Choďme v Hospodinově světle! (Iz 2,5) - Citát z Bible na každý den

21. 7. 2022, MaM

Nedaří se mi najít čas na pravidelnou modlitbu

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den,

pracuji na směny a už delší dobu si nevím rady s ranní a večerní modlitbou.

Jsem konvertita, takže nemám žádné základy. Nevím, je toho tolik co by se mohl člověk modlit a já v tom opravdu poslední dobou hrozně plavu. Kdy a co se modlit, svými slovy nebo podle kancionálu?

 

-redakčně upraveno-

Láska se vždy nemůže měřit čistým časem stráveným nad modlitbou, nýbrž podle touhy být s Bohem

Milá ...!
Podobně jako vztahy s lidmi, i vztah s Bohem bývá asi spíš plavbou v širém moři, než pohodlnou jízdou v jasně daných kolejích, takže je vlastně dobře, že plavete a netopíte se. Bylo to dřív s Vaší modlitbou jiné, lepší? Možná Vám připadá, že po své konverzi jste měla trochu jasnější směr, nějak Vás do modlitebního života uvedli, ale po čase Vám začalo chybět nějaké konkrétnější ubezpečení, že se modlíte dobře a dostatečně? Zřejmě se držíte aspoň jistoty nějaké pravidelnosti, která je jistě potřebná jako nějaký řád v životě obecně, a jde Vám o náplň tohoto času stráveného s Bohem? Takhle nějak Váš dotaz chápu a pokusím se o jeden z mnoha pohledů, které byste na toto téma mohla najít od různých autorů:

S tím, koho máme zvláště rádi, se snažíme být v nějakém spojení co nejčastěji a využíváme k tomu různé možnosti: rozhovory naživo i přes různé prostředky, jakékoliv společné pobývání, zážitky, aktivity, zájmy. Tím svůj vztah oživujeme, upevňujeme, vzájemně se hlouběji poznáváme atd. Modlitbu bychom snad mohli v tomto smyslu přirovnat k jakési „nebeské“ komunikaci, kdy nám jde o něco podobného. Každý den s Pánem našeho života otevřít, vstoupit spolu do všech aktivit i času, vyjadřovat svou vděčnost i prosby o pomoc, nakonec den s Bohem nějak zhodnotit, pokusit se poznat Jeho pohled na vše, co jsme v něm prožili, příp. nějaký čas strávit jen v prostém spolubytí. I když při tom striktní pravidelnost někdy nejde dodržet, jednat přirozeně a hledat třeba konkrétní opakující se denní příležitosti, které nás k modlitbě přivedou.

Jaká forma modlitby a kdy Vám k tomu nejlépe poslouží, je na Vaší volbě. Každý máme jiné osobní nastavení, povahu, názory, denní režim, příležitosti, proto takový výběr způsobů, ale žádný pevný předpis či návod. Všechny nabízené druhy modliteb jsou prostě prostředky, které můžeme volně využívat tak, aby nám pomáhaly k přirozeně vlastnímu způsobu spojení a prohlubování osobního vztahu s Bohem. Možná větší význam než v modlitbě osobní, která by měla být hlavně záležitostí srdce (nemyslím tím pocitů), mají dané modlitby jako společné při různých bohoslužbách a shromážděních, jakýsi sjednocující prvek. Naše oblíbené formy modlitby se také můžou různě měnit, vyvíjet a kombinovat vzhledem k vývoji vztahů, osobního nastavení a dalších okolností.

Nabízím trochu víc se tématem modlitby zabývat z různých zdrojů, existuje nepřeberné množství literatury, zkušeností historických i současných, které Vás můžou v duchovním životě, jehož je modlitba základem, nějak inspirovat. Zde jen pár tipů z tohoto webu, odkazy na další a krátký citát a můžete nám dát vědět, jak Vaše „plavba“ dále probíhá.


Modlitba v životě              
Modlitba - texty               
Všední den, každodenní život   
Modlitba jako sprcha               
a další…


Troufám si tvrdit, že v modlitbě jde skutečně o volbu priorit a také o stupeň lásky. Láska se neměří vždy čistým časem stráveným nad modlitbou, nýbrž měří se podle touhy být s Bohem… Bůh z naší modlitby totiž nezískává, získáváme z ní především my sami. Jan Maria Vianney to vystihl přesně: „Dobrý Bůh naši modlitbu nepotřebuje. Jestli nás Bůh vede k modlitbě, je to proto, že chce naše štěstí, a takto jej můžeme nalézt.“ viz celý článek zde.

Kategorie otázky: Modlitba

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

 

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (listopad 2023)

Doporučené knihy (listopad 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...
(29. 11. 2023) Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…