Pozor, abyste se nenechali svést. (L 21,8) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

efu , Anselm Grün , MaM , MN , šape

V čem je smysl křtu?

Horizontála a vertikála křtu

z knihy Křest z různých pohledů , vydal(o): Texty nevyšly jako kniha

Každá společnost má nějaký iniciační rituál. Může to být šéf nějaké firmy, který svolá své zaměstnance a představí jim nového kolegu. Ten pak dá jako „zápisné“ lahev něčeho ostřejšího, všichni vyjádří svou spoluúčast a pak se každý vrátí ke svému „verpánku“.


Podobně každá náboženská komunita má svou iniciaci ať už po narození nebo na prahu dospělosti. Nejinak tomu je u křesťanů. Křest má dvě roviny: horizontální a vertikální.

První rovina je uvedení do společenství věřících. Je to potvrzení, že nově pokřtěný křesťan je součástí skupiny lidí po celém světě, na které se může spolehnout, že má svá nezpochybnitelná práva ale i povinnosti. Mezi práva patří například možnost čerpat z nabízeného servisu duchovního doprovázení ať už neformálního nebo formálního (zpovědi, přijímání, svatba…) Příklad povinností je třeba osobní angažovanost nebo zodpovědnost za nějakou oblast chodu společenství věřících.

Nechci zapomenout ještě jeden řekněme nadpřirozený rozměr: vzájemná podpora modlitbou. Je opravdu síla vědět, že se za mne druzí křesťané modlí. Zažil jsem to v několika životních situacích až hmatatelně. Jako kdybych byl odkudsi postrčen ve svém strachu nebo bezradnosti.

Vertikála křtu se týká vztahu s Bohem. Bůh každého z nás stvořil. Má s námi svůj osobní niterný vztah, miluje nás a udržuje v bytí. Křest se stává viditelným znamením Boží blízkosti, sounáležitosti a náklonnosti. Vztah k Bohu můžeme žít i bez křtu, ale jako pokřtění ho žijeme vědomě. V Bibli to může být naznačeno metaforami nového zrození co by Boží dítě, nebo naroubování se na ušlechtilý kmen, kterým do nás proudí míza, anebo jako svatba, při které mám ženich slibuje, že se nás nikdy nezřekne a zůstane navždy s námi.

Obě roviny, o kterých jsem psal výše, považuji za důležité. Křest je pramenem duchovního i společenského života víry. Je prahem, za kterým začíná velice zajímavá a dobrodružná pouť k plnosti života ve věčnosti. Je pilířem, na kterém spočívá architektura křesťanské spirituality.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Související texty k tématu:

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(27. 11. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2023) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Výpadek v rozesílání mailů z webu vira.cz

(22. 11. 2023) Vážení, je nám líto, ale v posledních dnech dochází k technickým problémům při rozesílání biblických citátů a dalších…

Červená středa - Red Wednesday

Červená středa - Red Wednesday
(22. 11. 2023) Pravidelná akce, která připomíná všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské…