Vydávejte svědectví.   (J 15,27) - Citát z Bible na každý den

21. 6. 2021, MN

Odpustky

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den,

četla jsem si váš článek o odpustcích. Krásně vysvětleno, ale na závěr jsem našla jsem možnost získat odpustky okolo 1.11.? Není ještě spousta jiných příležitostí - pouť do Říma atd.? 

Odpustky nejsou poštovní známky, abychom je sbírali s honbou za originalitou

Dobrý den,
máte naprostou pravdu, odpustky lze získat mnoha způsoby, jak to popisuje Enchiridion odpustků (Matice Cyrilometodějská, Olomouc 2000). Jde o právní církevní dokument vypisující desítky možností.
Jak říká církevní právo v kánonu 994: „Každý věřící může získat částečné nebo úplné odpustky buď sám pro sebe nebo pro zemřelé na způsob přímluvy.“ Tedy kterékoli odpustky lze vztáhnout i na zemřelé, pokud je chápeme jako modlitbu za zemřelé.

Možností je celá řada. Některé jsou vázány na konkrétní datum, častěji na konkrétní místo. Zcela obecně platí:
1) Částečný odpustek může získat věřící, který při naplňování svých povinností a při snášení těžkostí života s pokornou důvěrou pozvedá mysl k Bohu a připojuje k tomu, byť jen ve svém nitru nějakou zbožnou invokaci.
2) Částečný odpustek lze také získat, když věřící s milosrdným srdcem dává sebe samého i svůj majetek k dispozici bratřím, kteří se nacházejí v nouzi.
3) Také tomu, kdo se dobrovolně zříká něčeho, co je dovolené a co je mu drahé.
4) Anebo tomu, kdo v běžných podmínkách svého života dobrovolně vydává před druhými svědectví víry.

K získání plnomocných odpustků se vyžaduje daný skutek a k tomu tři podmínky (svátost smíření, přijmout eucharistii, modlitba na úmysl Svatého otce – např. Otčenáš a Zdrávas) a úplná vnitřní dispozice, tedy vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu.

Následují desítky dalších možností, modliteb atd. Doporučuji Enchiridion prostudovat.

Zároveň považuji za nutné připomenout, že odpustky nejsou poštovní známky, abychom je sbírali s honbou za originalitou. Jsou ve skutečnosti běžnou součástí života křesťana, který každý den usiluje o to, žít v milosti Boží.

Přeji Vám pokojné dny!

Kategorie otázky: Modlitba

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Noc kostelů

Noc kostelů
(27. 5. 2022) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 10. června 2022

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
(23. 5. 2022) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Kdy jsou Letnice?

(20. 5. 2022) Letnice (Slavnost seslání Ducha svatého) - datum

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference
(20. 5. 2022) Ve čtvrtek 16.6. 2022 v Praze ve Fortně na Hradčanech.