Odvrať mě od cesty lži. (Ž 119,29) - Citát z Bible na každý den

20. 7. 2021, spimi

Vztah s nevěřícím hřích?

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Vztah s nevěřícím

Dobrý den, 
Setkala jsem se s různými názory na vztah křesťana s nevěřícím. V jednom kázání jsem ale nedávno slyšela s odvoláním na 2 Kor 6:14, že takový vztah je hřích a tedy, kdo chodí s nevěřícím žije ve hříchu!  

V podstatě bylo lidem v takovéhle situaci doporučováno se okamžitě rozejít, protože takový vztah je proti Bohu (byť se zachovává předmanželská čistota).

Nejsem z ŘKC a vím, že ŘKC takto extrémně vyhraněná není a je možný i smíšený sňatek. Jsem z toho upřímně trochu zmatená. Vím, že duchovní jednota je pro manželství velmi důležitá a opravdu chci hledat vůli Boží, ale opravdu Bůh chce zničené vztahy? Anebo posílá lidi do pekla kvůli tomuhle? 

Moje otázka zní: jak to, že jednotlivé denominace mají tak odlišné názory v otázkách hříchu? Co vlastně říká ten verš 2 Kor 6:14? A co znamená 1 Kor7:39? Co by na to řekl Ježíš? A skutečně se mám obávat, že žiji ve hříchu, když chodím s nevěřícím klukem?
Moc děkuji za Vaši odpověď

Ježíš nic takového výslovně nezakázal, ale...

Zdravím Vás A.
dovolím si nabídnout opravdu jiný výklad 2 Kor 6,14. Jde totiž z kontextu o "cizí jho", cizí = ne Kristovo. Pohan znamená ten, kdo nezná Krista a slouží jiným božstvům. To zdaleka není situace nevěřícího člověka. V době Pavlově v Korintu je situace taková, že v podstatě neexistují nevěřící lidé a speciálně v Korintě se kulty mísí. Tedy já bych si dovolil interpretovat to tak, že člověk se nemá zaplést do pohanských ritů, čarodějnictví esoteriky apod. Ale nemluví se o vztahu muže a ženy věřící či nevěřící. Tato interpretace je zavádějící manipulací, za kterou se postavit nemohu.

A teď obecnější úvod k 1Kor 7: Celá sedmá kapitola 1Kor je odpovědí na otázky, které poslali Pavlovi z Korinta. Ty otázky nejsou zachovány, ale z verše 1Kor 7,1 to jasně vyplývá, že byly. Jednoduše Pavel tedy odpovídá na konkrétní věci. Nejde tedy o obecně platná pravidla pro všechny, ale o pravidla a rady, které platí k patřičným otázkám, které se nám však nezachovaly.

K Vaší situaci se trochu, i když ne úplně, vztahují verše 1Kor 7,12-16. Mluví se tam o tom, že když už někdo žije v manželství a jeden uvěří v Krista a ten druhý s ním je ochoten zůstat, pak se nemají rozcházet.
Text 1Kor 7,39 Míří ještě trochu jinam, totiž jde o ovdovělé (je jedno zda muž či žena). Pavel jen říká, že pokud se bude chtít znovu vdát či oženit, tak jedině křesťanským svazkem.
---------------
Co se týče Vaší situace, kdy chodíte s klukem, který je nevěřící... Každý si musí velmi dobře srovnat v hlavě a v srdci, zda to, o co jim oběma jde, je stejné. Zda je to na celý život, ve věrnosti a s ochotou přijmout potomstvo, To celé logicky s láskou úctou. Ano, věřící strana klade na nevěřící velký nárok, v tom že nemá být ohrožena víra toho, kdo věří, a ten druhý se vlastně nutně podřizuje ve víře a morálce tomu věřícímu.
Pokud tedy jsem ve vztahu s nevěřícím, nemusí jít vůbec o hřích. Ta kategorie sem nepatří (respektive jedině ve výjimečném případě, kdy by to člověk dělal natruc a věděl že je to špatně). Ale musí mi být jasno, že je tato oblast vztahu velmi křehká. A nejde zdaleka jen o to, zda spolu ti dva spí či ne. Jde o postoj k Bohu života, postoj ke smrti, postoj k etice, postoj k dětem, výchově, křtu atd. Proto neznám žádnou církev, která by to doporučovala, ale znám takové, které to tolerují a říkají, podle mne logicky správně, nemá-li člověk či neměl možnost potkat věřícího partnera/ku, tak nehřeší. Ale má si být vědom obtíží, které z takového vztahu vyplývají a připravit se v této věci na statečnost. Je zajímavé, že Ježíš nic takového výslovně nezakázal. Jen z logiky věci vychází, že to může být velmi obtížné a člověk nemá být jen naivní zamilovaný snílek. Takže tolik můj katolický pohled. Pokud Vám někdo říká, že je to těžký hřích, je to mimo, v Novém zákoně proto opora, dle mého poznání a studií, není. K opatrnosti a prozíravosti ano. 

A upřímně: radši správnýho, rovnýho chlapa, byť nevěřícího, který je ochoten mne přijmout s mou vírou, než věřícího násilníka, asociála či něco podobného...

Kategorie otázky: Vztah s nevěřícím

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…