Měli byste říkat: „Dá-li Pán, podnikneme to nebo ono.“ (Jk 4,15) - Citát z Bible na každý den

27. 4. 2024, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Napojení na Krista nás občerstvuje a uschopňuje

Photo by Anastasiya Romanova, unsplash.com; větev, plody, jablka, úroda

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou větvičku na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. (J 15,1-2)

Občas nás může napadnout otázka, co Ježíš myslí tím „ovocem“, které máme přinášet.  Je to pomoc druhým? Je to naše milosrdenství vůči chybám ostatních? Je to odpuštění? Jistě toto všechno, a nepochybně i mnoho dalšího. Ale to nejdůležitější ovoce, od kterého se naše jednání odvíjí, je naše láska vůči druhým.

Cesta k lásce bývá někdy trnitá a dlouhá. Říkají to i odborníci, kteří se věnují lidem v těžkostech, drogově závislým, opuštěným seniorům, lidem, kteří nevyrůstali v láskyplných rodinách, zneužívaným, odsouzeným ve vězení…

Ježíš sám žil v první řadě žil z toho, že je milovaný Bohem Otcem. A vše další pak vycházelo z tohoto základu. Proto byl schopen nasadit se až do krajnosti za své přátele. On sám sebe přirovnává ke kmeni a nás k jeho větvičkám. Pokud se necháme napojit na tento kmen, budeme občerstvováni mízou Boží lásky a budeme uschopňováni k plodnému smysluplnému životu.

Svatý Augustin říká: „Buď jsi na kmeni, nebo v ohni.“ Je to výrok radikální, nicméně je důležité si uvědomovat, že vztah s Ježíšem je pro nás rozhodující a je důležité o něj pečovat.

Láska není vidět, je třeba jí věřit.
Nejdůležitější ale pro nás je
uvěřit v Boží milování a přátelství.
Protože v jakého Boha věříme,
takovýma očima pak vnímáme sebe,
druhé lidi a i jejich nouze i potřeby.
Teprve potom může být naše jednání vůči druhým
pravdivé a naplněné láskou.

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Láska:

Strom
Strom je jedním z nejrozšířenějších a nejbohatších symbolů
Nebýt uschlým stromem „Každý, kdo pije normální vodu, bude znovu žíznit“ 
Moudrý člověk v biblickém pohledu je jako ... strom
Své stromy jsem rozmazloval - a jsou z nich chudinky...
Příběh jedné palmy
Být jako strom zasazený u vody (videospot) 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.