Druzí mají vždy něco,
co my nemáme

Vždycky budeme mít spoustu důvodů k závisti. Celkem záhy objevíme, co všechno nemáme. Vbrzku narazíme na lidi, kteří budou oblíbenější, úspěšnější, krásnější a bohatší než my.

Závist je postoj v hloubi srdce, který všechno zamořuje. Dokonce k první vraždě v dějinách lidstva došlo podle Bible právě kvůli závisti (srov. Gn 4,1-16). Problém je, že příčiny závisti ze světa nikdy nezmizí. Vždycky tu bude někdo, kdo bude umět něco lépe nebo bude mít něčeho víc než ti druzí.

Závist ničí radost i z toho,
co sami máme a umíme

Navíc závist nejenže nahlodává dobrou vůli mezi lidmi, ale také ničí radost z toho, co člověk sám má nebo umí.
Ovládne-li něčí srdce závist, vždycky se projeví i v jeho vnitřním vnímání všeho kolem. Závistivých myšlenek se bohužel nelze snadno zbavit; vyžaduje to skutečné obrácení a zřeknutí se jich. Potom je nutné nahradit staré vnitřní vnímání novým, zdravým.

Protilátka

Protilátkou vůči závisti je vděčnost. Kdo umí být vděčný a děkuje za to, co má, uvědomuje si, že to není samozřejmost. Navíc obrací svou pozornost od svého nedostatku k něčemu, z čeho se může radovat. Zaměřuje ji i na Boží dobrotu a velkorysost a nehledí tedy jen na to, co sám nemá.

Tip pro tebe

Zařazuj do svého uvažování vděčné myšlenky a děkování:
Pomáhá to osvobozovat srdce od závisti.

Zkoumej své srdce: Na jaké lidi zahlížíš se závistí?
Jakých dobrých věcí si všímáš jen zřídkakdy?
Kterým lidem nebo oblastem svého života
bys mohl dopřát víc vděčné pozornosti a vděčných myšlenek?