Měli byste říkat: „Dá-li Pán, podnikneme to nebo ono.“ (Jk 4,15) - Citát z Bible na každý den

11. 4. 2022, mak

Netolerance gayů a leseb v církvi

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita jiné

Dobrý den,
Nedá mi to a musím se k tomu vyjádřit.. ačkoli věřím v něco víc, za křesťana se nepovažuji. Už jen proto že jsem gay a křesťanství to netoleruje. A Některé ty pasáže například “kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavosti a musejí zemřít, jejich krev padni na ně”. Tak bych se tam ani řadit nechtěl. K bohu mám úctu, ale to okolo a celkově křesťanství je hodně transfóbní. Přitom bůh miloval přeci všechny, nehledě na tohle. Přijde mi to škoda, že to lidi nedokáží tolerovat.. tím navážu na vás. Docela mě zaskočilo v dotazech na homosexualitu vaše odpovědi. Když jste tu třeba radili jednomu muži ať přestane koukat na porno a snaží se být “ normální a zachovat si důstojnost, že žena a děti jsou dobrá motivace”. Proč ta manipulce? Jen mě zajímá důvod nemyslím to zle. Proč by neměl být člověk sám sebou a měl by se snažit měnit aby byl podle dnešních měřítek “normální”? A snažit se potlačit svou identitu. Láska je krásná ve vsěch směrech a není to nic nepřirozeného. Pokud muž miluje muže ale přesto bude žít se ženou, jeho život bude nenaplněný a nezažije pravou lásku. Tohle by podle mě přeci bůh nechtěl. Jen nechápu proč se lidé odsuzují podle orientace, která je mimochodem vrozená a člověk to neovlivní. Když mnohem důležitější je povaha člověka a ta s orientací nesouvisí? Je na tom něco k zamyšlení:). Věnuji se již déle karmickým věcem, astrologií a psychologii a přijde mi to takhle správné, že stejná orientace karmu nezhoršuje. To je o úplně jiných věcech, tak mě mrzí že to křesťanství hlásá jako “hřich”. Nejspíš semnou nesouhlasíte, ale doufám že si to alespoň přečtete. Přeci jen jsme lidé a máme každý jiný názor. Tak to respektuji.
Pěkný den.

Není úplně jednoduché rozpoznat, co vlastně znamená láska

Milý tazateli,

na začátku bych chtěla napsat jednu zásadní informaci. To, že někdo patří do církve nebo se nazývá křesťanem, neznamená, že je dokonalý, že má patent na pravdu, že je mu vše jasné. Křesťané jsou úplně stejní lidé jako nekřesťané. Hledají, snaží se – někdo více někdo méně, chybují, padají, znovu vstávají…..Je tam jen jeden základní rozdíl. Důvěřují v lásku a milosrdenství Otce. V lásku, která šla až do krajnosti. Dala sebe sama jako výkupné, jako splátku dluhu…..,,Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezemřel, ale měl život věčný‘‘. To čteme v Janově evangeliu v bibli. A o bibli někdo řekl, že je to vlastně takový ,,milostný dopis‘‘ od Boha. To se mi moc líbí. Někdo, kdo dal vzniknout celému vesmíru i mně samotné, mi píše o své lásce, o tom, co je důležité a životodárné. Další moudrý člověk řekl : ,,Tvůrce tvoří tvůrce‘‘. Cítíte v tom tu obrovskou lásku a důvěru v člověka? V 1.Mojžíšově knize čteme, že ,,Bůh stvořil člověka k svému obrazu, jako muže a ženu jej stvořil‘‘. To je přece síla. Máme být Božím obrazem. A pokud je Bůh láska, tak máte pravdu, že láska je to podstatné. Jen není úplně jednoduché rozpoznat, co to vlastně znamená. Láska. Milovat. Až do krajnosti.

V současné době je velké téma sexuální zneužívání. A ti, kdo se takového jednání dopouštějí, by také mohli říci, vždyť to je přece normální láska. A když uvidíte a uslyšíte, jakou strašnou devastaci to způsobuje v životech obětí, začnete být velmi pozorný a opatrný. A začnete se ještě více ptát, co je to vlastně ,,milovat‘‘?

Možná Vám to bude připadat, že píšu o něčem jiném, než řešíte Vy. Chtěla jsem jen nastínit, že rozlišit, co je dobré a životodárné, není tak jednoznačné a jednoduché. A proto se křesťané snaží hledat Boží odpovědi. Proto čtou bibli, zajímají se o ústní tradici, o to, co se předávalo z generace na generaci. Zajímají se o to, co Tvůrce říká o svém stvoření. Napadá mě jednoduché přirovnání. Každý výrobce, ať už vytvoří automobil, pračku nebo mixer, napíše také návod k použití. A pokud je to dobrý výrobce, znalec, hrdý na svůj produkt a zároveň si přeje dlouhou trvanlivost svého výrobku, tak napíše do návodu podstatné a užitečné věci. Vy návod nemusíte číst, ani jej nemusíte respektovat, ale pak možná časem zjistíte, že je něco špatně – na něco jste zapomněl, něco se pokazilo, něco jste špatně ovládal……A na začátku to mohlo vypadat, že je vše Ok, že tomu rozumíte sám nejlépe. Některá doporučení v návodu mohou být naprosto jasná a banální, některá trochu podivná a některým vůbec nemusíte rozumět. Ale pokud je tam výrobce napsal, asi mají nějaký význam.

A takhle to možná je s mnoha Božími doporučeními. Možná sem patří i otázka homosexuality. Pracuji jako psychoterapeutka, ale původně jsem zdravotnice. Už jsem téměř v důchodovém věku, takže už docela dost pamatuji. A právě homosexualita byla v mezinárodním seznamu nemocí. Rozumějte ,,ne – moc‘‘, člověku chybí ,,moc‘‘ k něčemu, něco nemůže. To není znehodnocení, to je konstatování faktu. V celkem nedávné době, se homosexualita z tohoto seznamu vyňala. Proč? Možná se na to sám ptejte a pátrejte. Nad homosexualitou visí mnoho otazníků. Vůbec není jasné, zda je vrozená nebo dědičná. Je zajímavé potkávat klienty, kteří někdy přicházejí do poradny se zmatkem v oblasti sexuální orientace. Jejich bolavé zkušenosti z původní rodiny mají často společné rysy. Obzvlášť v období dospívání přichází mnoho nejistoty a strachu. A pak stačí článek na nettu, že si vlastně mohou vybrat, že je to vlastně úplně rovnocenné s heterosexualitou….Někdy je vztah s osobou stejného pohlaví vlastně snazší, jednodušší. A pokud mi tato osoba doplňuje něco, co mi od rodičů chybělo, mohu se stát na této osobě i závislý.

Možná se i sám sebe ptejte, kde se vlastně vzalo Vaše vnímání pohlaví, sexuality. A jaké byli vztahy ve Vaší rodině, co jste dostal od táty, od mámy, jaké jsou Vaše vztahy s nimi, jaký je jejich vzájemný vztah, jaký obraz vztahu a rodiny Vám ukazovali…..A vůbec není zanedbatelný ani vliv médií, filmů, dostupnost pornografie. První informace o sexualitě jsou ,,věčné‘‘. To znamená, že se do nás vpisují velmi silně. A každá další informace už pokračuje s tímto základem…..je to podobné jako při stavbě domu – buď jsou základy dobré, nebo ne. A první informací nemyslím to, že mě někdo v dospívání poučí, ale třeba setkání s intimitou ve filmu, na nettu, ve znehodnocující poznámce, v nemístném vtipu, v pornografii – obzvlášť ve věku, kdy tomu vůbec nerozumím. Může to mít velký vliv na to, jak pak vnímám své tělo, vlastní hodnotu ……i vlastní sexualitu.

Používáte výraz vlastní identita. To je něco velmi důležitého a zásadního. A je to vlastně vývojový úkol období dospívání. Poznat, kdo jsem a přijmout se takový, jaký jsem. A to není tak jednoduché, protože nás někdy pořádně deformuje naše zkušenost z původní rodiny. Vytvoříme si sebezáchovné programy, obranné mechanismy proti napětí a frustraci, někdy se víc přizpůsobujeme druhým, někdy zcela rezignujeme na své vlastní (potřeby, prožitky, emoce), někdy jsme buřiči a provokatéři…..Jsme všechno možné, jen to nejsme my skuteční- svobodní a jedineční lidé. Můžeme o sobě nasbírat mnoho lží a pokřiveností. A to samé o druhých, o světě, o Bohu…..

V dnešní době vstupují mladí lidé, vlastně tak trochu ještě děti, do intimních vztahů s druhými. V době, kdy by se měli poznat a přijmout, přeskakují tenhle vývojový úkol a ženou se do dalšího – do budování intimity. Nehotoví, neceliství, bez poznání své skutečné identity, jdou často k tomu, kdo jim nabídne doplnění nějakého deficitu z dětství. Ale protože o něm neví, myslí si, že tohle je láska, že tohle je vztah…..

Napsala jsem Vám toho hodně, a vlastně nevím, jestli je to pro Vás odpověď. Chtěla jsem Vám jen ukázat, že ani přílišná tolerance nemusí přinést dobré výsledky. Ježíš v evangeliích často ve svých podobenstvích zmiňuje prozíravost. Možná tohle jsem chtěla zdůraznit. Snažit se prozřít za slova, k jejich obsahům, k jejich podstatě. Nezůstávat jen u toho, co mi situace přináší teď, ale jaké to má důsledky pro budoucnost, pro další generace, pro život na naší planetě.

Přeji Vám, abyste měl stále přemýšlivé a zároveň laskavé srdce. Abyste se i nadále snažil proniknout ke kořenům, k podstatě. Aby vše, co budete žít, bylo opravdu pravdivé, dobré a životodárné.

Kéž Vám k tomu Hospodin požehná, chrání Vás od zlého a naplňuje pokojem a radostí.

Kategorie otázky: Sexualita jiné

Témata: homosexualita

Související texty k tématu:

Láska k sobě, sebepřijetí:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.