Hospodin je velmi hodný chvály. (Ž 48,2) - Citát z Bible na každý den

1. 10. 2022, Ak | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Chcete mít super-víru?

unsplash.com

Apoštolové prosili Ježíše:  „Dej nám více víry!“ On jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!‘, poslechla by vás.“ Lk 17, 5-10

Často jsem mívala stejný pocit, že se mi nedostává dost víry, že bych potřebovala nějaký doping. Říkala jsem si, že kdybych měla více víry, mohla bych účinněji pomáhat druhým lidem třeba i různými zázraky. Modlívala jsem se jako učedníci: „Pane, dej mi více víry! Nemám dost víry na to, co dělám, pro úkoly, které mám před sebou …“

Když ale nad tím teď přemýšlím, říkám si: hořčičné zrnko je tak maličké! Nestačí tedy zužitkovat to málo, co mám? Tu mou malinkou víru? Ano, lze se na to dívat tak, že víry mám dostatek! Dost pro to, aby to mohl Bůh použít. Někdy by totiž naše „velká“ víra mohla být jen na efekt před druhými, před Bohem, před sebou samým…

Chceme dokonalou víru? Velkou, super-křesťanskou víru? Jistě, je dobré usilovat o víc a nesmířit se s málem – i v duchovním životě.  Ale místo hledání velké efektní dokazatelné víry můžeme nejprve v sobě hledat to zrnko hořčice.

A to vydá svoje plody teprve tehdy, až si ho všimneme, když ho vezmeme vážně, když s ním budeme počítat. 

Ježíš říká, že i málo víry – jako hořčičné semínko - je dostatečné! Stačí nám. Ano, málo víry stačí k tomu, aby ji Bůh použil. Moje deprese z mého „mála víry“ se tak začíná rozplývat. Bůh chce a může použít i to „málo“, co zasel do mého srdce, pokud to nechám vzklíčit. A to málo pak může nést velké plody…

Pane, dej mi poznat a zužitkovat to,
co jsi do mě vložil,
ať už je to okázalé,
nebo „malé“…

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Drobné dobré skutky 
Drobné dobré skutky laskavosti nás nic nestojíI velké věci začínají maličkostmi 
Drobné projevy laskavosti nás nic nestojí 
Odhodlat se k maličkosti, (mnohdy) maličkost vůbec není
Naše dobré jednání není dobré jen pro druhé, ale i pro nás
Bůh nemá v tomto světě jiné ruce než ty tvoje... 
Působil tam, kde smrt byla lepší než život
Naším úkolem není být druhou Matkou Terezou

Pochybnosti a krize víry

  • Přestal jsem věřit v Boha Po automobilové nehodě mého kamaráda jsem se rozhodl, že už nebudu věřit v Boha. Byl jsem hrdý, že jsem se zbavil něčeho, co zjevně nefungovalo. 
  • Víra zraje i krizemi Pro slovo krize se v čínštině používá dvou znaků: první znamená „nebezpečí“ a druhý „příležitost“. Krize je bodem zlomu. A podle toho, kam se člověk přikloní, najde buď…
  • Pochybnost a víra existují vedle sebe Naše víra má hodně mezer. Není ale třeba z nich mít strach.  Povzbuzují nás, abychom se Boha nepřestali s důvěrou ptát. Pochybnosti totiž mohou… 
  • Bůh je maják zářící do mé temnoty V mých bojích a pochybnostech, v mých selháních Ty neodcházíš. Můj Majáku zářící do temnoty, budu Tě následovat. Tvá úžasná láska mě vede. (My Lighthouse, videoklip… 
  • Dejme prostor pochybnosti Bůh je všude,  je třeba ho hledat ve všech věcech. Avšak rizikem při hledání Boha je snaha všechno hned přesně vyjadřovat a s lidskou jistotou a arogancí.
  • Další texty k tématu: pochybnosti, krize víry

Život je trocha času, abychom se naučili milovat... Ohňostroj, láska, život...

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi
(12. 7. 2024) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…