Vysvoboď nás! (Da 3,43) - Citát z Bible na každý den

21. 6. 2023, zdl

Biřmování vs. křest v Duchu svatém - biblické základy svátosti

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Duch svatý

Dobrý den,
z jaké pasáže Bible se odvozuje biřmování? Myslel jsem, že z cesty Pavla do Efezu (Skutky apoštolů 19).
Z toho by ale plynulo, že biřmování dává smysl jen tam, kde nebyl proveden křest Duchem svatým... V opačném případě nějak nevidím biblický důvod...
Můžete mi to prosím vysvětlit?

Plnost Ducha neměla být jen výsadou Mesiáše

Dobrý den,
biblických textů k biřmování můžeme najít více, ale tím základním je už seslání Ducha svatého popsané na začátku 2. kapitoly Skutků apoštolů. Není tam přesný, řekněme technický, popis průběhu rituálu, který by spočíval ve vkládání rukou, ale patří k biblickým základům pro svátost biřmování.
Chápání biblických základů svátosti biřmování myslím hezky shrnuje Katechismus katolické církve v kánonu 1287:  (Plnost Ducha neměla být jen výsadou Mesiáše, ale měla být sdělena celému mesiášskému lidu. Kristus vícekrát přislíbil toto vylití Ducha; tento příslib uskutečnil nejprve v den velikonoc a později skvělejším způsobem v den letnic. Apoštolové, plni Ducha svatého, začali „hlásat velké Boží skutky“ (Sk 2,11) a Petr prohlásil, že toto vylití Ducha na apoštoly je znamením mesiášské doby. Ti, kteří tehdy uvěřili kázání apoštolů a dali se pokřtít, dostali pak „dar Ducha svatého“ (Sk 2,38)

Biblický termín „křest Duchem svatým“ je spojen spíše s letničním hnutím a charizmatickou obnovou a nemá v katolické tradici takové místo jako svátost biřmování.

Pokud Vás zajímá tato problematika podrobněji, dovolím si Vás odkázat na dvy další texty:
Pojem křtu Duchem svatým  - P. Michael Slavík popisuje, že někteří katolíci jsou už ze samého termínu „křest v Duchu   svatém“ trochu nervózní.
Křest v Duchu svatém
- Shrnutí kázání kardinála Cantalamessy, kde se mimo jiné píše: „Křest v Duchu svatém je aktualizací křtu i biřmování, ale také celého křesťanského života.“

Kategorie otázky: Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných, Duch svatý

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Aleš Opatrný se dožívá 80 let

Aleš Opatrný se dožívá 80 let
(1. 3. 2024) Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (* 3. 3. 1944 Praha) stál m.j. u zakládní webových projektů vira.cz,…

Kdy jsou Velikonoce 2024?

(1. 3. 2024) Datum Velikonoc 2024

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…