Kdo jsi, Pane? (Sk 9,5) - Citát z Bible na každý den

14. 3. 2018, KP

Automatická kresba

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Ráda bych se zeptala na kurzy automatické kresby. Je to z křesťanského pohledu přijatelné? 

Automatická kresba není nic, co by křesťané měli vyhledávat nebo se v tom nějak proškolovat. Tato metoda patří do široké skupiny léčitelských metod, které nejsou s křesťanstvím, potažmo s vírou v křesťanského Boha slučitelné. Bohužel lidé v dnešní době se více ptají po funkčnosti, tedy jestli něco funguje či nikoli, a ne po podstatě léčebné metody.


Pokud si neřekneme základní myšlenku automatické kresby, mohlo by se zdát, že je to celkem neškodná psychologická metoda, která pracuje s lidským podvědomím a psychosomatikou a je jen důležité, aby s touto metodou pracoval skutečný odborník.


Psychologové sice také používají ve svých diagnostikách nebo terapiích metody kresby, ale není to úplně totéž. Automatická kresba je konkrétní termín pro léčitelskou metodu, tedy pro diagnostiku a terapii pomocí práce s energiemi. A zde je ta podstata, která není s křesťanstvím slučitelná.


Křesťanská víra se totiž zakládá na tom, co o sobě a o svém stvoření zjevuje Bůh. To zásadní zjevení nám přináší Bible, která hovoří o osobním Bohu Hospodinu, který na počátku stvořil vše dobré. Potom však přišlo do světa zlo, které ale není Bohem chtěným protikladem k dobru. Jedinou nadějí pro záchranu světa, do kterého vstoupil hřích, je vtělení, smrt a zmrtvýchvstání Božího Syna Ježíše Krista. Bůh se nazývá naším Otcem, zve nás do láskyplného osobního vztahu.


Metoda automatické kresby stejně jako jiné metody energetického léčení oproti tomu vychází z východních filozofií zakládajících se na panteismu – bůh je všechno ve všem, tento bůh není pojímán jako osobní Bůh Hospodin, se kterým můžeme mít osobní vztah. Je to víra v proudění energií, a v přítomnost hlavní kosmické všeprostupující energie (která má božské atributy!). Všechno má své energetické vibrace, materiální věci, ale i emoce. Vše se vzájemně prostupuje, vše je spojeno se vším a může se tak také vzájemně ovlivňovat. Dobro a zlo v tomto konceptu se nutně doplňují jako dva protipóly, a je jen důležité, aby byly vzájemně v rovnováze, v harmonii. Navíc tyto energie se lze naučit ovládat pro svůj prospěch nebo ve prospěch někoho dalšího. A to už jsme na poli magie.


Pro člověka, který jednou přijal Krista, je takovýto synkretismus (nekritické přijímání nových duchovních prvků z jiných náboženství) nebezpečný v tom, že aniž by si to uvědomoval, je nevěrný tomu, kterého přijal za svého Pána, následuje pak úplně jiné duchovní síly a Boží cestě se pomalu ale jistě vzdaluje. V nejhorším případě se pak otevírá duchovním silám (a v magii to tak bývá), které člověku v posledku můžou velmi uškodit duchovně i psychicky a následně i fyzicky.


 

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Související texty k tématu:

Magie, okultismus, spiritismus, ezoterika
- Jak se stavět k horoskoupům a mimořádným schopnostem?
- Okultismus a křesťané (Vojtěch Kodet)
- Magie (z listu toskánských biskupů)
- Magie, spiritismus, okultismus (Philippe Madre)
- "Uzdravení rodových kořenů"
- Homeopatie - logické rozpory?
- Další texty k tématu magie, okultismus, exorcismus zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.