Já jsem chléb života. (J 6,35) - Citát z Bible na každý den

24. 7. 2023, šape

Starý zákon - obři - nephilim, egyptské pyramidy...

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Výklady jednotlivých pasáží Bible

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na tajemné bytosti nephilim, nefily, kteří  vystupují ve Starém zákoně. Někdy jsou považováni za obry, jindy za lidské zrůdy, mýtické hrdiny, křížence bohů či andělů s lidmi nebo dokonce za mimozemšťany.

Mohli nefilové ještě před velkou potopou stavět pyramidy a jestli ano, tak proč? Rychlost světla je 299 792 458 metrů za vteřinu. A souřadnice velké pyramidy jsou také 299 792 458. Současně je potvrzeno, že se  pyramidy absolutně přesně shodují se souhvězdím Orion a že na sobě dříve měly hladký povrch, který zřejmě velká potopa omlela. Navíc jeden blok váží mnoho tun a jedotlivé bloky jsou poskládány s neuvěřitelnou přesností. Dále jsou na pyramidách zřetelné starověké malby Egypťanů držících žárovky. Nepochybně dostali Egypťané technologii od těchto nephilim.  Jsem také přesvědčen, že i řečtí bohové byli ve skutečnosti nephilim.  Myslím, že to není náhoda. Podle mě pyramidy lidé určitě nestavěli a když stavěli, tak právě s pomocí nephilim.

Na závěr bych se ještě moc rád zeptal na váš názor ohledně teorie, že dříve Země měla vodní obal, a zcela jinou atmosféru. Prý za dob Adama a Evy  bylo na Zemi mnohem více kyslíku, a tak lidé mohli dorůstat i tři metry. Vždyť vážky byli dříve také mnohonásobně větší. 

Někdy je třeba unést otazníky, rozhlédnout se kolem sebe a ŽÍT!

Milý tazateli,

se zájmem jsem si přečetl Váš dotaz a pokusím se na něj odpovědět - i když vlastně spíš reagovat, protože jsem dlouhodobě mimo domov a tedy mimo odbornou literaturu, která by mohla být určitou oporou v úsilí o erudovanou odpověď.

Dovolím si začít u charakteru Bible a informací, které v ní jsou obsaženy. Bible je souborem několika desítek svitků, které byly psány v průběhu jednoho tisíce let. Víme to díky archeologii, srovnávacím metodám, jazykovému rozboru. A stejně jak nepochybujeme o pravosti nebo dataci jiných starověkých děl, tak ani o Bibli. Vedle toho je potřebné si uvědomit dvě důležité skutečnosti: a) v Bibli je mnoho literárních druhů; b) vzniká v určité kultuře, která popisuje svět okolo sebe dost často rozdílným způsobem než my. Z toho vyplývá, že není možné v Bibli hledat odpovědi na všechny naše otazníky nebo s její pomocí vysvětlit některé skutečnosti, byť se to samo nabízí.

Místa, na která odkazujete, se objevují povětšinou a především na prvních stránkách Bible, v knize Genesis a to v prvních 12 kapitolách. Když pominu jejich hlavní účel, hlavní sdělení, tak coby literární druh tu máme co dočinění s mýtem. Literární druh „mýtus“ má asi nejblíže k našim pohádkám.

Tak například pohádka o Otesánkovi má v sobě možná nějaký reálný základ, protože reflektuje život nějakého cvalíka. Ale není možné, aby i při dobré vůli člověk snědl povoz i s koňmi. V tomto ohledu se příběh o Otesánkovi nestal. My si však můžeme položit otázku, zda je tento příběh pravdivý. Ano je. Za pomoci příběhu, který má být pochopitelný dětem, poukazuje na neřest lakomství s hamižnosti, kterou poráží chudoba a pracovitost (babička, která Otesánkovi motyčkou rozkopne břicho). Vlastně podobně se chovají o příběhy o potopě, obrech, padlých andělech, Adamovi a Evě… Není možné z Genesis odvozovat dějinné události nebo důkazy pro přírodní vědy. Na těchto příbězích si musíme všímat spíše vztahů, mravních ponaučení, témat jako svoboda, smlouva, hřích, zvrhlost, milosrdenství.
 

Vyvarujte se informací, které jsou uvedena slovem "prý" a nemají praktický přínos do Vašeho života

Co se pak týká různých souvislostí často shodných v různých kulturách, tak ty jsou a možná zůstanou v mnoha případech těžko probádatelné. V dějinách civilizací orientu se mnohem intenzivněji proplétala filosofie a teologie s běžným životem, symboly provázely člověka i společnost mnohem intenzivněji než dnes. Rozhodně bych se osobně varoval informací a poznatků, které a) jsou opentlena slovy jako prý, říká se nebo mnozí tvrdí; b) nemají praktický přínos do našeho života. Kolem různých náboženských systémů v průběhu dějin vznikaly různé další teorie všeho. Snažily se popsat bílá místa poznání, vnímat souvislosti různých jevů. Dost často to jsou však takové snové, iluzorní, konstrukce, které jsou už hodně vzdálené podstatě či určité jednoduchosti skutečného života. My lidé jsme úžasní komplikátoři. Není od věci v některých oblastech unést otazníky, přiznat si, že se za oponu uplynulých staletí nedostaneme, a rozhlédnout se spíše kolem sebe a žít.

Ale abych nalezl nějaké resumé a tečku. Z Bible není možné dovozovat některé historické reálie, je třeba být zvláště při výkladu mytologických nebo lyrických částí velice velice opatrný. Je třeba studovat seriózní vědecké studie hlavně co se týká egyptské a starobabylónské archeologie. Co je na pomezí vědy, antroposofie, náboženství a spiritismu, tak to brát maximálně jako irelevantní zajímavost. Tím vás nechci zrazovat od bádání...


Bůh Vám žehnej.

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…