Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

5. 7. 2023, vhu

Co se děje přímo po smrti člověka?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus

Dobrý den,

jsem věřící a praktikující katolík, ale občas mě napadají zvláštní otázky.

Moje minulost byla chybná, k pravé víře jsem přišel kupodivu přes ezoteriku. Nějak mě na té myšlence nekonečných počtů životů apod. něco chybělo a při prosbách o pomoc jsem se dostal k přijetí Pána Ježíše a křesťanství...

Mísí se mně otázky, co se děje po smrti člověka. Úvahy, jestli hned po smrti jde duše k Pánu nebo až po konci světa - příchodu Pána Ježíše (vzkříšení mrtvých). Vyprávění lidí po klinické smrti. Část lidí něco prožila a jiní zase jen "usnuli" a pak nic...

Vím, jsou to divné otázky, ale neumím se v tom vyznat...

Děkuju za pomoc a odpověď.

Bůh nechce smrt člověka, naopak chce, aby se obrátil a žil navěky

Otázky smrti a co nastane po ní, si pokládá snad každý člověk. Někdo se spokojí s tím, že po smrti nic není, někteří věří v reinkarnaci či jiné formy pokračování života. Křesťanství ale vnímá smrt jako návrat k Bohu. Věří v okamžitý osobní soud každého člověka po tělesné smrti, kdy předstoupí před Boží tvář se svou vírou a skutky. Průběh soudu se nedá detailně popsat, nikdo živý se zpět nedostal a tak můžeme jen věřit. Víme ale jistě, že o dalším osudu je rozhodnuto bezprostředně po smrti.

Každý člověk je souzen zejména podle svých skutků. Můžeme čerpat svědectví z bible, která vyzdvihují zejména skutky každodenní a všední služby nad velkými věcmi (Mt 25). Před Boží tváří jsme si rovni, ať je někdo prezident, král nebo obyčejný člověk, chudý nebo bohatý. V každém životním postavení se dá žít láska a konat dobro. Člověk je Božím obrazem a jeho posláním je být Bohu podobným a konat dobré věci ve prospěch druhých. Jsme ale lidé slabí a chybující. Důležité ale je, si své chyby uvědomovat, litovat jich a před Bohem vyznávat.

Katolická církev věří, že po bezprostředně osobním soudu je rozhodnuto. Ti, kteří jsou dokonale očištěni pokáním, odcházejí do věčné radosti. Ti, kteří jsou zatíženi tresty za hříchy, odcházejí do očistce, kde si počkají na plné patření na Boha. A pak je tu peklo. Těžko si představit, kdo tam skončí, ale jistě to bude jen a jen z dobrovolného lidského rozhodnutí. Bůh rozhodně nechce smrt člověka, naopak chce, aby se obrátil a žil navěky.

Za zemřelé se můžeme modlit a prosit za jejich spočinutí u Boha ve věčné radosti. Prosíme za duše v očistci a samozřejmě můžeme prosit za všechny lidi – známé i neznámé.

Při posledním soudu na konci časů, o jehož příchodu ví jen Bůh, dojde ke konečnému vítězství dobra nad zlem. Ježíš při svém příchodu vzkřísí všechny zemřelé, jedny k věčné radosti, druhé k věčnému zavržení. Osobní stav každého člověka se poslední soudem nemění, je rozhodnuto při osobním soudu bezprostředně po smrti těla.

Rád bych Vás ale chtěl ujistit, že poslední slovo má v každém případě milující Bůh, Ten, který je dokonalá láska a milosrdenství. Příklady Boží přízně vůči člověku opět nalezneme v bibli (Ž107, Lk 15, Mt 18, Lk 23, 39-43…).
Další informace také můžete získat z Katechismu katolické církve (paragrafy 1018 – 1042).

Přeji Vám, aby Vaše víra rostla a sílila a abyste žil radostným životem plným služby a lásky vůči Bohu i bližním.
 

Kategorie otázky: Víra – nauka víry, katechismus, Eschatologie

Související texty k tématu:

Vzkříšení, život po smrti, posmrtný život

Konečné slovo má vzkříšení, nikoli naše temné chvíle. To je evangelium.

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“