Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.

Tak neváhej a ptej (se)...

Angelo Scarano se narodil na jihu Itálie, v dětství se ale přestěhoval do Čech, kde dochodil základní školu a vystudoval gymnázium. Do rodné Itálie se znovu vrátil během svých studií biblistiky na Papežském biblickém institutu v Římě. Od roku 2003 působí jako odborný asistent na Katedře biblických věd KTF UK v Praze. V roce 2004 obhájil a publikoval svou doktorskou práci. Je knězem pražské arcidiecéze a v současnosti působí ve farnosti Praha - Stodůlky.

Také nevíš jak číst Bibli? Tak neváhej a ptej (se) v internetovém rozhovoru s biblistou Angelem Scaranem. Rozhovor proběhne v pondělí 11.10. v 11:10 hod., roku 2010. Otázky ale můžete klást již nyní...

 


Redakce vira.cz:
Když mluvíme o četbě Písma s co nejlepším porozuměním, jistě je dobré mít pro četbu také jistý vědomostní a historický základ. Co ale mají dělat lidé, kteří pro nějaké další studium nejsou disponovaní? Mohl bys nám dát tipy nějakých čtivých příruček nebo výkladů Písma pro obyčejného laika, který nerozumí odborným teologickým knihám?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Naštěstí máme vhodné pomůcky a čtivé příručky, resp. krátké výklady Písma, např. na www.vira.cz, www.pastorace.cz. Kromě toho například existuje na každou neděli tzv. "Nedělní liturgie" (jako letáček, nebo na webu, nebo i e-mailem) - obsahuje kromě aktuálních biblických čtení také krátké komentáře (podobné úvody jsou i v Katolickém týdeníku). Každý den pak lze odebírat i kratičký biblický citát e-mailem, nebo přímo do svého mobilu. Tuto službu využívá již velmi mnoho lidí... Pak existuje Misál na každý den liturgického roku s krátkými výkladovými poznámkami k liturgickým biblickýým textům. A kromě toho bych mohl doporučit dvě publikace k výkladu Písma obecně: Jacob Kremer, "Sedm pravidel pro četbu Písma" a druhá - od Moo A. Stuarta, "Jak číst Bibli s porozuměním". A ještě by se dala doporučit Malá řada Stuttgartských komentářů.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 10:49)

Redakce vira.cz:
Jeroným již před mnoha staletími řekl, že neznat Písmo znamená neznat Krista. Myslíš si, že pro růst člověka ve víře je Písmo svaté skutečně tak zásadní? Krista přece můžeme poznávat prostřednictvím mnoha dalších způsobů, kde je nám Bůh velmi blízko. Mohl bys nám tedy objasnit, v čem je četba Písma pro nás tak naléhavě nezbytná a zda lze žít a růst ve víře také bez intenzivní Bible?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Je pravda, že Krista můžeme poznávat mnoha způsoby, ale přece jenom jsou určité privilegované cesty poznávání Krista. A mezi ně určitě patří Písmo. Proč? Vypůjčil bych si podnětný citát od Řehoře Velikého:"Poznej Boží srdce v Božích slovech." A k tomu další citát od Řehoře Velikého: "Písmo je dopis lásky, který napsal Bůh každému z nás." A myslím, že tyto dva citáty nepotřebují komentáře, jsou dostatečně výmluvné samy o sobě.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 11:14)

Redakce vira.cz:
Existuje několik přístupů, jak správně číst Písmo svaté. Mohl bys nám objasnit, jak se od sebe tyto přístupy liší a který způsob by byl nejvhodnější pro čtenáře "začátečníka"?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
V zásadě by se dalo říci, že jsou metody diachronní a synchronní. K diachronním metodám patří především historicko-kritická metoda, která usiluje o uchopení biblického textu v historickém kontextu. K synchronním metodám patří takové metody, které více nebo méně odhlížejí od historického kontextu: tyto metody se v současné době inspirují humanitními vědami(např. lingvistikou, sociologií,...). A který způsob je nejvhodnější pro začátečníka? Navrhl bych docela jednoduchou ale zároveň složitou metodu - číst pozorně daný text (i několikrát, polohlasně) a brát v úvahu kontext (co předchází a následuje).(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 11:18)

Redakce vira.cz:
Mnoho lidí si dnes zvyklo číst způsobem, že text jen rychle přeběhnou očima. Pokud se máme dostat při četbě Písma hlouběji, je nutné měnit úplně strategii četby, ke které jsme zvyklí? A pokud ano, měl bys radu, jak nejlépe přehodnotit zaběhnutý vzorec našeho chování k psanému textu?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Ano, někdy pomůže nová strategie četby, někdy pomůže vytrvalost. Mám vyzkoušeno, že k nalezení optimální strategie četby Písma pomůže určitá revize (ohlédnutí se zpět), která se vykoná po relativně delším období, např. po měsíci, dvou. Při takové revzi si položím otázku: je tento způsob četby Písma obohacující? Pokud ne, je na místě hledání a změna stylu četby (třeba se mohu nechat inspirovat jinými křesťany, knihami, nebo hledat v modltibě).(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 11:22)

Lenka:
Dobrý den. Nedaří se mi předčítat Bibli a nebo vést děti, aby četli Bibli a rozuměli jí. Říkají že je to nuda. Je jim 14 a 17 let a jsou zvyklí na akční knihy - H. Pottera apod. Ale nebavilo je to ani dříve. Co s tím mohu udělat?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:

Doporučuji hledat nějaké křesťanské společenství mládeže. V kontaktu s vrstevníky by mohly najít nové podněty a vzpruhy.

(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 11:25)

Marie:
Bible je pro mne ukazatelem cesty,odpovídající době zhruba před 500 lety. Dnes je hodně informací, které již nelze pominout a pak se dostávám do velkého rozporu. Mám problém s tím chápat Boha jako osobu, dávám Bohu pak lidské vlastnosti a to je nesmyslné. Jak řekl Ježíš, budete-li hledat Boha na nebi, budou tam ptáci dřív...Nespojuji tedy Boha s osobou,pak také nemůže být ani dobrý ani zlý. A co s tím?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Na základě jednomyslného svědectví Nového zákona můžeme Boha vnímat jako společenství osob (Bůh mám tedy osobní rysy). Boží osobitost je však chápána v analogickém slova smyslu.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 11:25)

Redakce vira.cz:
Často se může stát, že k nám Bůh skrze Písmo promlouvá velice osobním způsobem, kdy nás Písmo zasahuje a oslovuje. Pak ale nastane období, kdy se toto dít přestane a čtení Bible pro nás začne být něčím velmi namáhavým a úporným, Bůh jakoby mlčel. Je chyba v nás a v našem způsobu čtení nebo je to jen zkouška vytrvalosti? Měl bys radu pro čtenáře, kterým se toto přihodí? Má smysl v takovém stavu v četbě pokračovat? Nejsou chvíle, kdy nás Bible osloví jaksi „do morku“ kostí jen nějakou iluzí?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Někdy může být skutečně chyba v nás (ten základní problém, proč velmi často nerozumíme Písmu, spočívá prostě v tom, že nežijeme ve spojení s Bohem, prostě nejsme s Bohem on-line, a pak samozřejmě nerozumíme, co Bůh říká, jsme off-line). Někdy se velmi snadno a rychle dá odstranit tato naše chyba v komunikaci s Bohem: např. najdu si vhodnější čas na čtení Písma, místo, pomůcky. Někdy tato potíž mě může vést i k otázce, která vede více do hloubky - zda nemám udělat určitou zásadnější změnu - upravit svůj životní styl, přehodnotit priority. V každém případě má smysl pokračovat v četbě, ale je třeba hledat změnu (ve stylu četby nebo života). A jestli jsou iluze ty chvíle, kdy nás Bible osloví? To se pozná podle ovoce - t.j. podle konkrétních změn v mém chování, uvažování.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 11:26)

Redakce vira.cz:
Lze nějak zobecnit, proč lidé mají s četbou Písma takové problémy a proč je pro ně biblický text někdy nepřijatelný až nepoživatelný? Mohl bys dát čtenářům radu, jak tomu zabránit?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Ano, dá se to zobecnit. Jednou větou: žijeme v jiném světě (a to platí jak na rovině duchovní, tak lidské). Přesněji řečeno, nežijeme v plném spojení s Bohem, proto jiný duchovní svět, žijeme v jiné společnosti a kultuře, než je kultura a lidské prostředí Starého i Nového zákona. A jak tomu zabránit? Velmi jednoduše: Poznávat... Boha, ale také lidský svět Bible (kulturu, jazyk Bible...)(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 11:34)

Tomáš Altman:
Dobrý den, trápím se s veršem Iz 45,7 , kterému nerozumím. Jak může Bůh tvořit zlo, když v celém Novém Zákoně je Bůh představován jako dobrý. Dokonce Dobrý s velkým D. Prosím o vysvětlení.
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Touto záhadnou výpovědí se chce jasně vyznat to, že Hospodin je svrchovaným Pánem lidských dějin. Právě On je nad každou událostí, ať už dobrou nebo zlou: všechno je pdřízeno jeho plánům. Jedná se tedy o určité zjednodušené vyjádření, jak je typické pro Starý zákon. Dnešním jazykem bychom spíše řekli, že Bůh zlo dopouští.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 11:45)

Natalie:
Dobry den, Chcela by som sa Vas opytat na Vas nazor, ako chapat konanie zla Bohom na ludoch , Gn 6,7 s odkazom na Gn 8,21 , dalej Ex 12,29 . Preco toto vedome zlo, pochadzajuce od Boha? Mam to chapat ako Leibnitzovo „fyzicke zlo“, ktore ma viest k zdokonaleniu cloveka prostrednictvom odstrasenia od skodliveho ? Dkaujem .
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
K tomu viz odpověď na předchozí otázku Iz 45,7. (Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 11:48)

Martina:
Dobrý den, prosím jak číst Bibli, aby to nebyla povinnost, ale radost ? Prosím, jakým způsobem čtete Bibli Vy? Děkuji Vám za odpověď a přeji hodně Boží milosti ve Vašem životě.
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Doporučil bych číst právě to, co oslovilo - v kostele či při jiné příležitosti. Číst to třeba několik dní za sebou, dokud to oslovuje, číst to v kontextu, přečíst celou příslušnou biblickou knihu. V současné době čtu na pokračování určitou biblickou knihu. Na začátku se krátce pomodlím, pak čtu, a když mě něco osloví, tak to "přežvykuji", tedy o tom přemýšlím, nebo vyjádřím Bohu svoji odpověď jako prosbu, děkování, chválu. Tento způsob četby na pokračování někdy střídám s četbou biblických textů z liturgie. Osvědčilo se mi také používat různé překlady; i to přináší svěžest a novou vzpruhu (jak říkávali latiníci: "Rozmanitost vábí.").(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 11:49)

zkv.Ján Litt:
Dobrý den, otazka jak číst bibli s porozuměním je klíčová pro náš osobní vztah s Bohem Otcem v Pánu Ježíši Kristu prostřednictvim Ducha Svatého který nás vede od začátku do konce.Chápu,že není důležití a snad ani možný aby sme rozuměli všem Božím slovúm stejně,ale mám zato že je klíčoví pro náš zdravej rust v Kristu se schodovat v zásadních věcech a to tím nemyslím jenom schodu ve víře v Otce Syna a Ducha Svatýho která je zásadní pro naše křestanství.Křestanství se delí na evangelicke proudy a katolicko pravoslavní které mají schodnou teologii.Hlavní rozdelení v otázkach víri je otázka křtu a otázka marianskeho kultu,co si myslím že sou to zásadní otazky které se nás hluboce dotíkají v rústu a poznáni našeho pána.Pro ilustraci použiji jeden rozhovor s uznávaním panem profesorem Janem Hellerem který už není mezi náma: Proč je na začátku matoušova evangelia,že Jozef vzal Marii k sobě,ale nežili spolu ,dokud neporodila svého prvorozeného syna?Je to opis pro to ,že pak spolu žili jako manželé,včetne sexualniho života. Jan Heller:Ano jiste se tu chce říci,že až do Ježíšová narození Jozef s Marii sexuálne nežili.Jak to vypadalo o tom nejsou v evangeliu zřetelné správy.Církevní tradice má zato,že Marie zústala trvale pannou,kdežto nekteří novodobý vykladači předpokládají,že zmínka o Ježíšových bratrech natznačuje,že Maria měla z JOzefem další děti,Ježišovy sourozence.Bible nám zřetelné rozhodnutí nedodáva. Pán Heller v závěru konstatuje,že bible nám zřetelné rozhodnutí nedodáva a říka že nekteří vykladači(novodobý)se opíraj o zmínku o Ježišových bratrech. Moji otázkou pro vás pane Scarano je,jestli už jenom samotná zmínka otom ,že Marie porodila svého prvorozeního syna není dúkazem toho,že nám bible dáva zřetelné rozhodnutí?Jak rozumět slovu prvorození?A jaký je rozdíl mezy slovy prvorozený a jednorozený?Sporných příkladú a výkladú mezy tradičnímy církvemy a hnutímy které povstali z reformace je hodne a v mnoha příkladech měli katastrofálni následky.Rozhodne vyklad ovlivnuje styl uctivani Boha,a ja si vúbec nemyslíma a ni v bibli sem se otom nedočetl že by nám Búh řekl že je jedno jak se budeme modlit,nebo že je jedno jestli nejdříve uvěříme nebo se necháme pokřtít atd.Desí mě zatvrzelost mnoha křestanú kteří ctí své tradice místo toho aby ctily Boha podle pravdy.Ctí svúj rozum a to je křestanská tragedie.
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Je pravdou to, že k této otázce nedává Bible jednoznačnou odpověď. A my jako katolická církev se řídíme podle víry křesťanů v prvních stoletích. Pojem prvorozený se používá proto, že právě tímto pojmem se zdůrazní přednostní dědická privilegia.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 11:55)

Kupčíková L.:
Dobrý den, myslíte, že má smysl číst Bibli způsobem: namátkově otevřu knihu a kousek si přečtu? Jistě to může být zavádějící, mám však problém se systematickou četbou, vždycky mi to vydrží chvíli a pak to vzdám.Děkuji.
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Je to trochu riskantní, "někdy to může vyjít, někdy ne." V každém případě, pokud se rozhodnu pro tento způsob - po krátké modlitbě, měl bych rozlišovat a přemýšlet, zda tento náhodný text je právě Boží odpovědí na určitý můj problém. Pokud však nehledám odpověď na určitý problém, tak samozřejmě můžu číst Bibli namátkou, ale vždy s ohledem na kontext.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 11:58)

Veronika H.:
Hezký den, můj kamarád, co začal číst Písmo a chtěl porozumět křesťanství narazil na pasáž o prokletí fíkovníku. Připadne mu, že pokud je Bůh Dobro samo, nemohl by přece něco takového říct, připadá mu, že se tyto věci navzájem vylučují.(podobně jako výrok Ježíše o učedníku, který ho zradí: "je lepší, aby se nenarodil"). Chápu kamarádovy připomínky a mě samé to také vrtá hlavou, pomohl byste mi prosím s touto problematikou? Díky
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Předně je třeba říci, že Ježíš na tomto místě dává určité silné prorocké znamení, kdy za cenu relativního zla (v podobě prokletí fíkovníku)se chce zabránit zlu daleko většímu (zahynutí člověka).(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:00)

miriam:
Dobry den, chcela by som sa opytat, ci je vhodne, alebo dobre citovat bibliu v beznom zivote, v rozhovore s ludmi, ktorych bezne stretavam. Vypocula som si nazor, ze to nemam robit. (mozno to niekto vnima zle ak citujem Sv. Pismo). Teda je to dobre, alebo nie?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Určitě s opatrností a rozlišováním, zda je to vhodné. Někteří lidé by to mohli vnímat jako násilné, jiní naopak jako přirozené a vhodné. Takže záleží na lidech a situacích.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:02)

Bogdan Rygiel:
Je pravda, že podle Job 40:15nn behemot a leviatan jsou ve skutečnosti dinosauři? Je možné, že Země má "jen" kolem 7000let, jak tvrdí kreacionisté?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Spíš se počítá s tím, že to byly jakési mytologické nestvůry. A ohledně stáří Země - katolická exegeze se vzdává nároku něco takového blíže určit. To je v kompetenci přírodovědců.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:03)

Eva:
Dobrý den, rada bych se zeptala, jak máme rozumět Starému zákonu? Například Třetí Mojžíšova kniha je plná krvavých obřadů a já nevím, co si o tom mám myslet. Jak máme rozumět slovům o čistém a nečistém v dnešní době? Nečisté to bylo tehdy a dnes už není? Děkuji za odpověď,
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Otázka, jak rozumět Starému zákonu, je velice obšírná. Pro začátečníka by mohlo být užitečné nejprve projít Nový zákon a v jeho světle číst Starý. Co se týče Třetí knihy Mojžíšovy, tato kniha jednak podává svědectví o ryzosti a autentičnosti našich starších bratří ve víře (Bohu máme dávat přece jen to nejlepší). Jednak máme zde předobraz Ježíšovy oběti a novozákonní liturgie. A předpisy o čistém a nečistém jsou v zásadě časově podmíněna a připravují nás na novozákonní zvěst.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:05)

Antonín:
Bůh je Láska. Platí to beze zbytku v celém Novém zákoně. Ale ze Starého zákona to již tak jasně nevyplývá, zde je Bůh mnohdy tvrdý a trestající. Jak to vysvětlit?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
To je běžný názor, který bohužel neodpovídá pravdě. I ve Starém zákoně máme jasné výpovědi o tom, že Bůh je milosrdný a odpouštějící. Zároveň platí i to, že Starý zákon nám neukazuje Boží tvář (Boží vlastnosti) v plné kráse: Nový zákon nám předkládá jas Boží tváře jakoby z větší blízkosti.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:09)

TN:
Co doporučit člověku, který není křesťan, ale zajímá se o Bibli? Základní rady? Jak postupně číst (Lukáš, Skutky, ...)?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Doporučil bych začít evangeliem podle Marka nebo podle Matouše. Pak třeba zkusit Skutky. Ze Starého zákona knihu Kazatel, Přísloví, Sirachovce. A jednoduše číst. Věřím, že něco osloví.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:11)

Karel:
Kde najdu nějakou kvalitní biblickou literaturu?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:

Na tuto otázku jsem částečně odpověděl. Můžeme ještě doplnit ještě kvalitní řadu Sacra Pagina. Prozatím z této řady vyšly komentáře k evangeliím. Na internetu je nejširší nabídka biblí a biblické literarury od různých autorů a nakladatelství na webu ikarmel.cz

(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:14)

Jakub Raszka:
Má otázka je ohledně překladů. V České republice existuje na sobě více překládů, kupříkladů: Jeruzalemská Bible, Ekumenický překlad, Český Studijní překlad, Bible 21. Je to spíše pozitivní nebo naopak.
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Je to spíš pozitivní. Každý překlad má určité výhody i nevýhody. Nejlepší je používat více překladů a srovnávat. Může to rozšířit naše obzory.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:15)

Maruška:
Dobrý den, jaký je rozdíl mezi ekumenickým překladem bible a Jeruzalémskou biblí? Jsem pokřtěná (v katolické církvi) a ráda bych četla pro svůj osobní duchovní život nejlepší a nejsrozumitelnější překlad bible. Slyšela jsem též o překladu Bible - překlad 21.stol. Láká mě jeho moderní pojetí textu, ale nevím, zda ho třeba katolická církev doporučuje? Děkuji za odpověď a mějte se hezky!
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Jeruzalémská Bible má obšírné úvody a daleko větší poznámkový aparát s vysvětlivkami. A právě v tom tkví obrovská přednost oproti ekumenickému vydání. Překlad Bible pro 21. století se zase vyznačuje určitou čtivostí a určitě to není pro nás katolíky bludný a neakceptovatelný překlad.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:16)

Jaroslav:
Četl jste „Problematika homosexuálních vztahů“ – 26 str. dokument skládající se ze dvou částí: teologického a odborného (dokument vypracován pro Synodní radu ČCE)? Co si myslíte o tomto výkladu biblických pasáží? Pokud nečetl, měl byste čas si to přečíst a odpovědět kdyžtak na e-mail?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Bohužel jsem to nečetl a nemám k tomu přístup.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:19)

Ludmila Plačková:
Dobrý den, zrovna včera jsem četla v bibli List Římanům, kap. 7, 14.-23.verš - Osvobození od zákona a abych řekla pravdu, moc jsem tomuto textu neporozuměla... Kdybyste mohl odkázat na nějaké jiné církevní texty, které vysvětlují, co tím chtěl autor říct, nebo se k tomu sám vyjádřit? Předem děkuji
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
K listu Římamům máme docela obsáhlý komentář v řadě Malý Stuttgartský komentář. V zásadě tento text chce říct toto: Bůh nás osvobozuje od zákona hříchu tím, že nám dává nový zákon (princip a zákonitost života) a tím je Duch svatý (a o tom je následující 8.kap.)(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:20)

Jiří Lepka:
Dobrý den, rád bych se zeptal, jak se stavět k pasážím Bible, kde je zcela otevřeně popisováno násilí. Mám tím na mysli zejména knihu Jozue nebo začátek knihy Soudců. A hlavně jak to vysvětlit takovým, kteří házejí Bibli a Korán do jednoho pytle?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Těm, kteří házejí Bibli a Korán do jednoho pytle, bych doporučoval přečíst nejprve evangelium. A co se týče problematiky násilí ve Starém zákoně - je to opět časově a kulturně podmíněná záležitost, která je popisována určitým zjednodušeným vyznavačským jazykem - chce se zdůraznit svrchovanost Boha a jeho plánů - viz také odpověď o Iz 45,7.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:26)

HaGiFa:
Proč mám číst Bibli, když mě Bible jaksi nebaví? Připadne mi, že je spousta jiné zajímavé a hodnotné literatury...
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Samozřejmě, může se to krásně doplňovat. A pokud vás Bible nebaví, zkuste se podívat do některé méně známé starozákonní knihy, např. Judit, Sirachovec, Kazatel. Možná že to přinese nový zájem a novou touhu.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:28)

IFan:
Dobrý den, znám lidi, kteří říkají, že skrze Bibloi k nim promluvil do konkrétní situace Bůh. Není to spíše tím, že si do Bible promítají nějkaé své touhy a nápady, které - když se vyplní, tak říkají, že to mluvil Bůh. Kdo to určí?!?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Toto nebezpečí skutečně je. V zásadě se dají uvést dvě kritéria pro rozlišování autentičnosti: 1) plody 2) potvrzení ze strany společenství (zkušeného křesťana, kněze, vedoucího).(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:30)

Miki:
Prakticky lze dané podobenství, kapitolu vtáhnout vždy k mnohým tématům, myšlenkám. Právě tehdy je velmi těžké rozpoznat, které by mohly být správné. Jestli tedy chápe více lidí stejnou část jinak, ale každá obsahuje dobro, hezkou myšlenku, mohly by být správné všechny? Může každého individuálně nějaká ukázka oslovit jinak a stále být správně pochopena? Nebo nám daný text sděluje vždy jen jedinou myšlenku? V tom případě: Jak ji najít?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
V současné biblické exegezi se spíše počítá s jediným základním významem textu (litery textu). Jak ji najít? Pro laika platí snad nejdůležitější zásada - držet se kontextu. Stejný text může oslovit každého čtenáře jinak, právě proto, že každý z nás má jiné "brýle", jiný "filtr" a v závislosti na míře filtrování se jedná o lepší nebo horší pochopení.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:32)

Vaníček Karel:
Dobrý den!Znali apoštolové význam Marie, matky Pána Ježíše? Vždy mne udivuje,že se o něm ve svých listech vůbec nezmiňují.Jakoby tady kontext Bible nebyl v souladu s učením katolické církve. Děkuji za odpověď!
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Určitě neznali mariologii, jakou známe my. Ale přece jenom máme v Novém zákoně jistou mariologii... a sice v zárodku. Skutečně platí, že naše poznání významu Matky Boží se postupně rozšiřovalo. Nejdůležitější texty o Marii máme u Lukáše a Matouše.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:36)

Michaela S.:
Dobrý den, mohu se prosím zeptat, zda v případě, kdy čtení biblických textů je provázeno intenzivním vědomím bezprostřední osobní komunikace s "Autorem", existuje reálná možnost rozlišení mezi skutečnou duchovní zkušeností a projevem hypotetické duševní poruchy? Lze nalézt nějaká objektivní kritéria umožňující alespoň základní orientaci pro člověka bez vyhraněného náboženského smýšlení a bez jakékoli zkušenosti s duchovním vedením? Děkuji.
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Pro základní orinetaci bych uvedl toto kriterium: schopnost dotyčného žít v realitě, (zvládat běžný život), možná v určitém společenství, v interakci s jinými lidmi. Uzavřenost (solipsismus), čili neschopnost přijmout od jiných lidí podněty, usměrňování, bývá též špatnou známkou.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:38)

Tamara:
Mám dotaz: Bible mi připadne strašně stará a nemoderní. Proč bychom z ní měli něci mít dnes, když je dnes doba úplně jiná?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Je a není. Bůh a Boží jednání vůči člověku se nemění... A koneckonců ani samotný člověk. Mívá stejné strasti i slasti jako v minulosti, samozřejmě často v jiných podobách. Takže svědectví dřívějších generací věřících mohou být pro nás podnětná. (Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:43)

LK:
Proč si myslíte, že bible je slovo boží, když ji napsali přeci lidé, ne?!
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Určitě ji napsali lidé, ale zároveň pod zvláštním vedením Boha (tomu se říká inspirace) a že tomu tak může být, můžeme rozpoznat podle toho, že určité části Bible nás dokážou mimořádným způsobem nabít.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:45)

Iveta:
Dobrý den, zajímalo by mě jak se stavět k násilí ve Starém zákoně, hlavně to nařízené Hospodinem (např. Ex 32,27)nebo různé tresty za provinění. Proč si Starý zákon a Nový zákon v tomhle tolik odporují? Děkuji.
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Tomuto tématu jsem se již věnoval v několika předešlých odpovědích.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:48)

Irena:
Jsem už 30 let znvuzrozenou křesťankou a Bibli si čtu od dětství. Někdy se mi už nechce číst Bibli.Jak získat novou lásku, nadšení a vytrvalost k jejímu čtení?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Někdy je na místě pokorná prosba: Pane dej mi novou lásku k tvému slovu. Někdy pomůže příklad jiných věřících, jindy dobrá knížka, jindy určitý krok obrácení, který mě nově disponuje pro naslouchání a přijetí Božího slova.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:48)

Honza:
Dobrý den, když jsem čet Nový zákon, byl jsem trochu z určitých jeho částí zklamaný. Šlo hlavně o některé výroky Ježíše, které jsou podle mě dost drsné, a končí většinou:"tam bude pláč a skřípění zubů". To by totiž znamenalo že bude nějaké síto a oddělí se dobří od zlých. Ale kdo je opravdu dobrý a kdo zlý? Myslel jsem že všichni jako děti boží budou spaseni, ale asi tedy ne? Jak tomuhle správně rozumět a jak to číst? Díky.
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Matoušovo evangelium na několika místech jasně tvrdí, že Boží děti nebudou automaticky spaseny (Mt 7). Tím sítem je koherence života (čili autentické spojení s Kristem). To samozřejmě neznamená, že autentický křesťan nedělá žádné chyby a hříchy.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:50)

:
Setkáváte se často s tím, že člověk má nějakou část Bible obzvlášť rád? Mne doslova uchvátila Kniha Ester a její statečnost, ochota riskovat život za svůj národ, vidím v ní takovou předzvěst oběti Pána Ježíše. Je to vpořádka?
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.:
Ano, je to zcela běžné (dokonce i u světců). Na Bibli mě fascinuje to, že každý člověk může být něčím osloven: někdo tím, jiný oním. A co se týče Ester... Spíš bych mluvil o náznaku (královna Ester přece jenom nebyla obětována/nezahynula proto se nedá přímo mluvit o předzvěsti.(Odpovězeno: 11. 10. 2010 v 12:54)