a význam.Grafická podoba webu 1998 -2001Začalo to frustrací
aneb Zkusilo se to a šlo to...


V té době jsem se pokoušel v rámci Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského přivést k životu zajímavý projekt "dopisové misie", se kterým jsem se setkal během své studijní stáže v cizině. Práce to byla sice zajímavá, ale projekt se stále nedařilo realizovat, což bylo stále více frustrující a připomínalo mi to spíše tažení zadřené káry do kopce. Souběžně s tím jsem pracoval i na některých tiskových aktivitách Pastoračního střediska, konkrétně na projektech: "Texty na nástěnky", "Letáky" a okrajově též na projektu "Nedělní liturgie".

Do této situace se začal z různých stran ozývat signál - pokusit se pro šíření evangelia využívat i internet. Tuto novou pobídku jsem na jedné straně vnímal jako výzvu, ale na straně druhé jako další možnou zadřenou káru, kterou bych měl přibrat k současným úkolům. Ale slovo dalo slovo, zkusilo se to ... a šlo to. Do věci jsem šel zpočátku spontánně a soukromě. Dle původní dohody s vedením jsem se práci na internetu mohl pracovně věnovat zatím jen okrajově a s podmínkou, že se v projektu bude moci pokračovat pouze v případě, že to bude mít nějaký smysl a význam.  Připojení na internet pak bylo realizováno telefonickou linkou 23. 4. 1998 a první zkušební internetovou stránku vira.cz jsem spustil na Letnice téhož roku - počátkem června roku 1998. Web vira.cz tedy původně vznikal spontánně, spíše náhodou a jako trpěný vedlejší produkt...Grafika webu 2001-2011Nabídka webu vira.cz

První neumělá verze webu nabízela v několika rubrikách výběr z tiskovin Pastoračního střediska a některé vlastní texty. V rubrice knihovna tak byla zveřejněna část z brožur Pastoračního střediska, v čele s publikací Credo (Úvahy o vyznání víry od Aleše Opatrného). Dále web nabízel aktualizované nedělní biblické texty "Nedělní liturgie", které Pastorační středisko vydává tiskem (a nyní rozesílá i e-mailem). V rubrice glosář se začala zveřejňovat vlastní krátká pojednání o základních pohledech na víru. Rubrika Téma týdne pak krátce komentovala nedělní biblické texty. A protože se během let objevovaly stále nové potřeby a výzvy, začaly ke stávajícím rubrikám přibývat i další moduly webu: rozesílání našich textů e-mailem přihlášeným uživatelům, on-line rozhovory, otázky a odpovědi, vánoční a velikonoční stránka.

Rozvoj projektu pochopitelně procházel i mnohým úporným hledáním, nejistotami, "dětskými nemocemi", "slepými uličkami" a odoláváním skepsi z různých stran. V současné době se stále pracuje na dalším rozvoji nabídky webu.Graf návštěvnisti 1998 - 2008 KLIKNIVira.cz
nejnavštěvovanější český náboženský web


Kvůli šíři své nabídky se již během prvních měsíců své existence stala vira.cz nejnavštěvovanějším českým náboženským webem. Vloni (2007) tak navštívilo stránky již přes jeden milion lidí za rok. Průměrně tedy navštíví stránky vira.cz cca 3000 návštěvníků denně, maximem bylo 14.000 lidí za jediný den, viz přehledy zde. Kromě toho rozesíláme denně tisíce e-mailů s našimi texty přihlášeným uživatelům.Další samostatné www projekty

Kromě webu vira.cz jsme postupně spustili i další samostatné weby: www.pastorace.cz (podklady pro pastorační práci a duchovní život), www.maria.cz (Matka Páně), www.buh.cz (Bůh z křesťanského pohledu) a dva projekty, které jsme převzali od Misijního centra: www.krestanstvi.cz (základní prvky křesťanské víry) a help.vira.cz (křesťanská linka důvěry).Boží humor,
aneb Komu patří dík...


To, že jsem se k vytváření těchto projektů nachomýtl právě já, považuji za Boží humor, Boží dar i za Boží připomínku toho, že v každé aktivitě musí mít místo především on a až pak lidské snažení a vlohy... Moje předpoklady pro vedení těchto projektů byly totiž spíše mizivé: nikdy jsem příliš neoplýval vlohami pro psaný projev, zároveň jsem patřil spíše k technicky netalentované části populace. O internetu jsem tak pochopitelně nevěděl prakticky nic. Jedinou mou výbavou pro tuto práci bylo studium teologie, absolvování misijní školy, touha nějak pracovat na poli zvěstování Božího slova a můj fotografický koníček, což bylo pro tvorbu internetových projektů trochu málo...

Jsem ale přesvědčen, že když Bůh člověka jakkoliv angažuje, nenechává ho bez podpory: základní a nepostradatelnou živnou půdou pro vznik těchto projektů tak bylo prostředí Pastoračního střediska pod vedením P. Aleše Opatrného a následně P. Vladimíra Málka. Život a rozvoj těchto projektů dále osobně sledovali a podporovali pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a generální vikář Mons. Michael Slavík. Prvními informátory a zasvěcovateli do tajů internetu se pro mě stali P. Michael Špilar, P. Pavel Semela, můj bratr Cyril a P. Josef Ptáček - který u rozvoje projektů stojí dodnes. První z mnohých knížek o využití internetu mi k narozeninám darovala moje žena Františka, která se mnou zároveň nese radosti i starosti vyplývající z práce v církvi. První grafickou podobu webu sponzorsky dodal Miki Miškovský. A na vlastním projektu se kromě mě v průběhu let vystřídalo několik zaměstnanců Pastoračního střediska a řada dobrovolníků, bez nichž by projekt nemohl fungovat v takové šíři. Těmto všem patří dík. Taktéž ale i všem těm, kteří web spoluvytvářeli svou zpětnou vazbou či jinou všestrannou podporou. A v neposlední řadě pak všem těm, kteří web využívají na své osobní cestě víry.Patří víra i na internet?
aneb Evangelium nesmí být ukrýváno...


Hlavně zpočátku naší činnosti jsme se setkali s námitkami, zda není zbytečný risk věnovat se nějakým nejistým novotám a proč raději hojněji nevyužívat osvědčené postupy. A navíc, vždyť "ten internet již mnohým lidem uškodil"...

Kresba: Daniel Ladmann Zvěstování víry přes internet je ale jednou z výzev současné doby. Je totiž prostředím, kde stále více lidí hledá příležitost ke komuniukaci a odpovědi na své otázky. Do světa internetu, který je přístupný 24 hodin denně, vstupuje navíc každým dnem více a více uživatelů. Je to tedy místo, kam má vstupovat i křesťanská zvěst o Boží lásce a spáse. Vždyť evangelium od počátku pronikalo do všech lidských situací, napříč všemi rasovými, politickými, ekonomickými, sociálními a technickými hranicemi. A pro jeho šíření bylo kromě osobní víry a osobního svědectví využíváno i všech dostupných mediálních prostředků. Již Ježíš například využíval akustických zákonitostí, když mluvil k lidem z loďky u břehu nebo když promlouval na hoře. Taktéž v dalších dějinách lidstva byly všechny mediální vynálezy dány do služeb šíření Boží zvěsti. Byl to jak knihtisk, tak i vynálezy rozhlasu, televize a následně pak i internetu.

Papež Jan Pavel II. tuto skutečnost formuloval takto: "Díky internetu se na milionech obrazovkách po celém světě objevují miliardy obrázků. Vynoří se z této galaxie obrazů a zvuků Kristova tvář? Zazní jeho hlas? Teprve tehdy, až se ukáže jeho tvář a zazní jeho hlas, pozná svět radostnou zvěst o našem vykoupení. To je cíl evangelizace a to učiní internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka." Jinde Jan Pavel II. říká: "Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy! Teď není doba stydět se za evangelium. Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti. Musí být vystaveno na oči tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce. (Z poselství papeže Jana Pavla II. ke světovému dni sdělovacích prostředků 2002 a z poselství ke světovému dni mládeže v Denveru 1993).

Jděte do celého světa a zvěstujte evangelium všemu stvoření. (Mt 16,15)***

Na obrázku v úvodu článku je grafika webu (1998-2001) z dílny Miki Miškovského, kterou jsme spustili po zkušebním provozu v červeneci 1998. Na fotografii v úvodním obrázku je jedno novorozeně z dubna 1998 - tedy stejně staré jako projekt vira.cz. Oběma je letos 10 let...

Odkazy:
Podpořte nás

Přílohy:
1/ graf návštěvnosti 1998-2008 (pro zvětšení je na graf třeba kliknout)
2/ Časová osa vývoje webu vira.cz


Graf návštěvnisti 1998 - 2008 KLIKNI

 

Časová osa www.vira.cz

23. 4. 1998
Svátek
sv. Vojtěcha

 

 

Připojení k síti internet

 

29. 5. 1998

 

 

Zařazení vira.cz do veřejné statistiky Navrcholu.cz

Navrcholu.cz

31. 5. 1998
Letnice

 

 

Spuštění první verze webu www.vira.cz (Web obsahoval moduly: Glosář, Knihovna, Nedělní liturgie, Téma týdne, program akcí Pastoračního střediska).


1.6. 1998

 

 

Zveřejnění informace o spuštění webu www.vira.cz

 

07. 1998

 

 

Spuštění nové a profesionálnější grafické šablony vira.cz

 

1999

 

 

Služba rozesílání e-mailů přihlášeným uživatelům - Téma týdne, Nedělní liturgie, informace z vira.cz. (Využívání free systému pandora.cz)

Rozesílání e-mailů

09.1999

 

 

Úvahy o zřízení projektu pastorace.cz

 

01. 2000

 

 

Začátek prací na novém projektu vira.cz

 

Podzim 2000

 

 

Spuštění projektu pastorace.cz

pastorace.cz

10. 2000

 

 

Spuštěn Vánoční web

vanoce.vira.cz

02. 2001

 

 

Spuštěn Velikonoční web

velikonoce.vira.cz

10. 2001

 

 

Převzetí provozování Linky důvěry help.misie.cz od Misijního centra. Přejmenováno na help.vira.cz

 

Převzetí www.krestanstvi.cz od Misijního centra a zařazení pod skupinu webů vira.cz

help.vira.cz

krestanstvi.cz

12. 2001

 

 

Nová grafická a technická verze www.vira.cz založená na redakčním systému. Zprovoznění katalogu webu.

Katalog

23.4. 2002

 

 

 

Spuštěn vlastní databázový systém pro rozesílání e-mailů.

Rozesílání e-mailů

05. 2002

 

 

 

Zprovozněn Denní biblický citát sms / e-mailem (vybíraný z liturgických čtení na příslušný den)

Denní biblický citát e-mailem

09. 2002

 

 

Počátek plánování projektu "Otázky a odpovědi"

 

10. 2003

 

 

Spuštěn projekt
On-line rozhovory

vira.cz/rozhovory

04. 2005

 

 

Spuštěna technická vylepšení redakčního systému

 

25.3. 2006

 

 

Spuštěn web Maria.cz

Maria.cz

07. 2006

 

 

Spuštěna služba Denní biblický citát k zobrazování na jiných webech

Denní biblický citát k zobrazování na jiných webech

08. 2006

 

 

Spuštěn systém RSS

RSS

11. 2006

 

 

Spuštěna nová technická verze vánočního webu vanoce.vira.cz

 

03. 2007

    Spuštěna nová technická verze velikonočního webu velikonoce.vira.cz  

04. 2007

 

 

Spuštěna nová grafická podoba stránky help.vira.cz

 

27.5. 2007

Letnice

 

 

Spuštěn projekt Otázky a odpovědi, který se připravoval několik let

otazky.vira.cz

10. 2007

 

 

Spuštěn web buh.cz, jehož rozvoj se nadále plánuje

Buh.cz

02. 2008

   

Spuštěna nová technická verze webu maria.cz

 

03. 2008

 

Z archivu...

 Napsali o nás: několik zpráv z médií o webu vira.cz (1999-2001)

Nabízíme zde výběr některých referencí o našem webu. Najdete zde příspěvky z Českého rozhlasu, České televize, časopisu Reflex, časopisu Effatha, Katolického týdeníku a radia Vatikán. U některých příspěvků si můžete poslechnout i část zvukového záznamu... 


 

Ižurnál Radiožurnálu

(Velikonoční vydání 2001)

I iŽurnál ctí nejvýznamnější křesťanský svátek - Velikonoce. Tentokrát jsem listovala servery s náboženskou tématikou. ...

Než začnete listovat církevními a náboženskými servery, zkuste adresy jako www.cirkev.cz nebo www.vira.cz. Jsou to slova, která asi každého napadnou ve spojení s vírou jako první. A nebude pro vás překvapením, že na obou sídlí křesťané.
Na 
církev.cz najdete stránky katolické církve v České republice, které ale v podstatě provozuje právě Česká biskupská konference. Najdete tu rozdělení republiky na biskupství a, co se vám v době Velikonoc bude hodit, tak je popis významu jednotlivých dnů - jako Velkého pátku, Bílé soboty, Zeleného čtvrtku, najdete tam také hodiny konání bohoslužeb, kterých se zúčastní i biskupové.
O Velikonocích, výkladu významu dnů, zvyků a také o rozdílu mezi křesťanskými a židovskými Velikonocemi píše 
vira.cz. Od jejího autora Ignáce Muchy jsem vyzvídala, proč vlastně stránky vznikly?
 I. Mucha o vzniku VIRA.CZ - AUDIO

Celé spektrum života ? k tomu patří vzdělání. Kolikrát jste potřebovali vědět, co znamená ten který církevní termín. Na víře.cz najdete odkazy na dva slovníky - jeden slovník má mnoho hesel a druhý má sice hesel podstatně méně, ale je je původní. 
 I. Mucha o slovnících - AUDIO

Shlédnout stránky Karmelitánského nakladatelství se vyplatí, i když nechcete koupit žádnou knížku. Najdete tam totiž ukázky z vydávaných knih a třeba knížka Děti píší Bohu vyvolá minimálně úsměv.
I na Víře najdete program akcí, a to nejen bohoslužeb - ale i dětských a mládežnických akcí, divadelních představení, výstav a koncertů. Všechny mají ale něco společného s vírou.
Pokud vás zajímá Bible a případně v ní dokonce chcete hledat, potěším vás. Na adrese 
http://www.biblenet.cz/ a tady jsou k dispozici elektronické verze Bible i s fulltextovým vyhledáváním.
Hodně zajímavé stránky má řeholní institut 
Paulinky . Možná je to i tím, že zakladatel tohoto řádu Jakub Alberion byl přesvědčen, že pro to, aby evangleium proniklo k nejpočetnějším skupinám, je třeba použít nových metod apoštolátu - masmédií, k nimž Internet rozhodně patří.
Pokud vás zajímá denní zpravodajství z křesťanského světa, jděte na 
http://www.christnet.cz/magazin/mag.asp nebo http://www.katolik.cz/. Christnet sám sebe nazývá vstupní bránou do křesťanského internetu v České republice. Najdete na něm magazín, ale také rozcestník detailně zaměřený na křesťanství v Česku, na Slovensku a ve světě.
Pro náboženské profesionály je tu adresa, o kterou se také stará Ignác Mucha. Ptala jsem se ho, jak 
PASTORACE.CZ liší od VIRA.CZ. 
 I. Mucha o rozdílu mezi Pastorace.cz a Vira.cz - AUDIO

Protože Ignác Mucha dělá internetové stránky skoro profesionálně, chtěla jsem vědět, kam vlastně v církevní hierarchii patří, čím je. Ignác Mucha odpovídá, že je hlavně člověk, otec, manžel a teolog. Jak tedy nazývá církev své webmastery? 
 I. Mucha: Jak se jmenují webmasteři v církvi? - AUDIO ... 

 

KUDYKAM

Kudykam

 • eVelikonoce se blíží
  http://velikonoce.vira.cz/
  (12. 4. 2001)

  Netuším, jak to pana Muchu, správce serveru Víra, napadlo, ale jeho upozornění na Velikonoce mi přišlo právě vhod. Není to tak dávno, co jsem hledal na Síti možnost církevní eZpovědi nebo eMše. Až na tu zpověď jsem byl docela úspěšný, takže je vidět, že církve k novým potřebám člověka nezůstávají hluché. 
  Nejsem člověk, který by se hlásil k nějakému náboženství, ovšem je jasné, že jako obyvatel střední Evropy nemohu o Velikonocích zůstat zcela chladný k jejich náboženským konsekvencím, vždyť jde o nejvýznamnější křesťanský svátek a dnes je už 
  Zelený čtvrtek. Svatý týden je v plném proudu, a ani nám bezvěrcům neuškodí, když se na okamžik zastavíme a připomeneme si nejdůležitější hodnoty lidského jestvování. 
  Jelikož si dnes připomínáme především ustavení Největší Svátosti, dovolím si jeden hloupý žert: 
  Víte, co řekl Ježíš apoštolům před poslední večeří? 
  - Sedněte si na tuhle stranu stolu, jestli chcete být vidět na obrázku.

  Pěkné svátky!
  Autor: -mrk-
 • Víra.cz
  http://www.vira.cz/
  (23. 12. 1999)

  Shodneme se na tom, že pro mnoho lidí znamenají Vánoce ohromný stres - vypucovat kvartýr, napéct cukroví, nakoupit dárky, stuhy a mašle, k tomu nějakého kapra a tak dále a tak podobně. Jakýsi duchovní rozměr, který k vánočním svátkům vždy patřil, se úplně ztrácí. A to je škoda. 
  Proto jsem pro vás vybrala jako dnešní Cíl dne stránky, které duchovnem přímo přetékají, což je u domény víra.cz myslím docela na místě. Jsem si jistá, že se vám budou líbit i v případě, že k víře v boha, potažmo toho křesťanského, nemáte zrovna blízko - najdete tu spoustu materiálů k zamyšlení, zkoumání a poučení. Do té poslední kategorie patří právě aktuální vánoční materiály - například 
  glosa o symbolice vánočního stromu nebo povídání o tom, že rok 2000 není v roce 2000
  Hloubavěji založené povahy bych ráda upozornila na 
  knihovničku, která prezentuje zajímavé knihy s náboženskou tématikou a úryvky z nich. Překvapilo mne, jak je současná víra schopna citlivě vnímat a odrážet bolesti a problémy dnešního světa - tak otevřené a chápavé řádky týkající se např. homosexuality bych zde nečekala. 
  Rozloučím se s vámi poselstvím papeže Jana Pavla II. a přáním, aby ty vaše Vánoční svátky byly štědré jak materiálně, tak především duchovně. 
  Jsou Vánoce! Naše tápající lidstvo čeká na tebe, betlémské Dítě, jež přicházíš zjevit Boží lásku. 
  Ty, Králi pokoje, nás vybízíš právě dnes, abychom se nebáli a svá srdce otevřeli dokořán k vyhlídkám naděje.
   
  Autor: SuE   

 

ZavináčČeská televize

Pořad "ZavináčČeské televize o našich stránkách odvisílal několik reportáží:

 • Zavináč č. 31, září 1999 (Obecně o zaměření webu vira.cz)

 • Vánoce 1999 (Vánoce a internet)

 • Aleš OpatrnýŘíjen 2000 (Bohoslužba za internet)
  Mít v pořádku počítač a připojení na Internet je samozřejmě důležité ….. jak se zdá důležité však je i mít podporu ze shora. Přesvědčit o tom přišel pan farář Aleš Opatrný. Ve čtvrtek 12. října se totiž v pastoračním středisku na Praze 6 konala bohoslužba za Internet. Povídali jsme si o tom, jestli má Internet boží podporu, jestli to je věc, která bude sloužit lidstvu a je-li pravda, že Internet přispívá k odcizování lidí.  úryvek rozhovoru (mp3, 88kB)

 • Vánoce 2000 (Vánoce a internet)
  Vánoční atmosféra v našem studiu ještě chvíli zůstane. Jak jsme vás asi před měsícem informovali, v pražském Pastoračním středisku proběhla mše za Internet. Dozvěděli jsme se i to, že vhodným patronem českého Internetu by byl svatý Vojtěch. A protože Ignác Mucha z Pastoračního střediska připravuje rok co rok vynikající vánoční stránku, povídali jsme si s ním i na toto téma. www.vira.cz/vanoce   

 

Časopis Reflex

Svatý Vojtěchu, oroduj za nás! (MILOŠ ČERMÁK, Foto JAN ŠIBÍK)
(Říjen 2000)

Všichni říkali, že v říjnu to bude tanec. Ve velkém stylu. Nastartují se nové projekty a český Internet se pořádně pohne. Přijdou nové investice a zaplaví nás agresívní reklama. Něco z toho se skutečně stalo, ale nebyl to takový hukot, jak se čekalo. A tak největší událostí října je asi fakt, že si svou internetovou stránku založil i Václav Klaus. /.../

Bude to Vojtěch


Je čtvrtek, pět hodin odpoledne, a v Pastoračním středisku v Praze 6 začíná katolická mše. Má zvláštní důvod: je věnována „novému světadílu“, zvanému Internet. Páter Aleš Opatrný se pohybuje pomalu a s obtížemi, protože si nedávno na dovolené na Slovensku zlomil nohu. S rouhačskou škodolibostí by se dalo říct: Pánbůh chtěl, aby proseděl víc času před počítačem.

V Pastoračním středisku už přes dva roky vzniká internetová stránka Víra.cz. Jejím autorem je páterův kolega Ignác Mucha. Webový server pro věřící dělá výborně: stránka je moderně komponovaná, má slušnou grafiku, a hlavně bohatý obsah. A to je důležité: internetoví experti tvrdí, že jestli něco bude rozhodovat bitvy mezi konkurenčními projekty, tak je to právě obsah. Stránka Víra.cz přitáhne v průměru šest set uživatelů denně. „Kolik pravidelně oslovujeme lidí? Někdy s nadsázkou říkám, že to odpovídá asi tak jedné malé farnosti v Praze. Ale hlavně: jsou to často lidé, se kterými bychom se ve skutečném světě nikdy nepotkali,“ říká páter Opatrný. On sám má prý k počítačům blízko: vystudoval techniku a je původním povoláním inženýr. Pamatuje ještě staré sálové počítače, s nimiž se komunikovalo prostřednictvím děrných pásek a štítků - u moderního pécéčka připojeného k Internetu dnes farář stráví tak hodinku až dvě denně. Směje se: „Líbí se mi to přirovnání k novému světadílu. A někdy si připadám tak trochu jako skutečný misionář. Ti také přinášeli víru na nová území.“

Když se páter Opatrný ve čtvrtek odpoledne modlí za Internet, myslí prý při tom na všechny, kteří nové technologie ovládají či využívají. A myslí při tom také na svatého Vojtěcha, který by se prý docela dobře hodil na patrona českého Internetu. „Odpovídá to tomu, co svatý Vojtěch vykonal a jak se zapsal do historie. Ale jsou tu i další indicie: naši stránku jsme odstartovali 23. dubna, což je svatého Vojtěcha. A dnes je Radima - což byl Vojtěchův rodný bratr,“ říká s úsměvem Ignác Mucha.

Koneckonců, proč ne. Internetoví byznysmeni teď aspoň vědí, u koho se za své pošetilé projekty přimluvit. Jestli to bude co platné.
 

 

Katolický týdeník 47/2000

Časopis Effatha 1/2000 

Rozhodit sítě i v rámci sítě, aneb víra na internetu. Rozhovor s Ignácem Muchou (Jan Šnejdar)
(Jaro 2000)

Celý rozhovor zde


 

Portál Českého rozhlasu

Myslím - tedy jsem, věřím - tedy budu (Vladislav Kulhavý)
(Velikonoce 2000)

Je čtvrtek. Žádný obyčejný, ale Zelený čtvrtek. V následujících dnech vyvrcholí postní období největšími křesťanskými svátky roku - Velikonocemi. Trošku se ale obávám, že tento způsob chápání zmíněných svátků je velké části národa mírně řečeno zamlžen. ... 
Celý text zde
 

 

Katolický týdeník 30/1999

TŘI OTÁZKY PRO... Mgr. Ignáce Muchu, správce internetových stránek Pastoračního střediska sv. Vojtěcha v Praze 
(léto 1999)

Již déle než rok je díky Pastoračnímu středisku možné nalézt na internetu pod adresou WWW.VIRA.CZ také stránky o víře v českém jazyce. Kdo s tím nápadem přišel? 
O něčem podobném jsme v našem středisku přemýšleli už delší dobu. Podněty však přicházely i zvenčí: Nejsou prý žádné pořádné internetové stránky o víře, a když my jsme to pastorační středisko... zkrátka bylo by potřeba pro všechny, zvláště pak pro studenty a podnikatele, kteří hojně využívají internet, něco připravit. Nakonec vše nečekaně dopadlo tak, že jsem stránky začal vytvářet já, člověk, který vystudoval teologii, dříve technický antitalent a který vůbec netušil, jak internet funguje. Považuji to za takový Boží vtip. Musel jsem vzít do ruky knížky a také mi něco vysvětlil můj bratr. Významnou "porodní bábou" našich stránek byl také bohoslovec z pražského semináře Josef Ptáček. A samozřejmě náš šéf P. Aleš Opatrný. V současnosti dělám technické zabezpečení de facto sám, ale mám okruh dobrovolných spolupracovníků (a další hledám, klidně to napište!), kteří mi pomáhají. Takže celkem nás je kolem deseti.

Odkdy stránky fungují? 
Na jaře 1998 jsme se dohodli už konkrétně. Nepovažuji se za křesťana, který v každé náhodě hned hledá Boží znamení, ale milým překvapením bylo, že když jsme jedné firmě zadali připojení k internetu, bez našeho přičinění nás připojili 23. dubna, na svátek sv. Vojtěcha, který je patronem nejen našeho střediska...

Co na stránkách najdeme a kdo je navštěvuje? 
Naleznete zde stručný slovník pojmů - glosář, knihovnu, vydáváme nedělní liturgii, na každý týden krátké zamyšlení, je zde též program našeho Pastoračního střediska i odkazy na jiné programy a mnoho jiného. 
Nejnavštěvovanější je asi knihovna, kde jsou nejrůznější čtení: o víře, církvi, ale i o sexualitě či manželství z křesťanského pohledu, naleznete zde dokonce povídky od Karla Čapka, Gilberta K. Chestertona atd. Denně nás nyní navštíví až 700 čtenářů. Z ohlasů, které máme k dispozici, vyplývá, že to jsou jak podnikatelé či studenti, tak kněží a dokonce nám napsal i důchodce, který nabídl spolupráci. 
 

Radio Vatican
Radio Vatican, komentář Petra Koláře (květen 1999)

Náboženská témata na internetu, aneb svědectví křesťanů má být nejen virtuální, ale též osobní…

Už rok, přesněji vzato od 1. června 1998, existuje na internetu stránka pražského Pastoračního střediska, obsahující řadu témat, vztahujících se k otázkám víry. Naznačuje to už vstupní adresa tohoto souboru, která zní www.vira.cz . Najde se tu ale i leccos jiného - například nedělní liturgie, glosy, komentáře, informace o připravovaných akcích i o dění ve světě, pokud mají nějaký vztah ke křesťanské víře.

Rok je krátká doba a tak je nutno tento náboženský vstup na internet zatím považovat stále ještě za začátek. Teprve v dalším ukáže reakce uživatelů směr, kterým bude dobré pokračovat. To nejzajímavější na internetu je právě zpětná vazba uživatelů a jejich zájem o vstup vlastními příspěvky do už existujícího souboru. Magistr Mucha, který se o něj v současnosti stará, je v tomto ohledu patřičně vybíravý a do budoucnosti by sám chtěl přidat řadu dalších textů či souborů encyklopedického a knižního charakteru.

Texty jsou psány česky a jsou tedy určeny především Čechům. Mnoho zájemců ale bydlí také na Slovensku a na třetím místě jsou severoameričané. Dále se objevují zájemci i ze Spojených arabských emirátů, z Hong Kongu, Malajsie nebo Portugalska, celkem asi 300 vstupů denně do 1000 stránek, a to už je docela slušná komunikace. Při příležitosti prvních narozenin této internetové stránky se o ní mluvilo i v mediální komisi pražského arcibiskupství jako o prostředku předevangelizace. Internet, podobně jako jiná media, zůstává přese všechno komunikací neosobní, pro skutečnou evangelizaci nedostatečnou. Křesťané mají být Kristovými svědky, svým svědectvím mají hlásat vykoupení a získávat Ježíšovi další učedníky. Jejich svědectví má být velmi osobní, na rozdíl od medií, jejichž komunikace je, jak dnes říkáme, virtuální. Přesto je ale i ona komunikací užitečnou, protože může na Ježíše a jeho evangelium upozornit podobně, jako kdysi šířící se Ježíšův věhlas, který k němu přitahoval další a další lidi, z nichž někteří, když uviděli na vlastní oči Ježíše a jeho činy, uvěřili jeho poselství.

Podobně mohou fungovat moderní media, a to právě ve vztahu k lidem, kteří o evangeliu dosud nic neslyšeli. Magistr Mucha, který stránku www.vira.cz obsluhuje, soudí na základě přímých ohlasů, že takovýchto zájemců na ni vstupuje až nečekaně vysoký počet, a to už stojí zato, abychom tento nový prostředek společenské komunikace nezanedbávali.

RaVat/ceco, Petr Kolář SJ, Květen 1999

 

Ohlasy čtenářů:

 
 

Napsali jste nám, aneb některé z Vašich ohlasů...

www.vira.cz je vynikajici napad. Jen tak dal! J.R. SJ

 

Víra v kyberprostorovém zrcadle

To je dobre, ze je vira na internetu. Alespon se v kyberprostorovem zrcadle nasi  celosvetove duse odrazi nejaka svetla mistecka. Nechapejte to spatne, nelamu hul nad internetem, mam ho dokonce moc rad a diky Vasim strankam ted jeste radsi.
Diky a nashle.
V.K.

 

Hledání víry (resp. viry.cz)

Na zacatku "cesty" jsem cetl Danikena a jeho teorii o mimozemstanech a vse, co s tim souvisi. Byl zde uveden clanek, ze jisty vedec z NASA zkonstruoval podle proroctvi Ezechiela kosmickou lod (ovsem pohon nebyl znam...). 
To me inspirovalo precist si Genesis a proroctvi Ezechiela. Vsak potom jsem zdedil po babicce Bibli Kralickou a rozhodl se precist celou. Babicka byla verici a take se me snazila trochu presvedcit. Mela uspech. Potom Svedkove Jehovovi, ale ty jsem opustil. Potom jsem zacal trochu sam, protoze kazdy mame prece svou vlastni cestu (ikdyz mozna chvili muzeme jit spolecne...). A ted ctu vsechno co se da na Internetu. Precetl jsem take eukmenicka a Kralicky preklad Bible. Take jsem nastudoval jakasi skripta Uvod do teologie (na FELu - 
http://www.feld.cvut.cz - tam je odkaz teologie a knihovna). Nyni jsem nasel http://www.vira.cz - zde jsem cetl Credo. "Cil "cesty" je mi znam. 
P.N.

Když jsem otevřel rubriku „Napsali jste nám“ na víra.cz a četl příspěvky lidí, se kterými jsem sdílel radost z vašeho webu, byl jsem vděčný za to, že vira.cz existuje. Dostal jsem chuť vyjádřit vám, a potažmo Duchu svatému skrze vás působícímu, vděčnost. Postupně jsem se v pročítání dostal až k příspěvkům vyjadřujícím zcela opačný dojem z vašich stránek. Když jsem je četl, moje radost se změnila ve smutek a vztek. Ale pak jsem si vzpomněl, že ještě před dvěma roky bych napsal něco velmi podobného! ... L.K.

Něco takového jsem potřeboval už hodně dlouho

Ty stránky nejsou dobré jsou přímo výborné. Včera jsem prožil krásný večer nad Credem, které jsem poprvé za život četl takto nádherně pojaté a vysvětlené. Dnes pokud budu mít čas budu pokračovat a jen díky vám. Kde jinde bych k tomu přišel nevím. Něco takového jsem pro svůj křesťanský život potřeboval už hodně dlouho. Zajisté vám Pán bude žehnat v tomto dobrém díle
Díky P.S.

Dobré ráno! 
Som takmer dennou návštevníčkou Vášho webu. Touto cestou Vám ďakujem za množstvo podnetov a tipov na zamyslenie. Pri každodennom zhone sa a neskutočne rýchlom tempe života potrebujeme pookriať a načerpať síl, aby sme vládali kráčať ďalej a život žiť podľa viery, a nielen bezcielne sa vliecť životom a život nezmyselne prežívať. 
Pred pár rokmi jeden kňaz v našej farnosti na povzbudenie nám povedal: "keď máte problémy, je vám ťažko a nevládzete už ísť ďalej, nepozerajte do zeme, uvidíte tam len prach a špinu. Zodvihnite hlavu a pozerajte sa hore, tam uvidíte hviezdu, ktorá vám ukáže ten správny smer a toto svetlo vám dá nádej". Obdobie, v ktorom som toto povzbudenie počula, bolo zlomovým obdobím v mojom živote a na túto vetu som dodnes nezabudla.
Tak aj Vy ste pre mňa "hviezdou", ktorá mi pomáha orientovať sa v dnešnom bludnom a chaotickom svete, ktorá mi dáva silu kráčať ďalej a ukazuje mi ten správny smer. Aj v novom roku 2004 nech sa Vám darí a nech Vás božie požehnanie sprevádza vo Vašom "poslaní". 
Ďakujem. M.J.

Pomoc a orientace v životě

Chtěl bych Vam podekovat. Precteni Vasich stranek mi hodne pomohlo. Jsem rad, ze tu jste. 
R. K.

Je moc fajn, že vaše stránky existují. Už mockrát jsem v nich našla řešení situací, ve kterých jsem nevěděla jak je řešit a ani ticho a naslouchání / aspoň snaha po naslouchání/  k řešení nevedla. Prostě, byla jsem hluchá. Díky za všechny ty, kterým vaše texty pomáhají jít cestou, po které by se třeby ani nikdy nedali. Dík za všechny ty, kteří  přes tuto stránku poznávají Boha a vaším prostřednictvím se s Bohem setkají.  Dík za každou radost, kterou vaše stráky dokáží dát druhým.   
M.B.

Dekuji za vase clanky, ten o odpocinku to byla opravdu posila v pravy cas.
Preju hezky den. 
V. K.

Vážená redakce webu vira.cz,
vaše internetové stránky navštěvuji již několik let (přivedl mě na ně náš pan farář). Jsem nadšená a velmi spokojená. Moc se mi líbí, že si mohu vždy před nedělí přečíst to, co pak u oltáře čteme a slyšíme. Díky Vám jsem poznala i Karmelitánské nakladatelství nebo Rádio Proglas... Na Vašich stránkách nacházím odpovědi na nejrůznější otázky. Protože v pracovním kolektivu deseti lidí jsem jediná křesťanka, někdy nebývá lehké čelit různým narážkám a dotazům. Když si nevím rady, otevřu "vira.cz" a hledám pomoc také u vás. 
Věc, kvůli které Vám píšu a chci se zeptat, má co dělat s mládeží. Včera se na mě obrátila paní, která u nás vede mladé lidi a děti ve společenství Orel. Chtěla by pomoci s úpravou vývěsky: různé texty, obrázky, citáty atd. Napadlo mě, že by bylo velmi vhodné a poučné použít nejrůznější témata od Vás. Chtěla bych se zeptat, zda mohu z Vašeho webu vytisknout to, co bude pro mládež vhodné (obrázky, citáty z knih, nyní např. nádherný text paní Svatošové, text Stopy v písku, o Vánocích to byl zase krásný text o muži a sněžných husách atd.) a toto použít v naší nástěnce. Ta je umístěna na náměstí a číst si na ní může široká veřejnost. Samozřejmě bychom všude uvedli "zdroj: www.vira.cz" Velmi Vás prosím o odpověď na mou otázku. 
Děkuji Vám za Vaši práci, kterou jistě velmi vhodným a profesionálním způsobem přispíváte k hlubšímu poznání Boha a křesťanského života nejen věřícím křesťanům. Bůh Vám žehnej! 
V.N. 
Poznámka redakce: připravené texty na nástěnky naleznete zde: www.pastorace.cz/nastenky

Služba zaneprázdněným

Vsichni, kdo se podílíte na tvorbe a aktualizaci www stránek  víra.cz a hlavne Tobe, kdo jsi za to vsechno zodpovedný  PAN BUH ZAPLAT!!! Ze stránek mám radost, je to fakt sluzba lidem jako ja /zaneprazdneným a pritom touzicim být ve spojení s cirkvi a denní liturgií/. Díky moc a drzte se!!!! 
B. N.

Děkuji předem za pomoc a teké za tuto službu zasílání veršů a zpráv. Přináší mi to Boží požehnání do života. Zdraví V.Ř. 

Přátelé, děkuji za zasíání mailů a za vaši práci. Pomáhá to a cítím to v této době jako moc užitečnou činnost. Díky. M.K. 

Děkuji za pravidelné maily, stále platí že i když neděkuji, jsem ráda za informace a přeji Vám všem kdo se na této akci podílíte hodně štěstí a vše jen krásné. K. 

Milí obstarávači těchto skvělých stránek, chtěla bych poděkovat za týdenní přísun zamyšlení, který mi mnohdy velmi pomáhá, a popřát mnoho sil a odvahy do dalšího snažení a prosazování nových nápadů. dík L.F. 

Dobrý den, chtěl bych poděkovat za SMS, které dostávám na mobil každé ráno už druhým rokem a přeji Vám Boží požehnání pro Vaši práci. Moc děkuji. V.O.

Máme se věnovat lidem "únavným" nebo "unaveným"?

Vazeni a mili tvurci stranky o postni dobe!   Dekuji Vam za ni, libi se mi. Mam ovsem jeded dotaz. Meli jste skutecne zamer napsat, ze v postni dobe je vhodne venovat se lidem "unavnym" nebo se vloudil sotek a meli to byt lide "unaveni"? Ne, ze bych si nemyslela, ze unavni lide nemohou byt podnetni v dobe postu, ale ciste ze zajimavosti by me zajimal Vas puvodni zamer.   Dekuji a zdravim.
D.K. 

 

Vždy najdu něco nového

Vazeni pratele, diky za Vase stranky www pastoracniho strediska v Praze. Je to vynikajici myslenka. Obsah, stejne jako graficke zpracovani, je veelmi dobry a pro me v mnohem obohacujici. Rad Vas navstevuji - vzdy najdu neco noveho, co mi pomuze v narocne pastoracne-duchovni praci. Drzim Vam vsem palce v dalsi praci a "vyvoji" techto stranek. 
P. J. S.

 

Všude na zeměkouli je vira.cz k dispozici

Drazi v Praze, chci vam podekovat za moznost byt v kontaktu s denim v nasi zemi skrz  stranky, ktere pripravujete. Jsem ted ve Washingtonu D.C. na par tydnu a  "stahla" jsem si texty na denni rozjimani pro pristi obdobi. Je to  skvele. Mejte se hezky, Pan at zehna vasi praci. S pozdravem 
D. R.

Drazi pratele v Kristu. Ctu vase stranky temer pravidelne [1x tydne] v dobe co jsem v zahranici. Je mi to velmi ku pomoci v mem poznani Slova. K opravdovemu poznani pravdy o Jezisi Kristu jsem prisel teprve pred par mesici a tak jsem rad za vse, co mi pomuze na me ceste k Panu. Ale nyni reaguji predevsim na clanek "Tomas Kapusta - vice nez uspech". Jsem take sportovne aktivni [i kdyz ne vrcholove] a mam pratele v americe, kteri zijou predevsim ceskym hokejem a udrzujeme spolu stale styk pomoci hotmailu. Verim, ze tento clanek bude pro ne jiste velmi zajimavi i pres to, ze jsou neverici a muze jim tak pomoci najit jiny pohled na viru v Krista, nez jak ho vidi dnes.  Podobne je tomu s vedeckymi clanky od pana Grigara, ktere pro zmenu zasilam pratelum na univerzitu do cech. Konkretne prednasku, ktera byla prave na cvut. Takze dekuji. 
J.K. Milost s vami.

Vazeni, preji Vam hezky dobry den. S velkym zajmem ctu clanky z Vaseho serveru, ktere svym obsahem na celem webu nemaji konkurenci. Devet let studuji sam pro sebe psychologii, lekarstvi a v posledni dobe me cim dal vice zajimaji nabozenske vedy. Dostal jsem od Vas mnoho odpovedi na veci kterym jsem moc nerozumel a malo jsem o tom vedel. ... Bydlim jiz 5 let v Chicagu. ... S uctou a pozdravem Vas ctenar 
A. C.

Zdravim, dnes mi došel od mé švagrové, toho času pracující v Londýně, mail, ve kterém mi poslala jednu povídku staženou z vašich stránek. Připadá mi to milé a legrační, a tak vám o tom píšu, jaké že to máte čtenáře po celém světě... 
N. W. 

 

Německý kněz, učící se česky, vyťukal jsednoduše www.vira.cz

Liebe Freunde von vira, heute habe ich euch entdeckt und freue mich sehr, dass ihr so eine tolle Seite gebaut habt. Ich bin Pfarrer in ... 10 km von Cheb/Eger entfernt in Bayern. Macht weiter so!   Euer 
P. M.

Dear friends of vira, I am very happy to have found your page, which is a very good work. Continue in this way. I am a parisher of ... 10 km near of Cheb/Eger in Bavaria, Germany. I am learning the Czech language, but it is still too bad for to write You in Czech. So long!   Yours 
P.M.

 

Zo Slovenska:

Strrrasssne, prestrrrasne vam pekne dakujem, za tuto vasu "webu" (http://www.vira.cz/) myslim to naozaj vazne; drzim vaam palce; tymto sa staavam vasim skalnym navstevnikom webstranky; pokojny a pekny den, vela Bozich milosti a trpezlivosti
R.

Vazeni priatelia, Vasa stranka velmi pomaha v pastoracii, dakujem.
Dakujem.
K. V.

Objavila som Vasu aktualizovanú stránku - je velmi pritazlivá.
Dakujem.
P. B.

Vas web patri ku krestanskym pilierom ceskeho internetu a vela vdacnych citatelov zo Slovenska ho navstevuje. I ja Vam prajem a vyprosujem Panovo pozehnanie a radost z ucasti na sluzbe Slova prostrednictvom internetu.
P.S.

 

Funguje to...

Zdravim, tedy musim rict, ze me Vase stranky docela zaskocily. Nebyva v krestanskych kruzich zvykem, aby neco fungovalo takhle profesionalnim stylem. Opravdu jste jeste praktikujici katolici? Nedali jste se treba k protestantum nebo zidum? Ne vazne, pekna prace! Zdravi 
J. B.
 

Jsme ekumenický křesťanský web...

Milí bratři, milé sestry. Srdečně vás všechny, kdo jste "spáchali" web víra.cz, zdravím. Jak jsem zjistil, je web víra veden katolickou větví církve Kristovy. Já patřím k Církvi bratrské. Tento rozdíl je ale jen ta lidská stránka. Pokud se obě strany dokážou oprostit od osobních náhledů, mohou najít mnoho společného, neboť sám Ježíš řekl: "Já jsem ten vinný kmen a vy jste ratolesti." Pokud tedy budeme růst z toho našeho "kmene", pak ty rozdíly jsou jen jako různost růstu větví na stromě. Jen musíme dbát o to, aby ta která naše větev neusychala, abychom nakonec nebyli i s ní "odříznuti a v poslední den vhozeni do ohně". Nepřeji vám záměrně úspěch, protože ten si přejí hlavně lidé, bažící po mamonu. Přeji Vám ale radost v Kristu, sílu a odvahu k práci a co víc; musím Vám přát také velký zástup lidí, jímž vaše stránky pomohly najít ten správný směr. Bůh budiž s vámi
J.K.

 

Některé jiné pohledy na věc, aneb jděte už do prdele...

Jděte už do prdele s těmito hovadinami. 
/.../ Nejste normální !!
Měli by jste se dát léčit, normální člověk takovéto kraviny nepublikuje. Buď je v člověku víra, nebo ne, to přece ale neznamená, že si budete vymýšlet o tomto stavu takovéto ptákoviny, jak pro malé děti
/.../ Děláte s lidí hlupáky, kteří musí tyto nesmysli poslouchat, neodporovat byť se jim to též příčí, opakovat, byť neví co říkají. Jednou budete souzení za zneužití dominantního postavení a za příkoří páchané na lidech.
Dnes nemluvím o těch hranicích a mučírnách, mluví o denodenním usurpování věřících, stálého tlaku na ně , nucení lidí opakuvat, klekat, sedět, stát, chodit a to vše na pokyn, jak se zvířaty s nimi jednáte. Víra je v srdci a nedá se do člověka ani natlouct, ani stokrát opakováním vštěpit, ani zastrašováním přijmout, prostě nedá.
S úctou M.

Slovo víra - zprofanovaný termín, který používáte při každé příležitosti.
Také jsem několik let "věřil", tím myslím víru v Boha, jak ho chápete Vy, bylo to v době, kdy jsem vedl téměř bezstarostný život, navíc jsem pokřtěn, a tak nějak jsem si myslel, že je to normální. Ale potom nastal zlom a já přestal "věřit" v toho vašeho Boha. Zejména z toho důvodu, že jsme se rozešli v názorech. Já byl toho názoru, že můj otec by měl žít, Bůh však tuto možnost zamítl. Tátovi bylo 57 let. Potom jsem si myslel, že přes léto budu jezdit s rodinou na chalupu, Váš Bůh však zařídil, aby chalupa vyhořela do základů, což nebylo fér. A aby toho nebylo málo, chtěl jsem mít druhé dítě, ale váš tolik opěvovaný a milostivý Bůh řekl: Ne, tvoje manželka bude mít epilepsii, než druhé dítě!" a bylo rozhodnuto.
Takže si svého Boha (kdo to vůbec je?) strčte někam. Teď zastávám názor, že na tomto světě kope každý sám za sebe. "Věřit" se dá opravdu jen sobě a ve své schopnosti, jinak to prostě nefunguje. A modlit se k někomu (nebo něčemu), kdo se na vás tak akorát vy.kašle, není to ztráta času a tak trochu i své důstojnosti?
Prosím, uveřejněte tento názor a nebuďte recensivní, jsem zvědav na ohlasy.
s0009 Tomáš Douda

Jenom zírám.To opravdu věříte všem těm nesmyslům. Opravdu nevíte o čem mluvíte.Je mi z Vás špatně . Znám plno neveřících,kteří žijí lepším životem jako Vy a plno hovad,s prominutím věřících.
M.P.

To jsem skutečně nečekal. Viděl jsem sice muslimskou internetovskou kavárnu na via Dolorosa v Jeruzalémě, který jsem letos musel - bohužel již po jedenácté - navštívit, ale že najdu tyto bláboly na internetu, to je novum.   
L.V.

Vážení,   připadá mi to skutečně ubohé, jak se snažíte slepit dohromady náhodně poskládané texty vzniklé v průběhu tisíciletí s Vašimi dogmaty a dát jim jakýsi symbolický charakter.   Na jedné straně je to slovo boží, ale na druhé vlastně ne  - je to jakýsi pocit někoho, kdo to psal a "prozřel".   Na jedné straně nátěr lásky k bližnímu a pod tím oheň pekelný pro každého, kdo sice žil bohulibě, ale měl tu smůlu, že věřil v boha jiného - nebo nedej pámbu - v žádného.   Bible je plná popisů vraždění neviných bohem (nebo bohy?), protože se mu znelíbili (každý se někdy špatně vyspí) - ale  on je to dnes vlastně už jen symbol............     Není to tak dlouho co by Vás za taková slova Vaše církev svatá předal světskému rameni k upálení.   No hlavně si udržet ovečky a získat zpět majetek a pak se zase pustit do těch mohamedánů.     Modlím se za Vás, , ke svému ateistickému bohu abyste prozřeli   Kdo v něj uvěří dojde spasení ve věčném poznání, kdo neuvěří dojde věčného zatracení v bloudění v nesmyslných, nelogických, zmatených dogmatech.   
L. V.

Církev je RAKOVINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M.

Není víra jako víra, z nějaké je cítit síra.
P.K.

Vy dementní křestani.Věřit takovejm blábolúm starejm stovky let můžou jen lidi,kteří jsou v tom vychovaní,nebo to jsou slabší jedinci a k víře se obratí,protože nevidí jiný východisko.Ta zkurvená bible byla napsaná lidma,kteří si vymisleli boha,protože to pro ně bylo nejjednoduší,nedokázali si vysvětlit vznik světa a života jinak než bohem.Každá kultura má svýho ,,BOHA´´,tak jak múžete vědet,že ten váš je ten pravej.Až se lidstvo zbaví boha(doufejme že brzi)tak se mu uleví,vždyt nejvetší zvěrstva byli spáchaný ve jménu víry.Z těch vašich blábolú na tom vašem webu je my na blití.Doufám,že jednou příde AntiCyril s AntiMetodejem a zbaví nás tý zkurvený víry v Boha.
V.R.


 

(Kvůli zachování pestrosti názorů jsme zachovali i původní výrazové prostředky přispěvatelů, včetně gramatických chyb... Kontakty na přispěvatele jsou v redakci)

 

Napište nám i Vaše názory, postřehy a mínění o našem webu. Děkujeme a přejeme Vám vše dobré!

 

Autor: IMA

Témata: vira.cz

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2019) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy –…

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová
(11. 9. 2019) Chystáte se na velké dobrodružství jménem manželství? Jste už nějaký čas spolu a bilancujete? Pak je tu právě…

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)
(11. 9. 2019) nekonformní francouzský římskokatolický kněz, který svůj život zasvětil zejména práci s mládeží na okraji...

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA
(10. 9. 2019) Jak připomínku na smutné výročí 11.9.2001 nabízíme zamyšlení o smrti od NY kaplana hasičů Mychala Judge OFM . Zamyšlení…

Proč je snadné vidět na všem jen to špatné? A jak ze spirály negativismu ven?

(4. 9. 2019) Proč je dobré mít k životu pozitivní přístup a jak se to naučit? Jak funguje pozitivní myšlení pro lidi v náročné…

Výchova: videoseriál "Víra do kapsy"

Výchova: videoseriál "Víra do kapsy"
(2. 9. 2019) Na rodiče se dnes ze všech stran hrnou zaručené rady, moderní metody a nejrůznější výchovné tahy. Co je ve výchově…