Vydávejte svědectví.   (J 15,27) - Citát z Bible na každý den

30. 11. 2003 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Nevíme co nás čeká

Ježíš řekl svým učedníkům: ”... Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje.
A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena pozemskými starostmi, aby vás den nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.” (Lk 21,25-36)

Nikdy nevíme
co nás čeká.

Pokusy nahlédnout do budoucnosti výsledky nepřinášejí.
Jisté je, že budoucnost přinese věci dobré
i těžké.

Plodnou přípravou na naši budoucnost
je spojení s Bohem. V modlitbě
a v bdění.

Tak budeme moci příchozím událostem
hledět do tváře zpříma a se
zvednutou hlavou.

Bůh totiž je, byl a bude vždy s námi.
A i my můžeme být
s ním.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Noc kostelů

Noc kostelů
(27. 5. 2022) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 10. června 2022

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
(23. 5. 2022) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Kdy jsou Letnice?

(20. 5. 2022) Letnice (Slavnost seslání Ducha svatého) - datum

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference
(20. 5. 2022) Ve čtvrtek 16.6. 2022 v Praze ve Fortně na Hradčanech.