Světový den sociální spravedlnosti byl ustanoven OSN v roce 2007 a připomíná, že sociální spravedlnost by měla být základním principem vzájemného mírového a prosperujícího života obyvatel a národů. Tento den se zaměřuje na sociální spravedlnost a jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování. Základními hodnotami, které tento den připomíná, jsou solidarita a rovnost.

Důsledky nastavení mezinárodního obchodu

V důsledku nespravedlivého nastavení mezinárodního obchodu se země globálního Jihu potýkají například s nízkými výkupními cenami surovin, nedodržováním pracovních standardů nebo, ničením životního prostředí. Pro tyto země je typická politická nestabilita a značná chudoba. Dodavatelský řetězec začínající u drobného pěstitele či řemeslníka a končící u spotřebitele má mnoho kroků a mezičlánků. Nejsilnější pozici v něm mají obchodníci, často velké nadnárodní společnosti. Naopak ti, kteří stojí na začátku a odvedli na produktu nejvíce fyzické práce, jsou nuceni na sobě nést tíhu tlaku na snižování ceny finálních produktů. Ať už pracují v továrnách, dolech nebo na plantážích, jejich každodenní realitou jsou nepřijatelné pracovní podmínky a porušování lidských práv.

Pracovníci často nemají pracovní smlouvy, nedostávají zaplacenu ani minimální mzdu, jsou nuceni k neplaceným přesčasům, nemají dostatečné ochranné pomůcky. Odbory, které by prosazovaly jejich zájmy, bývají potlačovány či jsou přímo zakázány. Dle Mezinárodní organizace práce (ILO) je ve světě nuceno k práci více než 215 miliónů dětí. Musí pracovat často celý den, nemohou chodit do školy a nemají čas si hrát. Jednou z reakcí na nerovné nastavení mezinárodního obchodu je rozvoj systému fair trade.

Co je fair trade

Fair trade je způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Výrobci v rámci systému fair trade dostávají za svou práci výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fair trade zaručuje férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k životnímu prostředí. Mezi základní principy fair trade patří:

 • výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce a důstojného živobytí
 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)
 • zákaz nucené a dětské práce
 • dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit
 • kontrolované využívání pesticidů a další zemědělské chemie
 • šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů

 

Podrobněji o sociálních, ekologických i ekonomických aspektech standardů Fair Trade ZDE

 

Fairové už mohou být kromě měst a škol i církve a jednotlivé farnosti

Církve a náboženské společnosti dlouhodobě bojují za spravedlivější svět a podporou fair trade pokračují v této tradici. Využívání fair trade výrobků církvemi a náboženskými společnostmi má zásadní vliv na životy producentů a stav životního prostředí v rozvojových zemích, je účinným nástrojem boje proti chodobě a za zlepšení pracovních podmínek v rozvojovém světě. 

Statusem budou moci jednotlivé sbory, náboženské obce nebo farnosti ukázat ve svém okolí svou globální odpovědnost a zájem zasadit se za spravedlivější svět. V České republice iniciativu koordinuje Fairtrade Česká republika, NaZemi a Ekumenická akademie Praha. 

Jednotlivé sbory se mohou do kampaně zapojit naplněním 5 kritérií: 

 • minimálně 1 osoba je odpovědná za podporu fair trade
 • sbor oficiálně podporuje fair trade
 • sbor využívá fairtradové produkty pro svou spotřebu
 • o fair trade jsou informování členové sboru
 • sbor pořádá akce na podporu fair trade pro širší veřejnost

 

Podrobnější průvodce Fairtradovou farností a náboženskou společností ZDE