Hospodin je velmi hodný chvály. (Ž 48,2) - Citát z Bible na každý den

4. 10. 2010, pah

Církev se staví mezi člověka a Boha

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Dějiny církve, výhrady k církvi

Vážení přátelé,
Nedivte se, že se dnes lidé neumí modlit. A tím nemyslím ateisty, ale věřící. Církev je nesrozumitelná a staví se mezi člověka a Boha. Myslím, že jen návrat k jednoduché a každému srozumitelné bohoslužbě může vrátit lidi k Bohu. Jen se zamyslete kolik je dnes v katolické bohoslužbě pohanských prvků. Ježíš nás přece učil ke komu a jak se modlit....

Podle mého názoru je potřeba církev zreformovat. Všichni víme, že hodně její činnosti bylo v dávné době podřízeno ne Bohu, ale ovládnutí člověka člověkem a v té době se nabalilo mnoho pro Boha nepotřebného či spíše původnímu učení odporujícího. To by bylo dobré odstranit.

Bohoslužba by se tím zjednodušila a zesrozumitelnila a chápali by jí i lidé, kteří nechápou. Vím, že takový krok nejde udělat z Vaší úrovně. Ale promiňte, s těmi "dědouši" na postech nejvyšších už vůbec ne. Oni si neuvědomují, že Bohu více škodí než mu přinášejí a některé papežovy výroky zavánějí středověkem.. Že by stáří mělo jít na odpočinek vím podle sebe. Jsem v důchodu a nedovedu si představit, že bych něco "reformoval". Hlava už tak nepracuje a zvyk je zvyk. Přes to se ale zamýšlím nad tím, co ještě zvládnu a co ne.

Děkuji Vám. Ať Vám Pán pomáhá ve Vaší činnosti a vede Vás vždy tou správnou cestou. Promiňte, že jsem obtěžoval.

Církev stále potřebuje reformu - návrat k životu podle evangelia

Dobrý den,
přiznám se, že mě vždycky rozesmutní názory jako je ten Váš. Nemůžu se tomu nijak ubránit. Svědčí to o nepochopení toho, co je církev.
Církev je Pánovo společenství nebo shromáždění (Kyriaké ekklésia), jak říkali první křesťané. Tím chtěli říci, že to není něco, co patří lidem, a s čím by si mohli lidé dělat, co chtějí. Je to Boží projekt, jak říká současný papež.

Věříme, že v této církvi je přítomný Duch Svatý. On je to, kdo řídí toto Pánovo společenství, kdo je jeho duší. Lidé jsou pouhé nástroje.
Problém je, že my tomu už moc nevěříme. Pojímáme církev sociologicky, jako určitou názorovou skupinu ve společnosti, jako něco, s čím můžeme libovolně nakládat - měnit liturgii, nauku a uspořádání podle ducha a potřeb doby. Církev je ovšem hierarchická. Toto slovo je složeninou řeckých slov hieros arché = svatý původ. Kdo je tímto svatým původem?
Nikdo menší než Bůh. On je původem (začátkem) všeho, tedy i církve.
Stačí se podívat do Bible.

Hodnotíme-li myšlenky a slova současného papeže, i jeho předchůdců, záleží na tom, jakým metrem je měříme a skrze jaký filtr se k nim dostáváme. Pokud se na ně díváme optikou dnešních tzv. většinových médií, tak se vůbec nedivím, že spousta lidí, i křesťanů, vidí církev tak, jak ji vidí. Je ovšem otázka, je-li tento pohled správný.

Osobně se domnívám, že současný papež je velice moudrý muž, který přesně ví, co dnešní církev a svět potřebuje. Je to jeden z nejvzdělanějších lidí dnešní doby. Je ale nutné vědět, co doopravdy říká, a jeho slova vnímat očima víry. V dnešní době internetu již není tak těžké najít si důvěryhodnější informace než ty, které nám nabízejí mainstreamová média (www.radiovaticana.cz, www.tv-mis.cz, www.proglas.cz, www.res.claritatis.cz apod.)

Pokud jde o reformu církve, existuje jedno dávné úsloví, na které se v dnešní době trochu snad pozapomnělo, ale které vystihuje podstatu
věci: Ecclesia semper reformanda = Církev stále znovu potřebující reformu. Podle tisícileté tradice církve však je její nejspolehlivější reformou reforma každého jejího člena tím, že svůj život bude žít podle evangelia. O pravdivosti této teze svědčí životy mnoha světců.

Přeji Vám, abyste také Vy znovuobjevil pravou podstatu církve. Vně i uvnitř církve existovaly, existují a budou existovat různé názory.
Stále však platí, že: "Kde je Petr, tam je církev." (sv. Ambrož 340 -
397) Je přitom úplně jedno kolik má let i to, jak se aktuálně jmenuje.
Důležité je, že je s ním Duch Svatý tak, jak mu to zaručil Ježíš (Mt 16,
18 - 19; Lk 22, 32).

Kategorie otázky: Dějiny církve, výhrady k církvi

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi
(12. 7. 2024) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…