Veliké dobrodiní ti Bůh prokázal. (Mk 5,19) - Citát z Bible na každý den

14. 3. 2018, KP

Automatická kresba

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Ráda bych se zeptala na kurzy automatické kresby. Je to z křesťanského pohledu přijatelné? 

Automatická kresba není nic, co by křesťané měli vyhledávat nebo se v tom nějak proškolovat. Tato metoda patří do široké skupiny léčitelských metod, které nejsou s křesťanstvím, potažmo s vírou v křesťanského Boha slučitelné. Bohužel lidé v dnešní době se více ptají po funkčnosti, tedy jestli něco funguje či nikoli, a ne po podstatě léčebné metody.


Pokud si neřekneme základní myšlenku automatické kresby, mohlo by se zdát, že je to celkem neškodná psychologická metoda, která pracuje s lidským podvědomím a psychosomatikou a je jen důležité, aby s touto metodou pracoval skutečný odborník.


Psychologové sice také používají ve svých diagnostikách nebo terapiích metody kresby, ale není to úplně totéž. Automatická kresba je konkrétní termín pro léčitelskou metodu, tedy pro diagnostiku a terapii pomocí práce s energiemi. A zde je ta podstata, která není s křesťanstvím slučitelná.


Křesťanská víra se totiž zakládá na tom, co o sobě a o svém stvoření zjevuje Bůh. To zásadní zjevení nám přináší Bible, která hovoří o osobním Bohu Hospodinu, který na počátku stvořil vše dobré. Potom však přišlo do světa zlo, které ale není Bohem chtěným protikladem k dobru. Jedinou nadějí pro záchranu světa, do kterého vstoupil hřích, je vtělení, smrt a zmrtvýchvstání Božího Syna Ježíše Krista. Bůh se nazývá naším Otcem, zve nás do láskyplného osobního vztahu.


Metoda automatické kresby stejně jako jiné metody energetického léčení oproti tomu vychází z východních filozofií zakládajících se na panteismu – bůh je všechno ve všem, tento bůh není pojímán jako osobní Bůh Hospodin, se kterým můžeme mít osobní vztah. Je to víra v proudění energií, a v přítomnost hlavní kosmické všeprostupující energie (která má božské atributy!). Všechno má své energetické vibrace, materiální věci, ale i emoce. Vše se vzájemně prostupuje, vše je spojeno se vším a může se tak také vzájemně ovlivňovat. Dobro a zlo v tomto konceptu se nutně doplňují jako dva protipóly, a je jen důležité, aby byly vzájemně v rovnováze, v harmonii. Navíc tyto energie se lze naučit ovládat pro svůj prospěch nebo ve prospěch někoho dalšího. A to už jsme na poli magie.


Pro člověka, který jednou přijal Krista, je takovýto synkretismus (nekritické přijímání nových duchovních prvků z jiných náboženství) nebezpečný v tom, že aniž by si to uvědomoval, je nevěrný tomu, kterého přijal za svého Pána, následuje pak úplně jiné duchovní síly a Boží cestě se pomalu ale jistě vzdaluje. V nejhorším případě se pak otevírá duchovním silám (a v magii to tak bývá), které člověku v posledku můžou velmi uškodit duchovně i psychicky a následně i fyzicky.


 

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Související texty k tématu:

Magie, okultismus, spiritismus, ezoterika
- Jak se stavět k horoskoupům a mimořádným schopnostem?
- Okultismus a křesťané (Vojtěch Kodet)
- Magie (z listu toskánských biskupů)
- Magie, spiritismus, okultismus (Philippe Madre)
- "Uzdravení rodových kořenů"
- Homeopatie - logické rozpory?
- Další texty k tématu magie, okultismus, exorcismus zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Kdy je Popeleční středa?

(5. 2. 2023) Datum popeleční středy

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…

Nechápu proč se modlit za prezidenta

(27. 1. 2023) Musím se zeptat, proč se modlit za nového prezidenta. Nechápu ty blbce, co ho volí.  

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.
(24. 1. 2023) Pouť ke sv. Valentinu je mimořádnou příležitostí, jak prožít v sobotu 11. 2. společný čas od 10.00 do 15.00…

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…