Blahoslavený, kdo nežije, jak mu radí bezbožní. (Ž 1,1) - Citát z Bible na každý den

21. 6. 2021, MN

Odpustky

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den,

četla jsem si váš článek o odpustcích. Krásně vysvětleno, ale na závěr jsem našla jsem možnost získat odpustky okolo 1.11.? Není ještě spousta jiných příležitostí - pouť do Říma atd.? 

Odpustky nejsou poštovní známky, abychom je sbírali s honbou za originalitou

Dobrý den,
máte naprostou pravdu, odpustky lze získat mnoha způsoby, jak to popisuje Enchiridion odpustků (Matice Cyrilometodějská, Olomouc 2000). Jde o právní církevní dokument vypisující desítky možností.
Jak říká církevní právo v kánonu 994: „Každý věřící může získat částečné nebo úplné odpustky buď sám pro sebe nebo pro zemřelé na způsob přímluvy.“ Tedy kterékoli odpustky lze vztáhnout i na zemřelé, pokud je chápeme jako modlitbu za zemřelé.

Možností je celá řada. Některé jsou vázány na konkrétní datum, častěji na konkrétní místo. Zcela obecně platí:
1) Částečný odpustek může získat věřící, který při naplňování svých povinností a při snášení těžkostí života s pokornou důvěrou pozvedá mysl k Bohu a připojuje k tomu, byť jen ve svém nitru nějakou zbožnou invokaci.
2) Částečný odpustek lze také získat, když věřící s milosrdným srdcem dává sebe samého i svůj majetek k dispozici bratřím, kteří se nacházejí v nouzi.
3) Také tomu, kdo se dobrovolně zříká něčeho, co je dovolené a co je mu drahé.
4) Anebo tomu, kdo v běžných podmínkách svého života dobrovolně vydává před druhými svědectví víry.

K získání plnomocných odpustků se vyžaduje daný skutek a k tomu tři podmínky (svátost smíření, přijmout eucharistii, modlitba na úmysl Svatého otce – např. Otčenáš a Zdrávas) a úplná vnitřní dispozice, tedy vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu.

Následují desítky dalších možností, modliteb atd. Doporučuji Enchiridion prostudovat.

Zároveň považuji za nutné připomenout, že odpustky nejsou poštovní známky, abychom je sbírali s honbou za originalitou. Jsou ve skutečnosti běžnou součástí života křesťana, který každý den usiluje o to, žít v milosti Boží.

Přeji Vám pokojné dny!

Kategorie otázky: Modlitba

Související texty k tématu:

Smrt a umírání:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2024) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…