Jdi a zvěstuj Boží království! (Lk 9,60) - Citát z Bible na každý den

2. 8. 2021, tob

Rouhavé myšlenky při modlitbě

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Chvála Kristu,
nevím, jak to vyjádřit, není to lehké... Stalo se mi, že když jsem se modlila, tak mě najednou začaly napadat myšlenky o ďáblovi.... Nechci to rozebírat, ale snažila jsem se  myšlenky zahnat modlitbou k Páterovi Piovi a Archanděli Michalovi. Dostala Jsem hrozný strach. Nevím, proč se to stalo, ale bylo to neúmyslné.

Vyznala jsem to u zpovědi, ale vrací se mi pocit špíny, že už jsem  pro Boha ztracený případ, že mě Bůh neslyší, že skončím v pekle. Cítím se kvůli tomu děsně, tíží mě smutek, nemám chuť do života, nevím, co s tím...
Mám pocit, jakoby to byl nějaký "virus", něco jako trojský kůň, který mi nabouravá modlitbu. Co mám dělat? Zavrhl mě Bůh, nemám žádnou naději...?
Děkuji.

 

Důležitá není sama myšlenka, ale náš vnitřní postoj k ní

Vážená a milá...!

Nejprve Vás chci se vší rozhodností ujistit, že v žádném případě nejste Bohem zavržená. Naději máme a to dokonce takovou, která neklame, protože její původ je nebeský.
Dále připomínám, že nemůžeme za to, co nám přijde na mysl. Proto si nepřičítáme nápady zbožné a nevyčítáme ty ostatní. Důležitá není sama myšlenka, ale náš vnitřní postoj k ní. Můžeme ji přijmout, zaobírat se jí a rozvíjet. Můžeme ji odmítnout a vnitřně odsoudit. Myšlenky si ale také můžeme nevšímat. To znamená, pokračovat v dosavadní činnosti, jakoby se nic nedělo a čekat, až nežádoucí myšlenky odejdou, jak přišly.
V duchovní literatuře jsou popsané stavy podobné těm, které líčíte. Obvyklou reakcí je vytrvalé dodržování základní náboženské praxe: modlitba, svátosti, půst…
Vše to jsou spíše obecné poznámky. Konkrétní řešení vyžaduje najít si odpovídající pomoc u zpovědníka nebo jiné duchovně zralé osoby.
 

Kategorie otázky: Modlitba

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

 

Pokušení / vlk, kočárek

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2022) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....