Doufejte v Hospodina navždy. (Iz 26,4) - Citát z Bible na každý den

18. 5. 2023, šape

Chaos. Věřím si tak nějak podle svého. Jsem špatná???

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Dobrý den, jsem pokřtěná a i když jsme nechodili pravidelně do kostela, matka se snažila, abychom znali základní modlitby, uměli se pokřižovat se, dodržovali půst, zvyky, atd.

Nyní jsem ve středním věku. Nedávno jsem se rozvedla. Přestože jsem si myslela, že je to vztah na celý život, manželství nebylo bohužel možné udržet. Momentálně v sobě cítím strašný chaos. Mám špatné svědomí, že jsem se rozvedla,  že jsem přestala úplně chodit do kostela,  že nesouhlasím se vším, co církev učí a jsou mi bližší některé protestanské církve.

Věřím v Ježíše Krista a snažím se žít podle Desatera, ale věřím si tak nějak podle svého. Modlím se a žiju,  jak nejlépe mohu. Jen si myslím, že abych byla dobrý křesťan, nemusím být každý týden v kostele a každou chvíli u svaté zpovědi. Jsem špatná???

Společenství věřících člověka povzbudí, inspiruje ve víře

Milá...
mám chuť Vám na Vaši otázku odpovědět velice stručně: "Nejste špatná!"

Ale nedá mi to k této naprosto jednoznačné odpovědi něco nepřidat.
Když přemýšlím o Bohu, rozjímám Písmo, modlím se, pozoruji svět okolo sebe, pak poznávám, že Bůh miluje každého člověka - tedy i Vás. Citoval bych zde třeba slova z knihy Moudrosti:

"Celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která zrána padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno, a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. Jak by něco mohlo trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys to nepovolal k bytí? Ale ty máš na všechno ohled, poněvadž je to tvé, vládce, milující život." (Mdr 11, 22-26)

Takže Bůh Vás tu chce, stále vás doprovází, chrání, pečuje o Vás.

Lidský život je někdy velice klikatý, nepřehledný, složitý. Rozhodně ho nemůžeme vměstnat do nějakých škatulek nebo forem. Minulost změnit nemůžeme, ale můžeme ji přijmout, poučit se z ní, nenechat se tím špatným paralyzovat. Co by měl dělat takový svatý Pavel? Mohl by si stále vyčítal, že nechával zabíjet křesťany. Kdyby to tak dělal, nikdy by nenapsal tolik krásných dopisů nebo by nebylo založeno tolik křesťanských obcí.

Vůbec si nemusíte připadat jako špatná katolička. Co se stalo, stalo se. Věřím, že s Bohem to máte vyříkané a stále toužíte po životě s ním a ve společenství věřících. Pokud máte příležitost být součástí živé komunity katolických křesťanů, účastněte se bohoslužeb nebo jiných akcí, protože křesťanství není individualismus, ale společenství. Povzbudí a inspiruje Vás to ve víře.

Modlitba není jen soukromou skrytou záležitostí, ale i společnou. Proto se hodí rytmizovat svůj čas do týdenního cyklu a neděli prožít na mši. Zpověď může být cestou, jak pracovat sám na sobě. Nezahazoval bych takovou šanci. Spíše bych o ní přemýšlel, něco bych si přečetl a využíval její potenciality. Doporučil bych Vám najít takového zpovědníka, který je kvalitní, svátost/slavení zpovědi neodbývá, ale prožívá s kajícníkem.

Nejste špatná. Život je časem milosti. Přeji Vám, ať Vám neutíká ani den.
Bůh vám žehnej.

Kategorie otázky: Hledání Boha, víry

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (listopad 2023)

Doporučené knihy (listopad 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...
(29. 11. 2023) Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...