Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

efu , Anselm Grün , MaM , MN , šape

V čem je smysl křtu?

Horizontála a vertikála křtu

z knihy Křest z různých pohledů , vydal(o): Texty nevyšly jako kniha

Každá společnost má nějaký iniciační rituál. Může to být šéf nějaké firmy, který svolá své zaměstnance a představí jim nového kolegu. Ten pak dá jako „zápisné“ lahev něčeho ostřejšího, všichni vyjádří svou spoluúčast a pak se každý vrátí ke svému „verpánku“.


Podobně každá náboženská komunita má svou iniciaci ať už po narození nebo na prahu dospělosti. Nejinak tomu je u křesťanů. Křest má dvě roviny: horizontální a vertikální.

První rovina je uvedení do společenství věřících. Je to potvrzení, že nově pokřtěný křesťan je součástí skupiny lidí po celém světě, na které se může spolehnout, že má svá nezpochybnitelná práva ale i povinnosti. Mezi práva patří například možnost čerpat z nabízeného servisu duchovního doprovázení ať už neformálního nebo formálního (zpovědi, přijímání, svatba…) Příklad povinností je třeba osobní angažovanost nebo zodpovědnost za nějakou oblast chodu společenství věřících.

Nechci zapomenout ještě jeden řekněme nadpřirozený rozměr: vzájemná podpora modlitbou. Je opravdu síla vědět, že se za mne druzí křesťané modlí. Zažil jsem to v několika životních situacích až hmatatelně. Jako kdybych byl odkudsi postrčen ve svém strachu nebo bezradnosti.

Vertikála křtu se týká vztahu s Bohem. Bůh každého z nás stvořil. Má s námi svůj osobní niterný vztah, miluje nás a udržuje v bytí. Křest se stává viditelným znamením Boží blízkosti, sounáležitosti a náklonnosti. Vztah k Bohu můžeme žít i bez křtu, ale jako pokřtění ho žijeme vědomě. V Bibli to může být naznačeno metaforami nového zrození co by Boží dítě, nebo naroubování se na ušlechtilý kmen, kterým do nás proudí míza, anebo jako svatba, při které mám ženich slibuje, že se nás nikdy nezřekne a zůstane navždy s námi.

Obě roviny, o kterých jsem psal výše, považuji za důležité. Křest je pramenem duchovního i společenského života víry. Je prahem, za kterým začíná velice zajímavá a dobrodružná pouť k plnosti života ve věčnosti. Je pilířem, na kterém spočívá architektura křesťanské spirituality.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Související texty k tématu:

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(1. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Co je to mazanec?

Co je to mazanec?
(27. 3. 2023) Co je to mazanec... Několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(23. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…