Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1) - Citát z Bible na každý den

12. 5. 2022, šape

Katolická a protestantská bible

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Církve, hnutí, ekumenismus

Chtěla jsem se zeptat, jestli katolíci a protestanti mají stejný překlad bible (alespoň Nový zákon) a to slovo od slova?
Ptám se,  jelikož se protestanti často odvolávají na Nový zákon, který podle nich katolíci nedodržují přesně. Ale já mám při čtení bible spíš pocit, jakoby měli protestanti jiný překlad. Jak jinak by bylo možné, že neuznávají eucharistii? Mají to napsáno jinak nebo něco vynechali?
Jsou tedy rozdíly skutečně v Písmu nebo spíše v jejím pochopení? Kde skutečně leží pravdivá slova a co bude s lidmi (ať už jsou katolíci nebo protestanti), kteří pravdu odmítají? Jelikož je víc než jasné, že se při nejmenším jedna strana hluboce mýlí.

Předem děkuji za odpověď.

Není nutné hned hledat konfliktní místa, vzájemně se vymezovat. Vždyť máme tolik společného!

Milá A.,
ani nevíš, jak mne tvůj dotaz potěšil. Jsem rád, že se věřící zajímají o hlubší vhled do své víry a nezůstávají jen na povrchu emocí.
Ptáš se na několik otázek. Pokusím se odpovědět, jak jen nejlépe umím.

Katolíci a protestanti mají jeden z mnoha překladů Bible společný a tím je ekumenický překlad z roku 1985.
Každý překladatel - včetně těch, co překládají Bibli - řeší určitý konflikt. Buď text přeloží doslovně a tím riskuje nesrozumitelnost, nebo ho přeloží srozumitelně, a tak se poněkud může odchýlit od doslovnosti.
Ekumenický překlad bible z roku 1985 se snaží o určitou vyváženost.

Liturgický překlad, který my katolíci používáme při mších, je přeložený více ke srozumitelnosti na úkor doslovnosti.
Bible kralická pak v dějinách překladů do naší mateřštiny preferuje doslovnost na úkor srozumitelnosti. Z tohoto překladu vychází i např. Bible 21.

Proto, abychom mohli veleučeně polemizovat, museli bychom znát řečtinu - k porozumění Novému zákonu - a hebrejštinu ke Starému. Pomocí nám může být srovnávání jednotlivých překladů, protože tak vynikne určitá bohatost variant. Také je zajímavé nahlížet do překladů v jiných jazycích.

Protestanté často jakoby obchází onen ekumenický překlad Bible, což považuji za škodu. Webové stránky www.obohu.cz nabízí k nahlédnutí mnoho překladů a sám nechápu, proč mezi nimi ekumenický překlad chybí. Je mi to nejen záhadou, ale i ekumenickou bolestí, protože jsem vděčný za bohatství překladů.
S tím souvisí druhá klíčová otázka. Ve všech diskuzích s protestanty jsme skončili u interpretační autority. My ji máme v tzv. Učitelském úřadu církve. Oni jsou svobodnější. Pokud si myslí, že jejich interpretace je z Ducha svatého, neuznají jinou. My se můžeme opřít o určitou tradici výkladu, která mnohdy sahá až do prvních století po Kristu.

Dám ti příklad:
Mt 16,19
My toto místo - předání moci klíčů - vztahujeme nejen k apoštolu Petrovi, ale i k jeho nástupcům. Zde je jakési odůvodnění funkce papeže a to doslova tisícileté. Některé církve však vykládají toto místo jen jako adresované pouze apoštolu Petrovi. Kde je pravda? Kontinuita nebo svoboda individuálního výkladu? Takových klíčových míst je více.
Některé protestantské církve lpí na principu “sola scriptura - pouze Písmo”. Neuznávají tradici výkladu, tradici instituce církve. Jenomže když bys studovala historii, byla to právě církev reprezentovaná biskupy, která se ve 4. století dohodla, které z biblických knih patří do seznamu Bible a které ne. Takže princip “pouze Bible” je tak nahlodán.
Mnoho otázek - včetně pochopení eucharistie - z Písma pouze vychází, ale v průběhu staletí se konkretizuje, vyvíjí, prohlubuje. Jsou skutečnosti, které zůstávají neměnné, jiné jsou v čase proměnlivé. Je třeba pochopit ducha doby, ve které se jaké církevní společenství od římskokatolické církve oddělilo. Na co reagovali? Proti čemu protestovali? Jak se vymezili? Když zodpovíme tyto otázky, lépe pochopíme současnost, jejich námitky.

Obecně by mezi námi měl panovat vzájemný respekt. Vždyť toho máme tolik společného. Není nutné hned hledat konfliktní místa, vzájemně se vymezovat. Je možné se domluvit: já respektuji tebe, ty respektuj mne a mou tradici. Při vědomí rozdílnosti můžeme hledat to společné, styčné body. Ti, kteří nepatří do naší církve, nás mohou obohacovat a věřím, že i my je. Jen je třeba upilovat vzájemné ostny.

Pokud jsem na něco neodpověděl dostatečně, tak klidně ještě napiš.
Přeji ti radost z poznávání nových a nových obzorů víry.
Bůh ti žehnej.

Kategorie otázky: Církve, hnutí, ekumenismus, Námitky k autentičnosti Bible

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu
(16. 9. 2023) Martin Beran, než se stal křesťanem, prošel při svém hledání mnohými nebezpečími různých esoterických disciplín.…