Vodil jsem vás pouští. (Am 2,10) - Citát z Bible na každý den

22. 12. 2021, zdl

Nejsvětější Trojice - Modlitba k Trojici

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Bůh

Dobrý den, mám jen malý dotaz ohledně modlitby. Celou dobu, co jsem křesťan jsem, se modlil k Panu Ježíši a pojem Nejsvětější Trojice jsem nijak neřešil. Poslední dobou jsem se o tento pojem začal zajímat a dost mě to zmátlo. Samozřejmě vím a mám na paměti, že je jen jeden Bůh, ale jsem zmatený, jak se mám vlastně modlit. Zjistil jsem, že většina křesťanů kolem mě, se modlí k Otci. V Bibli vždy, když se Ježíš zmiňuje o modlitbě, mluví o Otci. Zkoušel jsem se tedy k Otci modlit, ale bylo to naprosto jiné, než když jsem se modlil k Ježíši a neprožíval jsem takové pocity, jako jsem prožíval při modlitbě k Synovi.
Má otázka tedy je: mohu se nadále modlit k Ježíši, nebo bych se měl modlit i k Otci? Opět upozorňuji, že vím, Bůh je jen jeden, ale připadá mi to jiné se v modlitbě zaměřovat na Ježíše nebo naopak na Otce. Chci se modlit k celému Bohu, ale jaksi mi tam překáží pojem Otec a Syn. Mohl bych se tedy nadále modlit k Ježíši? Dále bych se chtěl zeptat co přesně znamená pojem modlit se skrz Ježíše nebo modlit se v Ježíšově jménu, jak se píše v Bibli.

Mám pocit, že kvůli pojmu Trojice, který mi naprosto zamotal hlavu,  vlastně nevím, jak se správně modlit. Vím, že to může znít až směšně, ale připadá mi to velmi zmatené. Mockrát vám děkuji za odpověď. 

Veškerá křesťanská modlitba nakonec směřuje k Otci

Dobrý den, 
to, na co se ptáte, ve skutečnosti není žádný malý dotaz, ale samotné jádro křesťanské víry. Spojení víry v jednoho Boha a zároveň v Trojici je něco, čím se teologové zabývali a zabývají velmi obšírně. Není tedy nic divného ani směšného, když to člověku nejde na rozum.
Pokud jde o spiritualitu, tak křesťanská modlitba se odehrává v Duchu svatém, skrze Syna a směřuje k Otci. Skrze Syna proto, že Ježíš je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi (1. Timoteovi 2,5). Jak sám píšete, Ježíš v Bibli vždy odkazuje na Otce, zvláště pak, když ho učedníci prosí, aby je naučil se modlit. Tedy veškerá křesťanská modlitba nakonec směřuje k Otci.
Ale i církev se obrací v modlitbě k jednotlivým osobám Trojice, ve Vyznání víry je každá část věnována jedné osobě, když se křižujete, jmenujete při tom jednotlivé osoby. Není tedy nic špatného na tom, když se v modlitbě obracíte přímo na Ježíše, což je pro člověka přirozeně nejsnazší, protože si ho můžete snadno představit. A Ježíš sám říká, kdo vidí mě, vidí Otce (Jan 14,9).
Modlete se tak, jak Vám to jde, a pokud chcete, můžete si přečíst o Trojici třeba něco málo z katechismu. 
Přeji hezký den.
Linka víry

 

Pro další inspiraci doporučuji:

- heslo Trojice na pastorace.cz 

- modlitba k Nejsv. Trojici

Kategorie otázky: Bůh, Modlitba

Témata: Trojice

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2022) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....