Běda těm, kdo myslí na nepravost. (Mich 2,1) - Citát z Bible na každý den

21. 7. 2022, jm

Nerovnost žen a mužů - proč je ženám upíráno stát se farářkou?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Povolání, boží vůle

Dobrý den,

proč je ženám upíráno stát se farářkou?

Dost mne, jako ženu "uráží", že některé církve, neberou ženy na stejnou roveň jako muže....
Pracovala jsem v profesi - o které se tvrdí, že je pro muže. Holý nesmysl. Navíc muži jsou dost stejní, jako ženy (často uvažujeme stejně). Farář snad nezvedá extrémně těžká břemena a to po celý den...

Zajímaly by mne rozdíly mezi církvemi.... Mám se vyhnout Římskokatolické církvi?

-redakčně upraveno-

Dobrý den, 

Nejprve se pokusím nastínit rozdíly mezi jednotlivými církvemi. K otázce rovnoprávnosti mužů a žen v církvi se pak vrátím v druhé části dotazu. 

V 16. století se v procesu, který se nazývá reformace, odštěpily evangelické církve od katolické církve. Katolická církev nebyla v té době v nejlepším pořádku, spíše naopak, bylo zde mnoho špatných věcí. Možná by ale byla jiná cesta, jak to vše změnit, než říci: Pojďme, založíme si jinou organizaci, která bude lepší než katolická církev a která nám pomůže jít za Ježíšem Kristem. Nicméně se to stalo a nelze to změnit. Evangelické církve hledaly znovu ideál, jak následovat Krista, jak žít jako Kristovi učedníci a proto mojí různé předpisy a zvyky. Jedním z nich je, že se ženy mohou stát farářkami, nicméně tato praxe v různých sborech evangelických církví nastávala různě (asi možná víš, že evangelických církví je velké množství) - začala cca v půlce 18. století (po dvou stech letech od reformace!), v některých církvích a sborech však ženy mohou zastávat funkci faráře až od 20. století a jsou dodneška i evangelické sbory či církve, ve kterých tuto funkci ženy mít stále nemohou. Je vidět, že ani evangelická tradice není zcela jednotná v této věci a není třeba proto stavět do protikladu evangelické církve a církev katolickou, která svěcení žen nepřipouští.

Na Vaši otázku:  "Mám se vyhnout Římskokatolické církvi?"  se velmi těžko odpovídá. Já sám v ní jsem a našel jsem si v ní místo (ona má opravdu velmi široký záběr). Pokud byste se však chtěla stát farářkou, pak v římskokatolické církvi nemáte šanci. Alespoň prozatím.

Snažil jsem se napsat, jak se oddělily evangelické církve od církve katolické. Katolická církev během těch staletí prošla jistou proměnou a myslím si, že ji nelze vinit z nějakého vědomého překrucování učení Ježíše Krista. Snad by se dal ještě zmínit "směr" pravoslavné neboli ortodoxní církve, která vznikla během tzv. schizma už v roce 1054. V tomto směru je malá odchylka od učení, ale velká odchylka od způsobu slavení - dané církve se vyvíjí odděleně už téměř 1000 let... V našem prostředí však téměř výhradně narazíte na církev katolickou a dále na různé církve evangelické nebo evangelikální, jak chcete... Jak jsem psal - já jsem si našel místo v katolické církvi, nicméně mám přátele i v různých evangelických církvích. Pokud vidím, že poctivě hledají Boha (a já se snažím o totéž), pak se domnívám, že spolu budeme mít docela podobnou cestu, i když se budou lišit naše obřady nebo mírně naše učení, stejně k Bohu dojdeme.

Nakonec jsem si nechal onu zmiňovanou nerovnost mezi pohlavími, snad nebude vadit, že o ní píše muž?

Osobně se domnívám, že vnímání nerovnosti mezi pohlavími je v podstatě obrovským nedorozuměním. Žena má už "od přírody" úplně jinou funkci, než muž. Muž přece nemůže rodit děti, nemůže je kojit apod. Nad tím se tak nějak nikdo nepozastavuje, protože to je fyziologicky dané. V Bibli se také dá velmi často ukázat, že muž i žena měli úplně jinou roli ve společnosti a tato role byla odvozována z role v rodině: žena měla být ta, která pečuje o rodinu "uvnitř" (myšleno uvnitř domu, ale třeba i uvnitř vztahů v rodině), muž měl zabezpečit rodinu "zvenčí", tj. ochránit ji před nepřáteli, vydělat peníze, žena pak měla s těmi penězi hospodařit tak, aby rodinu nasytila, ošatila apod. Z tohoto mi vyplývá, že žena i muž mají sice role rozdílné, ale nikoliv různě cenné, což mi přijde velmi důležité! V židovství například existuje svátek, který se slaví každý týden v rámci rodiny (šabat, svátek odpočinutí), při kterém muž ženu chválí a velebí slovy Bible - tento úryvek z Bible najdeš v knize Přísloví v 31 kapitole od verše 10 dále a je nazván "Chvála ženy statečné":

10 Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.
11 Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.
12 Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.
13 Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama.
14 Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb.
15 Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám.
16 Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.
17 Bedra si opáše silou a posílí své paže.
18 Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci.
19 Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena.
20 Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku.
21 Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu.
22 Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv.
23 Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země.
24 Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci.
25 Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům.
26 Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.
27 Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí.
28 Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí:
29 „Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš.“
30 Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.
31 Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!

Přijde mi, že ženy se touží vyrovnat mužům v jejich mužské roli, jakoby ta mužská role byla lepší nebo cennější, ale domnívám se, že ve skutečnosti to tak není. Naopak, jako muž velmi jednoznačně vnímám, že kdybych měl zabezpečit něco, co bych nazval "teplo domova, domácího krbu" a to jak pro sebe, tak pro naše děti, tak bych asi fatálně selhal a velmi nutně potřebuju ženu, která toto dokáže. Mám tedy říci, že je moje role v naší rodině lepší? Asi těžko - naše děti i já sám potřebujeme roli, kterou zastává moje žena. Je tedy její role horší? A kdo by ji měl v její roli zastoupit? Je to otázka peněz? Nevím, jestli bych byl se svými penězi šťastnější bez své ženy, bez toho, že porodila naše děti, že se o ně starala svým specifickým způsobem (a já zase jiným)...

Trochu se mi zdá, že se úroveň role poměřuje penězi, které člověk, který v dané roli působí, vydělá. Nemyslím si ale, že je to skutečně správné hodnocení. Nenapadá mě sice teď, jak by bylo možné ocenit a vylepšit hodnocení role ženy jako matky ve společnosti, ale skoro bych řekl, že pokud se nám to nepodaří, pak asi vymřeme, protože ženy se budou snažit budovat kariéru namísto toho, aby ve spokojenosti a s plným společenským uznáním pečovaly o děti, o domácnost (a tím myslím to "uvnitř", viz výše), o pohodu celé rodiny, protože k tomu mají opravdu skvělé nadání a jsou v tom absolutně jedinečné a nenahraditelné.

Doporučuji  zveřejněný dotaz: Gender, genderová ideologie

 

-redakčně upraveno-

Kategorie otázky: Povolání, boží vůle, Dějiny církve, výhrady k církvi

Související texty k tématu:

Žena a muž:
- I když se muž a žena obracejí k témuž Bohu, dělají to jinak... (Aleš Opatrný)
- Žena a muž - dva světy? (Rozhovor s psychologem P. Goldmanem)
- Akcenty mužské a ženské spirituality (P. Tomáš Holub)
- Hranice a váš manželský partner (Dr. Henry Cloud)
- Další texty pro ženy (ale i muže) zde
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci
(19. 7. 2024) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2024) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…