Pozor, abyste se nenechali svést. (L 21,8) - Citát z Bible na každý den

13. 3. 2009, mat

Je opravdu teistická evoluce lepší než týdenní stvoření?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Věda x víra, evoluce

Vážená redakce,

mezi křesťany se poslední dobou rozšiřuje víra, že Bůh tvořil evolucí a i na Vašem webu jsem tento postoj zaznamenal: Uvádíte, že evoluční teorie je slučitelná s křesťanstvím a v zásadě nevytváří vážnější problémy, že protiklad mezi evolucí a vírou ve Stvořitele je nesmyslný a je k tomu uvedeno, že na jednu stranu pro evoluci hovoří mnohá fakta, avšak na druhou stranu evoluce nedokáže vysvětlit vše.

Existuje celá řada názorů, proč může být křesťanství s evolucí slučitelné, nicméně jeden velmi vážný problém toto slučování přináší.
...
Vzhledem k tomu, že evoluční teorie nevyhnutelně počítá s tím, že už dlouhou dobu před existencí člověka byly na Zemi utrpení a smrt na denním pořádku, tak pokud se člověk vyvinul evolucí, nemůže to být on, kdo je za hřích a smrt na naší planetě zodpovědný. Tvořil-li Bůh evolucí, jejíž součástí je samozřejmě i násilí a umírání, nese za hřích a smrt zodpovědnost On sám, nikoli člověk.
...
Jen pokud přijmeme biblickou zprávu o původu hříchu a smrti lidským selháním vůči Bohu, má smysl přijmout víru v Boží odpuštění a vykoupení.
...
Kde by byla Boží spravedlnost, láska a troufnu si říci i svéprávnost, pokud nás stvořil hříšné a smrtelné a při tom by chtěl, abychom nehřešili a neumírali?
Kde by bylo Boží právo nám odpustit hříchy a spasit nás, když by to byl On sám, kdo byl jako první hříšný, protože On by stál za původem hříchu a smrti, za původem násilí, utrpení a veškerého zla, což byl způsob, kterým podle Vás dobrovolně tvořil?

Podle mě máme jako křesťané dvě možnosti. Buď si můžeme vybrat týdenní stvoření, kterým nedokážeme vysvětlit vše anebo teistickou evoluci, kterou taktéž nedokážeme vysvětlit vše. Týdenní stvoření možná nedokáže vysvětlit některá přírodovědecká fakta (podle evolucionistů), ovšem teistická evoluce nedokáže vysvětlit Boží vinu v otázce původu hříchu a smrti včetně lidské hříšnosti a smrtelnosti.
...
Skutečně si myslíte, že je lepší zavrhnout týdenní stvoření než teistickou evoluci?

Nejsou tu před námi jen dvě možnosti...

Vážený pane...,

Ve svém logickém uvažování činíte, domnívám se, jednu chybu: kladete před sebe pouze dvě možnosti v okamžiku, kdy jich je mnohem více. Teoreticky by šlo totiž např. uvažovat o evoluci stvořením během sedmi dní... například. Je to příklad přitažený za vlasy, nicméně otázka opravdu nestojí buď evoluční teorie, nebo biblický příběh se vším všudy. Otázku tu zřejmě nerozřešíme, nicméně ke zvážení mohu nabídnout několik podnětů:

Váš argument, že smrtelnost zvířat a dalšího stvoření je následkem lidského hříchu - Lidský hřích vystavil sice stvoření porušení, avšak je otázka, zda tu smrt zvířat atp. nebyla již dříve: obdařil je snad Bůh nesmrtelnou duší jako člověka? Křesťané se doposud vždy domnívali, že nikoli.
Bůh za ničí smrt nemůže – vinit jej by bylo dost troufalé. Zvířata jsou stvořená Bohem jako dobrá, znamená to však nutně jejich nesmrtelnost? Nikoli. Za to, že nejsou či nikdy nebyla nesmrtelná, přece Bůh nemůže. Právě tak jako nemůže za lidský hřích: k tématu doporučuji jeden z Boethiových traktátů (v češtině Teologické traktáty, vydal Tomáš Machula, tuším 2002), jehož název zní zhruba (poměrně složitý na zapamatování v češtině, v latině bych věděl: Quomodo substantiae in eo quod sint bonae sint, cum non sint substantialia bona) Jakým způsobem jsou substance dobré v tom, co jsou, ačkoli samy substanciální dobro nejsou. Doporučuji k úvaze, neboť na Vaše tázání odpovídá.
...
Vědecké závěry se sice s časem mění, to ale neznamená, že by jim člověk měl a priori nedůvěřovat. V okamžiku, kdy věda průkazně dospívá v určité otázce k pravdě, dál se toto poznání podstatně nemění.
A nevyvíjí se pouze vědecké poznání člověka, ale i jeho poznání ve vztahu k Bohu, poznání teologické: věroučné otázky lidé vnímali jinak tisíciletí před Kristem, půltisíciletí před ním, v jeho době, o několik staletí později, jinak dnes... Toto poznání se prohlubuje, i zde člověk či lidstvo může přicházet k plnosti pravdy.

Kategorie otázky: Věda x víra, evoluce

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(27. 11. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2023) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Výpadek v rozesílání mailů z webu vira.cz

(22. 11. 2023) Vážení, je nám líto, ale v posledních dnech dochází k technickým problémům při rozesílání biblických citátů a dalších…

Červená středa - Red Wednesday

Červená středa - Red Wednesday
(22. 11. 2023) Pravidelná akce, která připomíná všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské…