Bože, obnov nás. (Ž 80,8) - Citát z Bible na každý den

21. 6. 2021, MN

Odpustky

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den,

četla jsem si váš článek o odpustcích. Krásně vysvětleno, ale na závěr jsem našla jsem možnost získat odpustky okolo 1.11.? Není ještě spousta jiných příležitostí - pouť do Říma atd.? 

Odpustky nejsou poštovní známky, abychom je sbírali s honbou za originalitou

Dobrý den,
máte naprostou pravdu, odpustky lze získat mnoha způsoby, jak to popisuje Enchiridion odpustků (Matice Cyrilometodějská, Olomouc 2000). Jde o právní církevní dokument vypisující desítky možností.
Jak říká církevní právo v kánonu 994: „Každý věřící může získat částečné nebo úplné odpustky buď sám pro sebe nebo pro zemřelé na způsob přímluvy.“ Tedy kterékoli odpustky lze vztáhnout i na zemřelé, pokud je chápeme jako modlitbu za zemřelé.

Možností je celá řada. Některé jsou vázány na konkrétní datum, častěji na konkrétní místo. Zcela obecně platí:
1) Částečný odpustek může získat věřící, který při naplňování svých povinností a při snášení těžkostí života s pokornou důvěrou pozvedá mysl k Bohu a připojuje k tomu, byť jen ve svém nitru nějakou zbožnou invokaci.
2) Částečný odpustek lze také získat, když věřící s milosrdným srdcem dává sebe samého i svůj majetek k dispozici bratřím, kteří se nacházejí v nouzi.
3) Také tomu, kdo se dobrovolně zříká něčeho, co je dovolené a co je mu drahé.
4) Anebo tomu, kdo v běžných podmínkách svého života dobrovolně vydává před druhými svědectví víry.

K získání plnomocných odpustků se vyžaduje daný skutek a k tomu tři podmínky (svátost smíření, přijmout eucharistii, modlitba na úmysl Svatého otce – např. Otčenáš a Zdrávas) a úplná vnitřní dispozice, tedy vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu.

Následují desítky dalších možností, modliteb atd. Doporučuji Enchiridion prostudovat.

Zároveň považuji za nutné připomenout, že odpustky nejsou poštovní známky, abychom je sbírali s honbou za originalitou. Jsou ve skutečnosti běžnou součástí života křesťana, který každý den usiluje o to, žít v milosti Boží.

Přeji Vám pokojné dny!

Kategorie otázky: Modlitba

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Papež František se setkal s primátorem ukrajinského města Lvov

Papež František se setkal s primátorem ukrajinského města Lvov
(8. 12. 2022) Ten mu poděkoval za jeho dopis trpícímu ukrajinskému národu devět měsíců po vypuknutí války...

Bůh si nás vyvolil

Bůh si nás vyvolil
(8. 12. 2022) ještě před stvořením světa.  (Ef 1,4)

Holocaust a Ukrajina

Holocaust a Ukrajina
(8. 12. 2022) Papež František: Dnes válka na Ukrajině a včera šoa. Dějiny se opakují...

Ti, kdo doufají v Boha, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)

Ti, kdo doufají v Boha, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)
(7. 12. 2022) Ti, kdo doufají v Boha, nabývají sil, jak orli dostávají křídla. (Iz 40,31)

Jak poznat ideálního partnera? K čemu je chození? / k poslechu

(6. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Podle čeho poznat ideálního partnera? Ukáže mi partnera Bůh? Proč Bible o chození mlčí?…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2022) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…