Bůh je naše spravedlnost.   (Jer 33,16) - Citát z Bible na každý den

1. 8. 2019, Opatrný

Proč Bible zakazuje prosit za hříšníky?

Navigace: Katalog dotazů > Bible, koupě, jak číst > Výklady jednotlivých pasáží

Prosím o objasnění textu z 1. listu Janova, kap. 5, 16-17:
"Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti o takovém neříkám, abyste za něj prosili. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti."

Janův silný dualismus: buď někdo náleží Bohu, nebo jej odmítá

Dobrý den,
jedná se o jedno z nejobtížnějších míst Nového zákona a na jeho výkladu není mezi biblisty úplná shoda. Uvádím proto interpretaci Raymonda E. Browna, jednoho z největších katolických biblistů dvacátého století.
Janovy listy, stejně jako evangelium podle Jana, obsahují silný dualismus: buď někdo náleží Bohu, nebo jej odmítá. Dělící čára vede v rozhodnutí přijmout Ježíše jako Bohem poslaného, nebo jej odmítnout (1Jan 4,2-3). Kdo nenáleží Bohu, je pod mocí zlého (1Jan 5,19). Takové lidi není možné ani zdravit a přijímat do domu (2Jan 10-11). Dokonce i Ježíš v evangeliu říká, že neprosí za svět, ale pouze za své učedníky (Jan 17,9). To znamená, že ti, kteří odešli ze společenství věřících a odmítli, že Kristus přišel v těle, tedy že Ježíš je Bohem poslaný, jsou vyloučeni i z modliteb křesťanů.
Takovýto postoj se nám křesťanům jistě příčí. Nicméně ukazuje na to, jak závažnou věcí je odmítnutí Boha a vědomý vzdor vůči němu. V praxi ale musíme číst Písmo jako celek, včetně pasáží o lásce k nepřátelům (Mt 5,44) nebo o Bohu jako milosrdném otci (Lk 15,11-32).


 

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží

Témata: spása, hřích, smrt

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Kdy začíná advent?

(28. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle

Advent

Advent
(26. 11. 2021) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2021) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Ježíš Kristus Král, Boží království

(23. 11. 2021) Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého…