Jeho milosrdenství trvá. (Lk 1,50) - Citát z Bible na každý den

1. 8. 2019, Opatrný

Proč Bible zakazuje prosit za hříšníky?

Navigace: Katalog dotazů > Bible, koupě, jak číst > Výklady jednotlivých pasáží

Prosím o objasnění textu z 1. listu Janova, kap. 5, 16-17:
"Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti o takovém neříkám, abyste za něj prosili. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti."

Janův silný dualismus: buď někdo náleží Bohu, nebo jej odmítá

Dobrý den,
jedná se o jedno z nejobtížnějších míst Nového zákona a na jeho výkladu není mezi biblisty úplná shoda. Uvádím proto interpretaci Raymonda E. Browna, jednoho z největších katolických biblistů dvacátého století.
Janovy listy, stejně jako evangelium podle Jana, obsahují silný dualismus: buď někdo náleží Bohu, nebo jej odmítá. Dělící čára vede v rozhodnutí přijmout Ježíše jako Bohem poslaného, nebo jej odmítnout (1Jan 4,2-3). Kdo nenáleží Bohu, je pod mocí zlého (1Jan 5,19). Takové lidi není možné ani zdravit a přijímat do domu (2Jan 10-11). Dokonce i Ježíš v evangeliu říká, že neprosí za svět, ale pouze za své učedníky (Jan 17,9). To znamená, že ti, kteří odešli ze společenství věřících a odmítli, že Kristus přišel v těle, tedy že Ježíš je Bohem poslaný, jsou vyloučeni i z modliteb křesťanů.
Takovýto postoj se nám křesťanům jistě příčí. Nicméně ukazuje na to, jak závažnou věcí je odmítnutí Boha a vědomý vzdor vůči němu. V praxi ale musíme číst Písmo jako celek, včetně pasáží o lásce k nepřátelům (Mt 5,44) nebo o Bohu jako milosrdném otci (Lk 15,11-32).


 

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží

Témata: spása, hřích, smrt

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká republika…

Projekce napříč republikou – sen organizátorů festivalu UNITED

Projekce napříč republikou – sen organizátorů festivalu UNITED
(28. 7. 2020) Organizátoři festivalu UNITED vzhledem k současné společenské situaci přepracovali koncept celé akce. Festival…

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2020) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Vyšlo další číslo časopisu pro dívky IN!

Vyšlo další číslo časopisu pro dívky IN!
(7. 7. 2020) Tak konečně jsou tu prázdniny se vším všudy. Opravdové volno které si můžete užít nejen s přáteli, s rodinou, ale i s…

Cyril a Metoděj

(3. 7. 2020) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo…