Ukaž mi své cesty, Bože. (Ž 25,4) - Citát z Bible na každý den

19. 5. 2023, Jas

Partnerství s muslimem. Můžeme směřovat k manželství?

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Církevní sňatek, komplikace

Dobrý den,
mám velmi dobrou kamarádku, která nedávno konvertovala k islámu. Bohužel jí její náboženství nedovoluje jakékoliv soužití se mnou, křesťanem, a to mě velmi trápí.
Je možné, aby se víry zřekla a  přijala křesťanství, abychom mohli pokračovat v dalším společném životě a mohli založit křesťanskou rodinu?

Mohli by jste mě odkázat na nějaké zdroje, případně poskytnout informace v tomto smyslu?
Máme se rádi, jak jen to jde, ovšem otázka odlišné víry nás trápí oba dva.

Děkuji za jakékoliv informace.

Hledání společné cesty v případě odlišného vyznání není snadné

Milý...,

prožíváte krásné přátelství a moc byste si přál, abyste se svou dívkou mohli směřovat k manželství. Trápí Vás otázka odlišné víry.


Mezi chápáním manželství a rodiny v křesťanství a islámu jsou zásadní rozdíly. Křesťanství, stejně jako celá euroatlantická civilizace chápe manželství jako rovnoprávný vztah mezi mužem a ženou, kteří vzájemně respektují své odlišnosti, tedy včetně víry. Toto v islámu nenajdeme. Dalším problémem je, v jakém náboženství budete vychovávat své děti. Součástí islámu je rodinné právo, podle něhož má právo na výchovu dětí pouze otec, nikoli matka. Pravděpodobně proto si ženy v islámu nemohou vzít jinověrce. Muži si katoličky berou, ale praxe ve smíšených muslimsko-křesťanských rodinách ukazuje, že se děti v katolické víře nevychovávají.

Je potřeba vzít v úvahu to, že islám je nejen náboženství, ale i politicko-sociální systém, který křesťanovi nedává prakticky prostor k tomu, aby mohl žít jako křesťan. Zkušenost křesťanek, které vstoupily do manželství s muslimy, to mnohdy trpce potvrzuje.

Zároveň pokud byste jako pokřtěný katolík chtěl uzavřít platné manželství s nekatoličkou, bylo by potřeba zažádat na biskupství o dovolení, tzv. dispenz. Předpokladem je rozhodnutí obou snoubenců uzavřít nerozlučný sňatek a zároveň ochota přijmout a vychovávat děti v katolické víře. Tolik obecné podmínky svatby v kostele.

Jestli jsem ale správně pochopila Váš dotaz, přál byste si dostat informace a pádné argumenty, které by Vaši dívku přesvědčily, aby přešla ke katolické víře. Asi Vás zklamu, pokud dochází k obrácení, je to dar, milost a dobrodružná cesta Boha k člověku a člověka k Bohu. Impulzem bývá spíš svědectví života a setkání s Ježíšem skrze druhého člověka, než pádnost argumentů. A tak bych Vás chtěla povzbudit k modlitbě za Vaši přítelkyni a taky za to, abyste dokázal o Ježíši vydávat svědectví.

Zkuste se zeptat Vaší dívky, jaká byla její cesta k islámu, co ji na něm oslovuje, co jí ta víra dává. Proč je pro ni důležitá? Možná líp pochopíte, co hledala a co potřebovala, a přijdete na to, co by ji mohlo oslovit. Sám můžete sdílet zase svoji zkušenost, kým pro Vás Ježíš je, co pro Vás udělal a dělá. Mohli byste společně chodit na některý z kurzů alfa, viz:  www.kurzyalfa.cz, pokud by ji zajímaly základy křesťanství. Bylo by hezké, kdybyste mohli něco podnikat společně s dalšími křesťany, ve společenství se dá nejlíp zakusit síla křesťanské lásky.

Zároveň pokud Vás oba trápí otázka odlišné víry už nyní, během života v manželství by trápení nezmizelo, spíš by se se situace s příchodem dětí stala ještě náročnější. Proto je dobře, že vše promýšlíte a zvažujete, co dělat. Hledání společné cesty v případě, že manželé jsou křesťané, ale odlišného vyznání, není snadné, natož když se jedná o tak odlišná náboženství.


Moc bych Vám přála, aby se Vaše touha po krásné křesťanské rodině naplnila, i když Vás Pán povede třeba jinou cestou, než jakou si představujete.

Kategorie otázky: Náboženství různá, Církevní sňatek, komplikace, Vztah s nevěřícím

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…