Tomu, kdo tě prosí, dej. (Mt 5,42) - Citát z Bible na každý den

24. 6. 2021, jm

Nepokřtěný v kostele, znamení kříže

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Dobrý den,

rád bych se zeptal, jestli je kromě svátostí ještě něco zapovězeno nepokřtěným v kostele. Nikde jsem nenašel konkrétní odpověď na otázku, zda-li si mohu jít pro "křížek". Také bych se chtěl zeptat na "znamení kříže". Někde jsem slyšel, že tím křesťan potvrzuje svůj křest. Nepopírám to, ale cítím v tom i hlubší smysl. Nicméně nevím, jestli ho můžu dělat, když nejsem pokřtěný. Jestli je ještě něco, čeho bych se měl při mši zdržet, prosím, napište mi i o tom.


Omlouvám se, že Vás zatěžuji svými dotazy. Boha jsem objevil poměrně nedávno a ve svém okolí nemám nikoho, koho bych se mohl ptát. Vlastně: čím víc se dozvídám o Bohu, Ježíšovi, Bibli, církvi a dalších podstatných věcech, tím víc mám otázek. Upřímně děkuji za Vaši službu "Otázky a odpovědi", která mi pomohla v mnoha a mnoha věcech.
Předem děkuji za odpověď.

 

Znamení kříže může být obrazem touhy po křtu

Zdravím Tě, A.

Mám radost, že jsi objevil Boha a nyní hledáš místo v církvi. Rád zareaguji na Tvé dotazy.

Obecně se dá říci, že kromě svátostí Ti není zapovězeno vlastně nic. A ze svátostí se Ti nabízí křest jako "vstupní brána" k plnému životu v církvi. Nicméně církev doporučuje (je to něco jiného, než zakazuje), aby ti, kdo nějak aktivně slouží při mši, byli pokřtění. Čili k nějaké aktivní službě (to znamená např. čtení z Písma, zpěv žalmu, přinášení darů apod.) by Tě měl vyzvat kněz, který ví, že nejsi pokřtěný.

V rané církvi byla například nepokřtěným lidem zamezena účast na slavení mše svaté. Obřadu mohli být přítomni do okamžiku, kdy se dokončí modlitba přímluv. Ovšem pozor, je třeba vědět, proč tomu tak bylo. Asi víš, že celý obřad mše je provázen různými symboly, znameními. Dnešnímu člověku, pocházejícího z ateistického prostředí, tyto symboly obvykle nic moc neříkají. Ovšem v době prvotních křesťanů bylo běžné pohanství, ve kterém se též užívaly symboly. Bylo nebezpečí, že si pohan symboly, které se budou dít, vysvětlí mimo křesťanský kontext - "pohansky", tedy jinak, než jsou myšleny. Proto se na mši připouštěla pouze přítomnost lidí, kterým byly tyto symboly vysvětleny a kteří je tedy už chápali správně, to znamená křesťansky.

V současné době bývá zvykem katechumeny (tj. ty, kteří se připravují na křest) po zvláštní modlitbě po dokončení bohoslužby slova propustit - většinou kvůli tradici, o které jsem psal. Nicméně to není nutné a i lidé nepokřtění mohou zůstat na slavení druhé části mše, tzv. bohoslužby oběti.

Každopádně jsou minimálně dvě příležitosti, které rozhodně můžeš využít a také Ti to doporučuju:

Bývá zvykem, že když ostatní věřící přicházejí přijímat Tělo Páně (část tzv. svaté přijímání), že s nimi přicházejí i lidé, kteří nemohou sice přijmout Ježíšovo Tělo (tedy svátost), ale přichází si pro požehnání, které může být uděleno i člověku nepokřtěnému. Stačí, když si před knězem nebo jiným služebníkem, který podává Tělo Páně, zakryješ ústa a on Ti udělí požehnání, většinou formou vyznačení kříže na čelo a krátkou modlitbou. Není důvod, proč by sis nemohl nechat tímto způsobem požehnat také.

Podobné to je na Popeleční středu, kdy se uděluje tzv. popelec - zvláštní požehnání formou křížku na čelo prstem, který byl omočen v popelu. Říká se při tom jedna z těchto formulí: "Pamatuj člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš" nebo "Čiň pokání a věř evangeliu". Toto znamení nás má vybízet k pokání za naše hříchy, k "znovuobrácení", zamyšlení nad naším životem, abychom Ježíši Kristu dali více prostoru v našem životě, nechali se od něj uzdravit, očistit od hříchů a užitečně prožít největší křesťanské svátky v roce - Velikonoce. Myslím si, že v tomto smyslu k němu můžeš přistoupit i Ty - věřím, že také chceš ve svém životě stále více poznávat, objevovat Krista a nechávat Jej více působit ve svém životě.

Ke znamení kříže

Domnívám, že Marián Kuffa v tomto případě nemusel mluvit o znamení kříže obecně (byť i tím znamení kříže může být), ale o znamení kříže, které se dělá při určité konkrétní příležitosti: Při vstupu do kostela (a také při odchodu) věřící obvykle dělají znamení kříže, když si předtím omočili prsty ve svěcené vodě, která je připravena u vchodů do kostela. Toto znamení, kdy člověk dělá kříž s rukou omočenou v křestní vodě (obvykle bývá zvykem si touto vodou smočit i čelo), je pak odkazem na náš křest a také jeho připomínkou. Na druhou stranu: pro Tebe by toto znamení mohlo být obrazem touhy po křtu.

Jinak máš naprostou pravdu, že znamení kříže není pouze odkazem na náš křest. Tímto znamením otevíráme, případně i uzavíráme, naši modlitbu. Říkáme jím, že to, co budeme nyní dělat, říkat, je činěno ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, ve jménu této boží Trojice. Znamením kříže žehnáme, to znamená odevzdáváme daného člověka, danou věc nebo čas, Bohu, prosíme o to, aby byl přítomen, aby žehnanou osobu, předmět nebo čas chránil a poskytl mu své dobro a ochránil nás před zlem. Znamení kříže má jistě mnoho dalších významů a je dobře, že o nich přemýšlíš.

Předpokládám, že jako člověk, který se nechal Bohem oslovit, uvěřil v Něj, se s Ním snažíš setkávat, hovořit s Ním, modlit se k Němu. K modlitbě přirozeně patří znamení kříže - říkáš tím, že tento čas chceš být a mluvit s Bohem, jehož znamení děláš. Domnívám se tedy, že není na místě zakazovat Ti používání tohoto symbolu, znamení, zvlášť když víš, co je jeho obsahem a když jej chceš použít v tom smyslu, v jakém jej používají křesťané.

Píšeš, že máš mnoho otázek a nemáš se koho zeptat.

Bylo by dobré, kdybys měl mezi účastníky bohoslužeb někoho, koho alespoň trochu znáš a komu bys mohl důvěřovat, kdo by Tě "uvedl" mezi ostatní. V každém případě bych Ti ale doporučil, abys zašel za místním knězem a o všem si s ním promluvil, i když se třeba zatím necítíš na to, aby ses nechal pokřtít - můžeš za ním zajít např. po mši a pokud bude spěchat na další mši (dnešní kněží mívají mší sv. v neděli ve více kostelech), domluvíte si čas, kdy si budete moci v klidu promluvit.

Přeji Ti, abys stále více poznával Ježíše Krista a nakonec dospěl i k rozhodnutí nechat se pokřtít, veřejně vyznat, že Mu chceš patřit.

Budu se za Tebe modlit.

Přeju Ti pokojné dny!

 

P.S.: Doporučujeme text: Pane Bože, co mám dělat

 

Kategorie otázky: Hledání Boha, víry

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(15. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista - má dvě novinky

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista -  má dvě novinky
(12. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu o životě Ježíše Krista  "The Chosen" můžete nyní…

Je bůh čůr.k?!

(10. 6. 2024) Je bůh čůr.k, nebo se jenom jako čur.k chová? Omlouvám se za výrazy, ale co jiného napsat o "dobrotivém" bohu,…

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!
(6. 6. 2024) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN! Tak ještě tento měsíc a hurá na prázdniny!:) Aby vám těšení se na horké letní…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2024) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)