Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

efu , Anselm Grün , MaM , MN , šape

Zajistí křest dítěti ochranu?

Účinky křtu jsou rozmanité, ale vesměs neviditelné. Nedá se říct, že Bůh bude člověka „víc chránit“ ve smyslu uchránění od pozemských trampot.

z knihy Křest z různých pohledů , vydal(o): Texty nevyšly jako kniha

Křest je „naroubování“ člověka na „kmen“ Krista. Ale zatímco u ovocných stromů se roubuje ušlechtilý štěp na méně ušlechtilou podnož, u křtu je to naopak. Do člověka začne od chvíle křtu proudit „míza“ Kristova života, která dá jeho životu úplně nový, nadpřirozený rozměr. Čím dřív začne v človíčkovi proudit milost, tím lépe: bude ho od malička utvářet, a to nejdřív skrytě (stejně jako u štěpu), a poté snad začne vydávat plody. To je také důvod, proč někteří kněží říkají, že milost křtu stojí i za to riziko, že dítě nebude vychováváno křesťansky. Kristova milost je totiž dost mocná na to, aby si sama našla v člověku cesty, kterými bude proudit. Rodičovská výchova je jen jednou z nich. (Já sama si to také myslím, jsem právě ten případ :).

A co je to ta milost? Je to Boží láska, která z člověka dělá jeho milované dítě. Bůh ho zve do nebeského království, a celý jeho život bude přípravou na vstup do věčné radosti. Bůh člověka už v tomto životě přetváří čím dál víc ke svému obrazu – k lásce, pravdivosti, milosrdenství, ušlechtilosti. To všechno jsou vlastnosti Boží, na kterých Bůh dává svým dětem účast, pokud se mu vysloveně nebrání. I to může Bohu žel nastat.

Účinky křtu jsou rozmanité, ale vesměs neviditelné. Nedá se říct, že Bůh bude člověka „víc chránit“ ve smyslu uchránění od pozemských trampot. Bude ho chránit především před zlem hříchu a před útoky zlých duchů. Všechno zlé bude (s jeho spoluprací) proměňovat v dobro.

Ani jedno z toho si ale nemůžeme ověřit svými smysly. Teprve víra v Krista otvírá oči pro jeho působení. 


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Související texty k tématu:

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“

Jak odpustit zlé matce?

(9. 5. 2024) Pokaždé se chytím do její pasti a bere mi to energii. Jinak jsem klidný a milující člověk, ale s matkou mě ovládne…