Blahoslavený, kdo nežije, jak mu radí bezbožní. (Ž 1,1) - Citát z Bible na každý den

21. 12. 2023, mf

Jak slavit Vánoce, když ve světě vládne chaos a smrt?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Zlo a utrpení ve světě

Jak letos trávit Vánoce? S rodinou nemám dobré vztahy, přátele už nemám. Bůh slibuje, že nás zbaví zlého a nastolí pokoj a mír.  Jak to ale můžu brát  vážně, když na vlastní oči vidím, že jeho vlastní vyvolený národ, tj.Izraelci, jsou aktuálně ve stavu smrtelného ohrožení? Jak vnímat Vánoce, když ve světě vládne chaos a smrt.

Vánoce přinášejí naději, která osvobozuje od rezignace a uvádí nás na cestu

Dobrý den,

pročítám si Vaši otázku a upřímně spolu s Vámi hledám odpovědi, v naší tak těžko “čitelné” době.
Pokud si v životě klademe otázky, tak kdesi uvnitř nás se již rodí odpovědi, které, pokud zůstáváme otevření a pozorní, se stále více vyjasňují.

Snažím se si představit, jak to asi vypadalo ve městě Betlém, když za vlády císaře Augusta probíhalo sčítání lidu. Jistě dostatečný zmatek a chaos, nepřehlednost situace, nedostatek místa pro noclehy, možná i dát všem najíst nebylo samozřejmostí. A do tohoto scénáře se rodí tolik očekávaný Spasitel. Neokázale, nerozpoznán, kdesi za městem, na slámě, protože jinde »pro ně nebylo místo« (Lk 2,7).
To nás nikdy nepřestane udivovat a dojímat.
Mnohým, kteří Ho očekávali, unikl Jeho příchod. Nebylo pro něj místa..

Nechme na sebe chvilku v tichu působit tento scénář.Tématem Vánoc je Bůh, který přichází. Nejen tehdy do Betlému, ale dnes a tady, do naší přítomnosti, do našeho života. Pán přichází, chce vejít.

Všude kolem nás si všímáme stálé přítomnému střetu dobra a zla. Tento střet ve světě vždy existoval. Střet dobra a zla je tu stále a je i v nás. Není to linie mimo nás, ale je to linie, která prochází uvnitř nás, uvnitř našeho srdce.
Bůh se rodí jako dítě. Boží tajemství bere na sebe podobu, kterou může poznat každý z nás. Bůh se stává tváří, které rozumíme. Toto Dítě je Emanuel - Bůh s námi. Vánoce s vtěleným Bohem neobsahují všechny odpovědi, ale dostáváme v nich lásku, která je odpovědí na všechno.

Vánoce inspirují k lásce, podněcují k dávání, ke štědrosti, k náklonnosti k bližnímu. Jádrem tohoto vyzařování náklonnosti, které o Vánocích zahřívá lidské srdce, je lůno jedné dívky, která nabídla veškerou svou lásku, aby porodila Božího Syna. Nechme se dojmout Bohem-dítětem, který odzbrojuje.

Můžeme se otevřít poselství Vánoc, můžeme se otevřít se životu. Můžeme se otevřít lásce.
Podívejme se do svého srdce a hledejme tam místo. Místo pro Boha, pro bližního.
Dopřejme druhým dostatek místa ve svém srdci.
Každé forma lásky může změnit život druhého a život náš. Každý projev lásky může obrátit druhého i nás samotné k ještě větší lásce.

To jsou Vánoce,
pokoj, který odzbrojuje srdce,
láska, která dává sílu, tvořivost a inteligenci,
naděje, která osvobozuje od rezignace a uvádí nás na cestu.


 

Kategorie otázky: Zlo a utrpení ve světě

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2024) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…