Ukaž mi své cesty, Bože. (Ž 25,4) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

On k ní...

Tvá žena je součástí tebe

z knihy Miluji tě , vydal(o): Nové město

Miluji tě. Říkej to pokaždé, kdy můžeš: každé ráno jakmile se probudíš a večer před tím, než zavřeš oči.

Jsi poctivý a věrný muž pevného charakteru, máš svou důstojnost a dodržíš slovo, které dáš. Spojila tě s ní láska a díky té jste oba našli své vlastní naplnění v druhém.

Nejsi pán. Jsi přítel, druh na cestě životem, jsi tím, kterého miluje, stejně jako je ona tou, kterou miluješ ty.

Říkej jí to všemi odstíny hlasu. Je to magická věta, která otvírá každé dveře. Nebuď lakomý! Nestačí myslet si to, je třeba to říci, opakovat nebo i křičet, když je zapotřebí. Nedej se zadržet svou ostýchavostí, pýchou nebo nepříznivým rozpoložením duše.

Nikoho neunaví do nekonečna opakované: miluji tě!

Nezapomínej na vzácnost své milované: je to jedinečná bytost, která na zemi nikdy předtím neexistovala a nikdy potom existovat nebude.

Jestliže je tvá láska plně opětována, uvědom si, jaký máš poklad a jaké štěstí!

Varuj se nebezpečí, že bys takové jmění mohl ztratit nebo třeba jen poškodit. Miluj ji více než svůj vlastní život. To, co děláš pro ni, děláš pro sebe samého, protože láska z vás učinila jedinou bytost.

Řekni jí každý den něco hezkého. Vyjádři jí svůj obdiv, že dobře vypadá, umí se vkusně obléci, všimni si, když má nové šaty a pochval jí je, oceň také, když si na sebe vezme něco trochu rafinovaného s tajným úmyslem líbit se ti...

Buď romantický! Každá žena, i ta největší feministka, má ve svém srdci potřebu prožívat vášnivou, romantickou lásku. Je to přirozená součást každé lidské bytosti, k níž patří touha po štěstí a po citovém naplnění.

Nejprve si získej její srdce a její mysl; později přijde i sex, v pravé chvíli a tím nejpřirozenějším způsobem, spontánní, čistý a úplný. Získáš-li srdce a mysl, získal jsi všechno!

V každodenních záležitostech s ní spolupracuj! Vhodnou pomocí ze své strany nemůžeš nic zkazit.

Nepromarni žádnou příležitost vyjádřit jí s hřejivou upřímností pocit rozkoše, který v tobě vzbuzuje, sympatii, kterou k ní cítíš, krásu, kterou v ní nacházíš, úctu, kterou k ní máš pro její moudrost a inteligenci. Uvidíš, jak se její oči rozzáří štěstím a vděčností. Její srdce nebude moci jinak: naplní se pohnutím a stále obnovovanou a vzrůstající láskou k tobě.

Zůstaň jí věrný! Jestli ji miluješ a budeš lásku rozvíjet, nikdy tě nebude unavovat. Tvá milovaná více než dostatečně naplní každou tvou intimní potřebu lásky.

Mluv s ní o věcech, které ji zajímají a udržují váš rozhovor stále živý.

Neopomeň upřímně ocenit její schopnosti: to, jak umí připravit jídlo a prostřít stůl, námahu, kterou vynakládá, její trpělivost, obětavost, její úspěchy v práci a také sympatii, kterou umí vzbudit, když baví hosty...

Ochraňuj ji, získej si její plnou důvěru tak, aby se ti mohla svěřovat i se svými nejintimnějšími problémy, které ji znepokojují a mohou v ní vzbudit úzkost nebo depresi.

V mezích možností se snažte společně najít řešení pro její i tvou vnitřní spokojenost; bude to ku prospěchu oběma.

Udržuj svůj láskyplný vztah stále živý! Vymýšlej nové a nové podněty, aby ses vyhnul všemu bezbarvému a nudnému, aby nedošlo k zevšednění vašeho vztahu. Dokaž se nadchnout i pro tu nejmenší věc!

Měj pro ni často přichystány malé pozornosti. Stačí nějaká maličkost, třeba pouhá luční květina. Svazek přátelství nebo lásky neposilují velké dary, ale projevy malé, stálé pozornosti a nevýslovná radost, kterou zakoušíme, když vidíme, že náš vyvolený nás miluje a myslí na nás.

Tvá žena je součástí tebe samého. Měj tuto skutečnost stále na mysli! Řešení neshod a nepříjemné diskuse ponech na chvíle, kdy jste daleko od indiskrétních pohledů a cizích uší.

Nestyď se projevovat jí během dne své city. Něžnosti, polibky a objetí milovaného muže potěší ženu vždy, i ve chvílích, kdy se zdá zcela zaneprázdněna.


Možná, že se bude trochu příkře bránit, ale v nitru bude cítit uspokojení... Proto nešetři malými pozornostmi!

Když jdete na procházku, drž ji za ruku a buď pyšný, že ji máš po boku.

Miluješ-li svou ženu více než vlastní život, bude se ti zdát, že když ji objímáš, držíš v náručí celý svět.

Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…