Přijměte Ducha svatého! (J 20,22) - Citát z Bible na každý den

5. 1. 2023, luzu

Komu Bůh zjevuje svá tajemství a vize?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Dobrý den,
komu Bůh zjevuje svá tajemství a vize? Jaký musí být ten člověk?

Charismata nenápadná, běžná, nebo naopak výjimečná, neobvyklá, oslnivá

Dobrý den 
stručně řečeno, Bůh chce zjevit svá tajemství (vize) úplně každému člověku.
Nevím, jaké je zázemí vašeho náboženského přesvědčení nebo představ, ale domnívám se, že křesťané nejsou jediní, kdo věří, že Bůh k člověku mluví – ale problém může být na straně člověka, který ne vždy naslouchá.
Základem je touha člověka po Bohu, znát ho, něco o něm vědět... k tomu se pak přidružuje úsilí ho poznat: hledat dostupné zdroje, ptát se, modlit se...

Na Vaši otázku: "Jaký musí být ten člověk?" bych tedy mezi prvním uvedla, že otevřený, naslouchající, zvědavý, hledající, na cestě. Tady si dovolím osobní vsuvku – neznám Vás, ale protože jste položila tento dotaz, zdá se mi, že předpoklady máte.
Dále by měl být vytrvalý ve svém hledání.

Druhá věc je, jaké povahy jsou ta tajemství a vize, které Bůh zjevuje. Zde Vás možná svou odpovědí zklamu, pokud se ptáte třeba na tajemství a vize do budoucnosti, nebo skryté věci o druhých lidech, atd.

Tajemství, které Bůh zjevuje, se týká jeho samého, Boha, cesty člověka k němu, života s ním, apod. Toto tajemství se vyjevuje v konkrétním vztahu s Bohem, v modlitbě, ve vztazích s ostatními, v životě, v četbě Bible. Člověk objevuje v intimním vztahu s Bohem své vlastní poslání a dostává k němu od Boha dary – schopnosti, vnitřní vybavení pro službu druhým. Důležitý je zde ale vztah s Bohem, ne tyto dary (v křesťanském prostředí je nazýváme charismata). Ta mohou být všední, nenápadná, běžná, nebo naopak výjimečná, neobvyklá, oslnivá – podle toho, k čemu daného člověka povolal Bůh, co od něj očekává, na jakou cestu ho volá. Mezi ty méně běžné dary může patřit i znalost skrytých věcí nebo prorocké vize. Pokud je Bůh někomu dá, je to vždy ke službě druhým lidem, ne k potvrzení výjimečnosti obdarovaného člověka a už vůbec ne k ovládání druhých lidí.

O tyto dary můžeme Boha prosit, a pokud budeme otevření, on povede naši modlitbu i naše touhy. Je dobré mít vždy na paměti, že důležitý je Dárce a vztah s ním, ale dary jsou prostředek ke službě druhým lidem. Největší darem je nakonec Bůh sám.

Doufám, že jsem alespoň částečně odpověděla na Vaši otázku a přikládám odkaz na další texty k tomuto tématu na našem webu - viz charismata

Kategorie otázky: Hledání Boha, víry

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2023) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Křesťanský hudební festival Na Výšinách

Křesťanský hudební festival Na Výšinách
(21. 5. 2023) Jake Hamilton, Jana Zubajová a Michal Horák zahrají na Vyšehradě!

O zdravotním cvičení, bolesti i víře / k poslechu

O zdravotním cvičení, bolesti i víře / k poslechu
(17. 5. 2023) Eliška Maixnerová má vystudovanou fyzioterapii. Má ráda sport, a to především badminton. Pohyb je jí velmi blízký. V…