Kdo věří, má život věčný. (J 6,47) - Citát z Bible na každý den

21. 4. 2022, mak

Důvěrný vztah s Bohem? Spíš jednostranné přátelství...

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Pochybnosti a krize víry

Dobrý den. Často  slyším, že Ježíš prožíval všechny naše emoce, proto nám rozumí. Je však jedna věc, kterou nemohl zažít... A to tíha hříchu, která je pro mne tou největší zátěží a utrpením. Dále obrovský boj těla s duchem, který právě pramení z naší hříšné podstaty.
Přátelství s Ježíšem je postaveno jen na víře. Takové jednostranné přátelství. Chybí komunikace, dialog, který je k přátelství přece zásadní!??
Rad bych se v tom vyznal. Děkuji.
 

Ježíš je velmi vynalézavý, jak s námi mluvit… jen je potřeba si na Jeho způsob zvyknout

Milý tazateli,

děkuji za Váš dotaz. Doufám, že je to s Ježíšem trochu jinak, než píšete. Nevím, jak moc čtete bibli. Zdá se mi, že tam byste našel mnoho odpovědí na své otázky, pochybnosti, nejasnosti, námitky…..Zkusím Vám něco postupně nastínit.

Ježíš vzal na sebe všechny naše hříchy, vynesl je na dřevo kříže svou smrtí je zničil a vzkříšením umožnil proměnu v požehnání, v život. Petr píše ve svém I.listu - ,,On na svém těle vzal naše hříchy na kříž…..Jeho rány nás uzdravily. (I.Petr2, 24-25). ,,Na svém těle‘‘ tzn. velmi konkrétně a svým lidstvím…..to nebyla nějaká teologická myšlenka….to byl konkrétní čin, konkrétní spojení s naším lidstvím, konkrétní přijetí každého! našeho hříchu se všemi jeho dopady a důsledky – na druhé i na nás samotné. To znamená i se sžíravým pocitem viny, tíhy a utrpení, které hřích přináší. Možná tento důsledek prožíval naopak mnohonásobně tíživěji a bolestněji….protože znal lásku Otce, protože sám se hříchu nedopustil, protože byl sám zároveň Bohem – láskou, kterou si asi moc nedovedeme představit. Myslím, že tohle vše je trochu nad naše chápání. Ale nevěřím, že by si Ježíš z hříchu vzal jen ,,něco‘‘. Chtěl nás zachránit a vykoupit celé, se vším všudy……,,abychom měli život a měli ho v hojnosti‘‘. (Jan 10,10).

Domnívám se, že i Ježíš prožíval boj mezi tělem a duchem…..přečtěte si o pokušení na poušti – Matouš – 4.kapitola……Můžeme to brát jen jako obyčejný rozhovor, ale myslím si, že to byl opravdový boj. Nebo večer v Getsemanské zahradě…..Ježíš potil krev……už se Vám to někdy stalo? Mně ne……Opět si to asi nedokážeme ani představit, jak velký boj to byl.

Přátelství s Ježíšem jen z jedné strany. Možná je vztah s ním opravdu trochu jiný, než s lidmi. Ale v něčem je velmi podobný. Mojí zkušeností je, že nám Ježíš odpovídá. A často velmi konkrétně a trefně, někdy s humorem, někdy s napomenutím, někdy otázkou........, ale vždy s láskou a osobně. Jak? Někdy Božím slovem (někdo řekl, že bible je vlastně ,,milostným dopisem od Boha‘‘), někdy myšlenkou, která se objeví, někdy skrze druhého člověka, někdy tichým ,,hlasem‘‘ v srdci, někdy pocitem pokoje, radosti……… Myslím, že Ježíš je velmi vynalézavý, jak s námi mluvit….jen je potřeba si na Jeho způsob zvyknout. Objevit jej. Dobrým krokem je, když ho o to požádáte…..aby opravdu mluvil tak, abyste mu rozuměl, abyste jej ,,slyšel‘‘. Také je dobré pozvat jej do situací, do kterých byste pozval i svého nejlepšího kamaráda….na procházku, na kafe, na sledování filmu, na večeři…..Pokud znáte píseň Pavla Helana ,,Prosím tě, buď se mnou‘‘, tak tam je to podobně vyjádřené.

Možná je také dobré, zamyslet se nad svými ,,normálními, lidskými vztahy‘‘. V rodině, s přáteli, s kamarády. Jak tam to funguje? Někdy máme v sobě nejrůznější zranění, chybné programy, polopravdy nebo lži ohledně vztahů…… A i tohle vše se odráží na našem vztahu s Bohem, s Ježíšem…Někdy nám to může bránit v opravdovém osobním obousměrném vztahu s Ním.

Moc Vám přeji, aby se Vám Ježíš brzy ,,ozval‘‘. Aby se stal Vaším nejen Pánem a Bohem, ale i nejlepším přítelem, bratrem…..Kéž Vám dá Hospodin toužící otevřené a naslouchající srdce. Kéž zakusíte opravdový láskyplný vztah s Tím, jehož podstatou je Láska = vztah.

 

Kategorie otázky: Pochybnosti a krize víry

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…