Jsme jak uhánějící psi - za atrapou

Zúčastnili jste se někdy závodů loveckých psů? Možná jste si všimli, že po závodech se psi vracejí s vyplazenými jazyky a lapají po dechu. Představte si, jak by se ti psi asi spolu bavili: „Musíme to příště dokázat, musíme běžet mnohem rychleji.“ Tito psi netuší, že utíkají za automaticky řízenou návnadou. Proto samozřejmě nikdy neuspějí. Jejich kořist je jen iluzí, nikdy ji nemohou chytit.  (Jako návnada se nejčastěji používá střapec nebo kožešina tažené na lanku.)

Ti psi v mnohém představují i nás lidi. Běžíme stále rychleji za nějakým úspěchem, ale ve skutečnosti běh nikdy nekončí. Je to nekonečné úsilí, honba za kariérou, za penězi, za dokonalostí, snaha získat vyšší postavení a pozici, než mají druzí. V politice, v zaměstnání, ve společnosti, ve vztazích… Je to stále rychlejší běh, při kterém ale naše srdce zůstává nenaplněné a prázdné.

Být úspěšný, nebo mít zdařilý život?

V současné době se kvůli tomu rozpadávají mnohé rodiny a vztahy. Mnozí lidé ale nevědí, jak žít jinak! Nevědí, že opravdu žít neznamená být jen úspěšní, ale spíše být zralými, zodpovědnými a důvěryhodnými osobami. Důležité je totiž to, jací jsme, nikoli to, kolik toho vlastníme – ať už finančně, nebo ve společenském postavení.

Člověk navíc může být úspěšný dle mentality společnosti, ale zároveň být velmi neúspěšným v osobním životě. Může být velmi bohatý, ale nemusí umět čelit těžkostem a selháním v osobním životě a ve vztazích. Je tedy rozdíl mezi tím, je-li někdo úspěšný, nebo je-li jeho život zdařilý. Mentalita úspěchu představuje honbu za úspěchy, aniž by člověk dosáhl skutečného cíle života, kterým je pokoj a radost srdce.

Pravý úspěch je pro každého něco jiného

Ježíš k lidem přichází s jinou nabídkou. Říká, že úspěšnost není založena na tom, co vlastníme, ani na naší inteligenci, ani na naší moci. Protože za hranici smrti si z toho nevezmeme nic. Naše cena se měří podle toho, jací jsme. Jejím měřítkem je láska, kterou chováme ve svém srdci a předáváme dál.

Úspěch není špatný. Nesprávné ale je udělat z úspěchu pána svého života a vše mu podřídit. Pánem našeho života má být Ježíš. On totiž každého osobně miluje, zná a má s každým dobré úmysly! Jen on ví, co je pro nás pravým úspěchem, co nás vede ke zdařilému a naplněnému životu. V tomto spočívá tajemství radostného života. Jestliže se Ježíš stane Pánem našeho života a námahy, potom sice „závody“ pokračují, ale pravou vizí je Ježíš, ne samotný úspěch. Pokud tomu tak není, budeme jako lovečtí psi, kteří se uštvaně ženou za umělým zajícem.

Pane Ježíši Kriste,
buď Pánem mého života,
mé práce, úspěchů a vztahů.
Ale i neúspěchů, těžkostí, slabostí a …
… nakonec i mé smrti.
Amen.