Vládcové lidí, ctěte moudrost. (Mdr 6,21) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

efu , Anselm Grün , MaM , MN , šape

Co znamená křest?

Prázdná zvyklost nebo brána do křesťanského života?

z knihy Křest z různých pohledů , vydal(o): Texty nevyšly jako kniha

Křest dítěte je  nadpřirozenou milostí, kterou nabízí Bůh – Kristus – těm, kdo o to stojí, a z nich se tímto znamením stávají křesťané, jeho následovníci, děti Boží, patřící do rodiny církve. Je v tom skryto mnoho tajemného, což jsme buď ochotni přijmout vírou a více se nad vším zamyslet, nebo může jít jen o prázdnou zvyklost.

Křest můžeme přiblížit jako bránu do křesťanského života, v němž se postupně nabízejí další jeho posily, kterým říkáme svátosti (biřmování, smíření, eucharistie, manželství, posila nemocných), a ty teprve křest naplňují do skutečného následování Ježíše Krista. Bez tohoto pokračování jde o poněkud nevyužitý dar, který v člověku sice také působí nějaké vnitřní tíhnutí k dobru a lásce, jen trochu krní, každopádně mu neublíží.

Samotný obřad křtu je plný různých úkonů, které jsou symboly, obrazy jeho vnitřního působení. Člověk je osvobozován od zla, k němuž přirozeně tíhne, zbaven „dědičného hříchu“, "oblečen do nového života“ a vybaven silou, kterou k udržení tohoto čistého stavu potřebuje, rozhoří se v něm světlo Kristovo. To vše v něm mají rodiče a postupně i on sám rozvíjet. Nejde tedy o nějakou magickou ochranu před jakýmkoliv zlem, ale o začátek spolupráce s Boží láskou. 


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Související texty k tématu:

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...