Já jsem přišel, aby měly život. (J 10,10) - Citát z Bible na každý den

24. 9. 2021, kk

Existuje upravený svatební obřad pro nevěřící?

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Církevní sňatek, sv. manželství

Dobrý den,
prosím s přítelem plánujeme svatbu (jednalo by u obou o první svatbu). On je aktivní katolík, já jsem sice pokřtěná, ale do kostela nechodím a  v Boha nevěřím. Přítel by rád měl svatbu v kostele. Já mu v tom nechci bránit a ráda bych mu v tom vyhověla. Otázky v budoucí výchově dětí jsme již probrali, nebudu ani jemu ani dětem bránit ve víře.

Ale pro mne jako nevěřící je problém cokoliv slíbit před bohem. Nemám ani důvod před ním pokleknout. Bohužel tím, že jsem pokřtěná, jsem počítána za katolíka, i když nevěřím. Je nějaká možnost, abych byla vedená jako nekatolík? Chci v manželství zůstat navždy, ale pokud bych přistoupila na klasický obřad, tak  bych u slibů nemohla být pravdivá.
Je nějaká jiná verze pro nevěřící, nebo i nevěřící musí slibovat bohu?
Děkuji za odpověď.

Oficiálně jsou tři varianty manželského slibu, ani jedna z nich není slibem Bohu

Milá..., 
děkuji Vám za důvěru, se kterou se na linku víry obracíte.
Obdivuji Vás, s jakou zodpovědností a pravdivostí přistupujete ke svatebnímu obřadu. Je krásné, že chcete vyjít vstříc partnerovi a mít svatbu v kostele, kde on vnímá Boží přítomnost, i když Vy v Boha nevěříte. Dáváte mu tím velký dar. Věřím, že si Vás za to váží (a nejen za to) a podobným způsobem obdarovává i on Vás, a tak máte spolu krásný vztah.

Pokud nevystoupíte z církve, nemůžete být vedena jako nekatolík. I nekatolíci mohou mít s katolíkem svatbu v kostele. Mnozí z nich to kvůli věřícímu partnerovi udělají, jen k tomu potřebují povolení biskupa. Říkají, že svatba v kostele je důstojnější a hlubší než svatba na úřadě. Slib tomu druhému vyslovený nahlas před celým shromážděním dává obřadu sílu. Církevní právo nezná statut pokřtěného nevěřícího, církevní obřady s tím nepočítají. Ale mohla by pro vás být schůdná varianta obřadu katolík + nepokřtěná. Za svatební obřad má zodpovědnost oddávající kněz. S ním byste se mohli domluvit, jestli by mohl vést svatební obřad tak, abyste se i Vy cítila dobře. Věřící lidé věří, že kostel je místo, kde je Bůh víc než jinde přítomný a kde víc než jinde slyší prosby o pomoc v situacích, které nemohou mít lidé úplně ve svých rukou. Vy tak kostel vnímat nemusíte. Myslím, že ani poklekat byste nemusela.

Pokusím se Vám konkrétněji popsat svatbu v kostele, abyste mohla zvážit, jestli byste ji mohla upřímně prožít. Manželství v kostele se uzavírá tak, že si snoubenci navzájem řeknou slib. Kněz je při tom jako svědek, který jim na závěr dává požehnání. O tom, jakou formou bude slib vysloven a jak bude obřad probíhat, se snoubenci domlouvají s oddávajícím knězem. Většinou si vybírají i texty z Bible, které se jim líbí a chtějí, aby byly při obřadu přečteny. Oficiálně jsou tři varianty manželského slibu, ani jedna z nich není slibem Bohu.

1. Napřed ženich potom nevěsta vysloví:
Já, N, odevzdávám se tobě, N,
a přijímám tě za manželku / manžela.
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.
Amen.
Poslední větičku (K tomu ať mi pomáhá Bůh.) nevěřící mohou vynechat.

2. Nebo je možno použít následující formuli:
Já, N, odevzdávám se tobě, N, a přijímám tě za svou manželku / svého manžela.
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku.
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí.

3. Také je možné, aby text slibu (vybranou formulaci) vyslovil kněz formou otázky a každý ze snoubenců doplní pouze Ano.
To proto, že někdo může mít strach, že mu pod tíhou okamžiku selže paměť nebo ho silné emoce připraví o hlas. Ani v této variantě se nic Bohu neslibuje. Svatebnímu slibu předchází tři otázky, které kněz snoubencům pokládá. Nevím, jestli by pro Vás nebyla problematická ta třetí.


N. a N., rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bohem:
Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?
Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem:
Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?
Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem:
Přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?

Píšete, že otázky o budoucí výchově dětí jste již probrali. Určitě budete děti vychovávat v lásce a k lásce, tak snad ani to by nemusel být problém.

Podrobněji se se svatebními obřady můžete seznámit na webu manzelstvi.cz.
Milá ..., nevím, jestli se mi podařilo rozptýlit Vaše pochybnosti. Nedokážu si asi přesně představit, odkud pramení Vaše obavy, v čem konkrétně nechcete být neupřímná nebo které formulace při obřadu jsou Vám nepříjemné. Snad Vás dobře pochopí váš oddávající kněz a pokusí se Vám vyjít vstříc. Manželství je velká věc. Společné vykročení na cestu životem vaši budoucnost předznamenává. Moc vám přeji, aby bylo krásné. Aby to, co si navzájem slíbíte, vás přeneslo i přes všechny ostatní životní odlišnosti.

Linka víry

Kategorie otázky: Církevní sňatek, sv. manželství

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači Matky Země.…

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…