Vezměte. To je mé tělo. (Mk 14,22) - Citát z Bible na každý den

Rejstřík témat

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Matouš - celník, apoštol, evangelista

Svatý Matouš byl původem celník – výběrčí daní. Ježíš ho povolal mezi své apoštoly a tehdy se Matouš svého původního povolání vzdal. Po Ježíšově smrti byl autorem jednoho zpracování evangelií.

  • Evangelista Matouš (Otázky a odpovědi) Prosím o nějaké informace o svatém Matoušovi.
  • Šabat / seriál The Chosen (Kapitola z knihy) Celník Matouš se při své práci výběrčího daní setkává s Šimonem a Ondřejem. Farizeus Nikodém vyšetřuje zázrak uzdravení Marie Magdalské. Uzdravená Marie pořádá svou první šabatovou večeři, na kterou…
  • „Zavolal jsem tě jménem“ / seriál The Chosen (Kapitola z knihy) Dva bratři Šimon a Ondřej pod tlakem celníka Matouše bojují se svými daňovými dluhy vůči Římu. Marie Magdalská, která ve vykřičené čtvrti zápasí se svou posedlostí, se setkává s Ježíšem.
  • Ježíš uzdravuje / seriál The Chosen (Kapitola z knihy) Poté, co byla žena svědkem uzdravení malomocného na cestě do Kafarnaum, protlačí s přáteli svého ochrnutého přítele davem, rozeberou střechu a spustí ho do domu.
  • Ježíšova sláva se rozšířila po celé Sýrii / seriál The Chosen (Kapitola z knihy) Dlouhý, vyčerpávající den. Učedníci pomáhají Ježíšovi vypořádat se s velkým davem lidí, kteří doufají v uzdravení. Unavení učedníci Šimon a Ondřej začnou vytahovat spory.
  • Nikodém u Ježíše / seriál The Chosen (Kapitola z knihy) Farizej Nikodém požádá o tajnou schůzku s Ježíšem, aby mu položil otázky ohledně současných neuvěřitelných událostí a uzdravení. Povolání celníka Matouše.
  • Povolání učedníků / seriál The Chosen (Kapitola z knihy) Šimon a jeho přátelé stráví noc rybařením v marné snaze vyrovnat dluhy na daních. Po neúspěšné noci se na břehu potkají s Ježíšem. Následuje zázračný rybolov a povolání Šimona a Ondřeje za „učedníky“.…
  • Seznam apoštolů? (Otázky a odpovědi) Kolik bylo apoštolů a jak se jmenovali?

Související štítky:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…