Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

efu , Anselm Grün , MaM , MN , šape

Co znamená křest?

Prázdná zvyklost nebo brána do křesťanského života?

z knihy Křest z různých pohledů , vydal(o): Texty nevyšly jako kniha

Křest dítěte je  nadpřirozenou milostí, kterou nabízí Bůh – Kristus – těm, kdo o to stojí, a z nich se tímto znamením stávají křesťané, jeho následovníci, děti Boží, patřící do rodiny církve. Je v tom skryto mnoho tajemného, což jsme buď ochotni přijmout vírou a více se nad vším zamyslet, nebo může jít jen o prázdnou zvyklost.

Křest můžeme přiblížit jako bránu do křesťanského života, v němž se postupně nabízejí další jeho posily, kterým říkáme svátosti (biřmování, smíření, eucharistie, manželství, posila nemocných), a ty teprve křest naplňují do skutečného následování Ježíše Krista. Bez tohoto pokračování jde o poněkud nevyužitý dar, který v člověku sice také působí nějaké vnitřní tíhnutí k dobru a lásce, jen trochu krní, každopádně mu neublíží.

Samotný obřad křtu je plný různých úkonů, které jsou symboly, obrazy jeho vnitřního působení. Člověk je osvobozován od zla, k němuž přirozeně tíhne, zbaven „dědičného hříchu“, "oblečen do nového života“ a vybaven silou, kterou k udržení tohoto čistého stavu potřebuje, rozhoří se v něm světlo Kristovo. To vše v něm mají rodiče a postupně i on sám rozvíjet. Nejde tedy o nějakou magickou ochranu před jakýmkoliv zlem, ale o začátek spolupráce s Boží láskou. 


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Související texty k tématu:

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(1. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Co je to mazanec?

Co je to mazanec?
(27. 3. 2023) Co je to mazanec... Několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(23. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…