Hospodin je velmi hodný chvály. (Ž 48,2) - Citát z Bible na každý den

2. 12. 2023 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Bůh je přítomen v dějinách. I ve tvých.

photo by Nicola Styles;  unsplash com; diář, kalendář, zápisník

Bratři, musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. Věrný je Bůh, a on vás povolal ke společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!  (srov. 1 Kor 1,7-9)

Advent nás odkazuje k naději. Připomíná nám, že Bůh je přítomen v dějinách, které vede k jejich cíli a plnosti. Tím cílem je náš Pán Ježíš Kristus.  On je „Bohem-s-námi". Není vzdálený, je vždy s námi a často klepe na dveře našeho srdce.

Jak čteme v biblickém úryvku, je třeba soustředit svoji pozornost na setkání s Ježíšem. Pro křesťana je totiž nejdůležitější ustavičné setkávání s Pánem, přebývání s ním. To nás připravuje na shledání s ním tváří v tvář na věčnosti, na konci časů.

Náš Bůh je Bohem-který-přichází každý den, ustavičně. On naše očekávání nikdy nezklame! Možná nás nechá čekat chvíli ve tmě, aby dal uzrát naší naději, ale nikdy nezklame. Ve všech  našich životních peripetiích nás provází a naplňuje nás odvahou ve zkouškách i bolestech. Uprostřed životních bouří nám Bůh stále podává ruku a vysvobozuje nás.

I dnes Tě Pán přichází navštívit.
Klepe na tvoje srdce
neklidem, myšlenkou, inspirací...

Přišel do Betléma,
přijde na konci světa,
ale přichází k tobě i dnes.

Ať je tato naděje světlem,
které Tě ustavičně prozařuje.

Zpracováno podle promuvly papeže Františka
na 1. neděle adventní, redakčně upraveno.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Advent:
Advent - věnec- Advent - základní informace
- Jak prožít Advent
- Hory cukroví a metráky potravin nestačí
Adventní věnec
- Advent pro děti
Roráty (odkaz na web modlitba.cz)
- Advent v katalogu webu Víra.cz
- Advent v rejstříku webu Víra.cz

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi
(12. 7. 2024) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…