Bože, obnov nás. (Ž 80,8) - Citát z Bible na každý den

20. 7. 2021, Opatrný

Otázky ohledně Panny Marie a Bible

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Výklady jednotlivých pasáží Bible

Dobrý den,
O náboženství se zajímám již nějakou dobu a nyní jsem začala číst Bibli. Začala jsem evangelii sv. Lukáše a sv. Matouše a mám dotaz ohledně Panny Marie. Chtěla bych se zeptat, z čeho katolická církev usuzuje, že byla i po narození Ježíše panna, když v Matoušovi 1:25 se píše, že Josef ji nepoznal, dokud se nenarodil Ježíš? Z toho usuzuji, že po jeho narození ji 'poznal'. Navíc v Lukášovi je několikrát zmíněno, že Ježíš je prvorozený syn, a pak se Bible zmiňuje, že za Ježíšem přišla matka a bratři. Navíc nenaznačovalo by to, že i manželský sex je hříšný, když by Panna Maria s Josefem nic neměla?
Ještě by mě zajímalo, jak přišla církev na neposkvrněné početí Panny Marie, když v Bibli o tom není zmínka. Někde jsem se dočetla, že Panna Marie měla být druhá Eva, ale vy sami uznáváte, že Starý Zákon je určité podobenství a že se nemusí brát doslova a důležité jsou spíše příběhy.
A k tomu se váže můj poslední dotaz. Starý zákon se nyní nevyklada úplně doslova. Nový Zákon je doslovný a nebo se také některé pasáže přijímají jako určité podobenství?
Děkuji předem za odpovědi.

Při četbě Bible je třeba rozlišovat, což ale neznamená brát vše přeneseně

Dobrý den,
dotazů je mnoho, a tak je zodpovím alespoň velmi stručně. O každém by se dalo napsat mnohem víc, ale je myslím lepší to probrat naživo - ať už s knězem, nebo blízkým křesťanem.
Předně katolická církev netvrdí, že vše, čemu věří, musí být explicitně napsáno v Bibli. O Mariině panenství po porodu se v Bibli nikde nemluví, nicméně je to velmi stará tradice jak v západní církvi, tak v církvích východních. Ukazuje na to, že když panna Maria mohla nosit pod srdcem Krista, nemohla dojít žádného porušení (a tím porušením se zde míní jak poskvrnění dědičným hříchem - proto neposkvrněné početí, tak fyzické porušení).
Pokud jde o Ježíšovy sourozence, tato otázka se řeší již od starověku. Někteří církevní otcové byli toho názoru, že se jedná o Josefovy syny z prvního manželství, jiní upozorňovali na hebrejské používání slova "bratr", které zahrnuje i bratrance. Upřímně řečeno, jak to přesně bylo, nevíme.
Na poslední otázku je těžké takto obecně odpovědět. Říká-li Ježíš: "Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho," jistě to nemyslí doslova. Proto musíme jako křesťané stále hledat, co nám Bůh chce kterým výrokem Nového zákona říct. Někdy se to může lišit člověk od člověka. Například když v Horském kázání Ježíš říká "Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe," může to vzít možná někdy doslova misionář, ale rodiče dětí to musí brát "jen" jako varování před přílišnou starostlivostí. Je potřeba rozlišovat, což neznamená vše brát přeneseně. Například když Starý zákon říká "nepřidáš se k většině, páchá-li zlo", jistě to není žádné podobenství.

Kategorie otázky: Víra – nauka víry, katechismus, Výklady jednotlivých pasáží Bible

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Papež František se setkal s primátorem ukrajinského města Lvov

Papež František se setkal s primátorem ukrajinského města Lvov
(8. 12. 2022) Ten mu poděkoval za jeho dopis trpícímu ukrajinskému národu devět měsíců po vypuknutí války...

Bůh si nás vyvolil

Bůh si nás vyvolil
(8. 12. 2022) ještě před stvořením světa.  (Ef 1,4)

Holocaust a Ukrajina

Holocaust a Ukrajina
(8. 12. 2022) Papež František: Dnes válka na Ukrajině a včera šoa. Dějiny se opakují...

Ti, kdo doufají v Boha, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)

Ti, kdo doufají v Boha, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)
(7. 12. 2022) Ti, kdo doufají v Boha, nabývají sil, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)

Jak poznat ideálního partnera? K čemu je chození? / k poslechu

(6. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Podle čeho poznat ideálního partnera? Ukáže mi partnera Bůh? Proč Bible o chození mlčí?…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2022) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…