Všichni po něčem hladovíme

Přijít na to, po čem opravdu hladovíme, je jedním z největších duchovních úkolů života. Existuje tolik různých druhů hladu. Je tu, samozřejmě, přirozený hlad po potravě, ale většina z nás jen zřídkakdy hladoví po jídle. Popravdě řečeno, naše tendence se přejídat často omezuje naši schopnost zjistit, po čem doopravdy hladovíme. Někteří lidé baží po pohodlí, jiní po pocitu sounáležitosti, jiní zase po úspěchu, sexu, bezpečí, dobrodružství, zabezpečení, cestování. Být člověkem znamená hladovět.

Víte, po čem hladovíte?

Přijít v průběhu života na to, po čem doopravdy hladovíme, vyžaduje duchovní vnímavost. Můžeme si myslet, že hladovíme po něčem, ale jakmile se dané věci nasytíme, zjistíme, že ten hlad je tu pořád a je ještě větší než kdy dřív.

Hlad je jedním z ústředních témat knihy Pohyblivý svátek od Ernesta Hemingwaye, knihy vzpomínek na léta, která jako mladý muž strávil v Paříži. Mluví o tom, jakou roli hraje hlad v tvůrčím procesu. Hemingway popisuje, jak se jeden den procházel po Paříži se svou ženou Hadley. Jak tak kráčeli kolem restaurace Michaud‘s, spatřili zákazníky, jak si užívají své jídlo. Ernest a Hadley se rozhodli praštit se přes kapsu a pořádně se najíst. Hemingway jedl jako král, ale cestou domů si uvědomil, že hlad je tu pořád. Myslel si, že hladoví po jídle, ale bylo to něco jemnějšího, a ne tak snadno uchopitelného. Doma se miloval se svojí ženou, a když poté ležel ve tmě, zase si uvědomil, že stále hladoví.

Hlad je mnohem víc než jen touha po jídle. Když se pohodlně zabydlíme v tomto světě, míváme nadbytek jídla a tolika jiných věcí, že pro nás může být těžké zaslechnout svůj vnitřní hlad. Hlad k nám mluví tisíce způsoby.

Jaký je smysl hladu?

Každá touha, kterou jakožto lidské bytosti zakoušíme, je touhou po něčem úplnějším.

Duchovní povědomí nás vede k pochopení, že každá lidská touha je nějakým tajemným způsobem vposledku touhou po Bohu. A zatímco Boha hledáme všude možně po světě, on na nás čeká v hloubi naší duše. Ale v raných fázích našeho duchovního růstu je dostačující, když rozpoznáme, že Bůh k nám promlouvá skrze náš hlad. Bůh používá náš hlad, aby nás vyučoval a vedl.

Co vám říká Bůh skrze váš hlad?

Jste schopni se podívat zpět na různá období svého života a spatřit, co jste zakusili v různých obdobích „hladu“? Co vám Bůh říkal skrze váš hlad? A co vám skrze váš hlad říká teď?

Je hlad dobrý nebo špatný? Může být obojí. Podobně jako u mnoha věcí, záleží na tom, jak na něj reagujeme. Bůh může použít hlad, aby nás vedl k sobě. Naše potřeba hladu nám může vždy připomínat, že naší nikdy nekončící potřebou je Bůh.