Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. (Ž 126,5) - Citát z Bible na každý den

26. 8. 2023, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Důvěra zavazuje

photo pixabay, by mastersenaiper; klíče, důvěra

Ježíš řekl Šimonu Petrovi: „Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ (Mt 16,19)

„Důvěra je důležitá pro každou spolupráci, bez ní to nefunguje,“ říkal Václav Havel. Bez jisté míry vzájemné důvěry by lidská společnost nemohla fungovat. Je základem mezilidských vztahů. Pro mnohé lidi je důvěra i základní motivací v pracovním prostředí. Je pro ně důležité, aby jim jejich nadřízený důvěřoval. Je to pro ně dokonce mnohdy důležitější než výše platu. Je ale také nezbytné, aby i oni důvěřovali svému šéfovi. Měl by být nejen zběhlý ve své odbornosti, ale měl by vykazovat i osobnostní rysy, které v druhých vzbuzují důvěru: čestnost, kompetentnost, pokoru, pravdivost, empatii…

Když Ježíš řekl Petrovi: „Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi…“, svěřil mu velký úkol.  Petr, i přes všechny přešlapy, mnohdy přehnanou horlivost, a dokonce i zradu, od Ježíše dostal velkou dávku důvěry. Mohl se do tohoto úkolu pustit, protože jeho „šéf“ byl důvěryhodný. Mohl na něj spoléhat, dokonce za ním mohl přijít, když selhal. A zažít tak sílu odpuštění.

I my máme přinášet tomuto světu radostnou zvěst o Božím království.
Jsme k tomu povoláváni, a to i přes naše nedokonalosti, přešlapy, někdy i zrady.
Možná se nám může někdy zdát, že na některé věci nestačíme, že je nedokážeme.
Ale naštěstí máme „šéfa“, který nám přesto věří.

 

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu
(16. 9. 2023) Martin Beran, než se stal křesťanem, prošel při svém hledání mnohými nebezpečími různých esoterických disciplín.…

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR
(15. 9. 2023) V ČR vzniká nová nezisková platforma s křesťanskými filmy, dokumenty, seriály nebo pořady pro děti…

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2023) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…