Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. (Mk 4,24) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Kevin Leman

Zcela otevřeně o tom, o čem se hovoří JEN mezi manžely...

Tatáž síla, která by mohla vaše manželství zničit, může vás dva spojit. Musíte ji pouze napřít správným směrem.

z knihy Jsou muži skutečně takoví, jak si myslíte? , vydal(o): Návrat domů

Víte, kdy většina žen poruší své manželské sliby? Nebývá to v milencově posteli. Neodehrává se to v nějakém zastrčeném motelu. Ba dokonce ani v jejich mysli ne. Bývá to na různém setkávání žen. Jakmile ženy proberou děti, vrhnou se na hlavní chod – stížnosti na manžely. Telefon a internetové chatovací místnosti poskytují ženám čtyřiadvacet hodin denně možnost porušovat manželské sliby.

Ženy mají tendenci své muže srovnávat

Vypořádejme se s fakty. Ženy vysloví za den v průměru třiapůlkrát více slov než muži. Ta slova musí říkat někomu a svými slovy musí popisovat někoho. Protože manžel nerad používá mnoha slov, je velmi pravděpodobné, že Martha zavolá Mabel a všechno jí to vyříká. Netrvá dlouho a Mabel zjistí – věřili byste tomu – že Herbert to chtěl včera večer zase. V těchto situacích nevyhnutelně dochází k tomu, že ženy své muže srovnávají – podobně jako srovnávají své děti. Někdy žena řekne: „Bylo by skvělé, kdyby ten můj také tak pomáhal!“ Jiné si zase pomyslí (a někdy řeknou i nahlas): „To jsem ráda, že ten můj něco takového nedělá!“ Zkusme stejnou logiku aplikovat i na jinou situaci. Jak byste se tvářila, kdy vám byl manžel nevěrný a ospravedlňoval se takto: „Ty se se mnou nechceš milovat tak často, jak to chci já. Proč se tedy nemohu milovat s někým jiným?“

Čtyři typy nemístného mluvení

My muži jsme vzhledem k povaze našeho ega uzavřená stvoření. Nepřejeme si, aby druzí lidé znali naše tajemství. Mnohé manželky si ale zřejmě tato tajemství nedokážou nechat pro sebe. Joanne Kaufmanová napsala pro časopis Redbook zajímavý článek, který je nazván „Nemluvme o sexu“. Na počátku článku popisuje klasické porušení manželského slibu: „Právě mi volala přítelkyně. Řekla mi – pochopitelně zcela důvěrně – že její manžel má nebezpečně málo spermií.“ Autorka článku o tuto informaci nestála a měla pocit, že se ocitla ve velmi nebezpečném postavení: „Žiji teď v hrůze, že až toho muže příště uvidím, nějak se prořeknu.“

Paní Kaufmanová si všimla čtyř druhů klevet: (1) otevřené vychloubání se, (2) vychloubání se maskované jako stížnost John se mě nemůže nabažit, nevím, jestli se někdy pořádně vyspím“, (3) stížnost Mám dojem, že teď vyrábějí nějakou zvlášť silnou Viagru“ a (4) doznání. Žádná z těchto kategorií není vhodná – a nejen vůči vašemu manželovi. Pokud trváte na tom, že o svém manželství musíte s někým hovořit, což tak zkusit pohovořit si o něm s Bohem? Můžou existovat výjimky, ale zacházejte s nimi velmi opatrně. Máte-li zvlášť blízkou přítelkyni, která je přijatelná i pro vašeho manžela, můžete s ní mluvit i o důvěrnostech – za předpokladu, že jste si k tomu vyžádala manželovo svolení. Případně totéž platí o vašem duchovním doprovázejícím, ale i zde by měl být váš manžel dotázán na souhlas.

Není vhodné hovořit o svém manželovi ve skupině  

Moje manželka Sande ví, že si smí o všem povídat s Wendy – manželkou mého nejlepšího kamaráda. Nebuďte ale překvapena, když manžel řekne ne. Možná se dokonce urazí, že se vůbec ptáte! Ano, muž dokáže být takto uzavřený. Už myšlenkou, že jste o něm chtěla mluvit s někým jiným, se může cítit zrazen. Proto postupujte velmi obezřetně! Pamatujte, že za žádných okolností není vhodné hovořit o svém manželovi ve skupině. A pokud ano, tak tam musíte být společně! Nemám námitky proti různým manželským společenstvím a biblickým hodinám – ať se na nich ale probírá Bible, výchova dětí, ale nikoli váš manžel! 

Mužské ego hraje ve váš prospěch

Není pochyb o tom, že mužské ego je křehké a citlivé. Pokud ale budete jednat moudře, může to pro vás být i výhodou. Pokud manžel může potřeby svého ega naplnit doma, pokud ho chválíte a povzbuzujete v obtížném období středního věku, pokud respektujete jeho soukromí a jednáte s ním citlivě v jeho nejistotách, budete mít velmi velmi oddaného manžela. Tatáž síla, která by mohla vaše manželství zničit, může vás dva spojit. Musíte ji pouze napřít správným směrem. 


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2022) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…