Veliké dobrodiní ti Bůh prokázal. (Mk 5,19) - Citát z Bible na každý den

1. 8. 2019, Opatrný

Proč Bible zakazuje prosit za hříšníky?

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Výklady jednotlivých pasáží Bible

Prosím o objasnění textu z 1. listu Janova, kap. 5, 16-17:
"Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti o takovém neříkám, abyste za něj prosili. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti."

Janův silný dualismus: buď někdo náleží Bohu, nebo jej odmítá

Dobrý den,
jedná se o jedno z nejobtížnějších míst Nového zákona a na jeho výkladu není mezi biblisty úplná shoda. Uvádím proto interpretaci Raymonda E. Browna, jednoho z největších katolických biblistů dvacátého století.
Janovy listy, stejně jako evangelium podle Jana, obsahují silný dualismus: buď někdo náleží Bohu, nebo jej odmítá. Dělící čára vede v rozhodnutí přijmout Ježíše jako Bohem poslaného, nebo jej odmítnout (1Jan 4,2-3). Kdo nenáleží Bohu, je pod mocí zlého (1Jan 5,19). Takové lidi není možné ani zdravit a přijímat do domu (2Jan 10-11). Dokonce i Ježíš v evangeliu říká, že neprosí za svět, ale pouze za své učedníky (Jan 17,9). To znamená, že ti, kteří odešli ze společenství věřících a odmítli, že Kristus přišel v těle, tedy že Ježíš je Bohem poslaný, jsou vyloučeni i z modliteb křesťanů.
Takovýto postoj se nám křesťanům jistě příčí. Nicméně ukazuje na to, jak závažnou věcí je odmítnutí Boha a vědomý vzdor vůči němu. V praxi ale musíme číst Písmo jako celek, včetně pasáží o lásce k nepřátelům (Mt 5,44) nebo o Bohu jako milosrdném otci (Lk 15,11-32).


 

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible

Témata: spása, hřích, smrt

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Kdy je Popeleční středa?

(5. 2. 2023) Datum popeleční středy

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…

Nechápu proč se modlit za prezidenta

(27. 1. 2023) Musím se zeptat, proč se modlit za nového prezidenta. Nechápu ty blbce, co ho volí.  

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.
(24. 1. 2023) Pouť ke sv. Valentinu je mimořádnou příležitostí, jak prožít v sobotu 11. 2. společný čas od 10.00 do 15.00…

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…