Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký. (Ez 17,24) - Citát z Bible na každý den

21. 6. 2023, zdl

Biřmování vs. křest v Duchu svatém - biblické základy svátosti

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Duch svatý

Dobrý den,
z jaké pasáže Bible se odvozuje biřmování? Myslel jsem, že z cesty Pavla do Efezu (Skutky apoštolů 19).
Z toho by ale plynulo, že biřmování dává smysl jen tam, kde nebyl proveden křest Duchem svatým... V opačném případě nějak nevidím biblický důvod...
Můžete mi to prosím vysvětlit?

Plnost Ducha neměla být jen výsadou Mesiáše

Dobrý den,
biblických textů k biřmování můžeme najít více, ale tím základním je už seslání Ducha svatého popsané na začátku 2. kapitoly Skutků apoštolů. Není tam přesný, řekněme technický, popis průběhu rituálu, který by spočíval ve vkládání rukou, ale patří k biblickým základům pro svátost biřmování.
Chápání biblických základů svátosti biřmování myslím hezky shrnuje Katechismus katolické církve v kánonu 1287:  (Plnost Ducha neměla být jen výsadou Mesiáše, ale měla být sdělena celému mesiášskému lidu. Kristus vícekrát přislíbil toto vylití Ducha; tento příslib uskutečnil nejprve v den velikonoc a později skvělejším způsobem v den letnic. Apoštolové, plni Ducha svatého, začali „hlásat velké Boží skutky“ (Sk 2,11) a Petr prohlásil, že toto vylití Ducha na apoštoly je znamením mesiášské doby. Ti, kteří tehdy uvěřili kázání apoštolů a dali se pokřtít, dostali pak „dar Ducha svatého“ (Sk 2,38)

Biblický termín „křest Duchem svatým“ je spojen spíše s letničním hnutím a charizmatickou obnovou a nemá v katolické tradici takové místo jako svátost biřmování.

Pokud Vás zajímá tato problematika podrobněji, dovolím si Vás odkázat na dvy další texty:
Pojem křtu Duchem svatým  - P. Michael Slavík popisuje, že někteří katolíci jsou už ze samého termínu „křest v Duchu   svatém“ trochu nervózní.
Křest v Duchu svatém
- Shrnutí kázání kardinála Cantalamessy, kde se mimo jiné píše: „Křest v Duchu svatém je aktualizací křtu i biřmování, ale také celého křesťanského života.“

Kategorie otázky: Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných, Duch svatý

Související texty k tématu:

Duch svatý, letnice:

  • Jak nejlépe "realizovat sám sebe"? Jak nejlépe realizovat své životní poslání? Existuje universální návod?
  • Duch svatý není nějaká ´energie´ Ducha svatého nemůžeme získat nějakým čarováním. Není to energie, kterou lze někde načerpat. Jestliže chci přijmout Ducha svatého, tedy Ducha Kristova, musím přijít ke Kristu.
  • Kdo je Duch svatý, jak působí?  Duch svatý je darem, poutem lásky i Láskou - Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a vytváří společenství. (Angelo Scarano)
  • Jakých je sedm darů Ducha svatého? Duch svatý neuděluje jen sedm darů, ale uděluje jich nespočet. Všichni jsme totiž Duchem Božím "vybavováni" k tomu, abychom "mohli být užiteční" (1 Kor 12,7). Jeho dary jsou tedy rozmanité tak, kolik existuje lidí a situací, ve kterých se lidé nacházejí. Pro základní pochopení a rozlišení se ale uvádí tzv. "sedm darů Ducha svatého" dle Iz 11,2.
  • Nevíme, jak se modlit... Existuje modlitba, která tě na první pohled přesahuje.  Bylo tomu tak od počátku církve. Apoštol Pavel napsal: "Nevíme, jak se modlit ..." A dodává: "... ale Duch svatý přichází na pomoc naší slabosti a modlí se v nás." Tvoje srdce si to těžko dokáže představit, ale jeho Duch je v tvém nitru v neustávající činnosti. (Roger Schutz)
  • Duchu svatý omlouvám se, ale moc ráda tě nemám... 
  • Další texty k tématu Duch svatý, Letnice zde
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(15. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista - má dvě novinky

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista -  má dvě novinky
(12. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu o životě Ježíše Krista  "The Chosen" můžete nyní…

Je bůh čůr.k?!

(10. 6. 2024) Je bůh čůr.k, nebo se jenom jako čur.k chová? Omlouvám se za výrazy, ale co jiného napsat o "dobrotivém" bohu,…

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!
(6. 6. 2024) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN! Tak ještě tento měsíc a hurá na prázdniny!:) Aby vám těšení se na horké letní…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2024) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)