Otče! (Tob 2,3) - Citát z Bible na každý den

22. 10. 2022, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Evangelium lze předávat, jen když ho sami žijeme

ima

Bůh je spravedlivý, nestraní nikomu. Není na straně proti chudákovi a vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou prosbou ani vdovou, když vylévá svou stížnost… (Sir 35,12-14)

Každá předposlední neděle v říjnu je světovým dnem misií (byl vyhlášen už v roce 1926 papežem Piem XI.). Všechny finanční sbírky tohoto dne putují na projekty, které podporují šíření Božího slova po celém světě. Tím se projevuje solidarita napříč církví po celém světě.

Mottem letošní misijní neděle je: „Budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Jsou to slova, která řekl zmrtvýchvstalý Ježíš svým učedníkům. Učedníci tak dostali za úkol přinášet do světa evangelium - radostnou zprávu. Radostnou zprávu o tom, že Bůh si zamiloval každého člověka, že Bohu jde o dobro člověka a je stále s ním. Radostnou zprávu o tom, že Bůh těší tam, kde je smutek, dodává naději, kde je beznaděj, povzbuzuje, kde chybí odvaha…

Ztělesněním této dobré zprávy je Ježíš.  Z evangelií obsažených v Bibli vidíme, jaký je jeho životní styl: vydanost, služba, milosrdenství, věrnost, vedení ke svobodě… A to vše díky jeho kontaktu s Bohem – Otcem. Vše výše zmíněné mohl Ježíš žít jen proto, že byl ve stálém spojení s Otcem. V Bibli čteme, že se často uchyloval do samoty k modlitbě.

Jak být v současném době Ježíšovými svědky tak, aby tomu dnešní svět porozuměl?  Naše srozumitelnost spočívá v pravdivosti. V pravdivosti našich postojů, v tom, že Ježíšův životní styl nehlásáme jenom slovy, ale dostává se nám „pod kůži“, máme ho v srdci. Pak může naše okolí radostné zprávě evangelia porozumět. Ale sami to nezvládneme. Ježíš říká: „Beze mne nemůžete dělat nic“ (Jan 15). Naslouchejme mu proto v modlitbě, v Bibli, ve svátostech, v liturgii…

A když jsme sami v upřímném kontaktu s Bohem, můžeme ho sami zažívat a následně zvěstovat jako toho, kdo:

  • je spravedlivý,
  • nestraní nikomu.
  • Není na straně proti chudákovi
  • a vyslyší modlitbu utištěného.
  • Nepohrdne sirotkovou prosbou
  • ani vdovou, když vylévá svou stížnost… (Sir 35,12-14)

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Evangelizace, zvěstování, misie
- Nenechávejte si Krista pro sebe! (Benedikt XVI.)
- Evangelizace je nejlepší služba spoluobčanům... Proč a jak evangelizovat.
Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa (Jan Pavel II.)
- Texty ke klíčovému slovu (štítku) evangelizace

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2023) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Ztrácí se nám láska - Mám takový problém, nemá žádný velký rozměr, ale přece mě to tak nějak trápí. Jsem už delší dobu vdaná máme děti, všechno se zdá být v pořádku, ale nějak se nám asi vytratila láska...