Přesolená polévka a možné následné reakce

Lidé často prožívají své manželství příliš vážně a málokdy si užívají jeho veselejší stránky. Ale i to je důležité. Představme si manžele, kteří zasednou k obědu a zjistí, že polévka je přesolená. Jak zareagují? První možnou reakcí je vzájemné obviňování. Manžel vyčítá manželce, že polévku přesolila, a manželka zase obviní manžela, že se neúčastní domácích prací a že je unavená

Druhou reakcí je znechucení. Manželka nemá náladu, protože se jí nepodařilo dobře uvařit, manžel je znechucen, protože polévka jednoduše není dobrá. Oba mohou zareagovat i tak, že si v kuchyni najdou k jídlu něco jiného. Existuje ještě čtvrtá možnost: manželé se od srdce zasmějí. Společný smích problém rozpustí a odstraní i únavu.

Smích má moc vyřešit spoustu problémů

Srdečný smích má moc vyřešit spoustu problémů. Manželství není jen závažná záležitost, má přece i svou veselejší stránku. Úspěšné manželství potřebuje i spoustu humoru. Smějete se spolu často? Bavíte se spolu a slavíte různé události? Pokud chceme své manželství prožívat v uvolněné a příjemné atmosféře, nesmíme brát příliš vážně různé maličkosti, které se nám přihodí. Tak se vyhneme množství problémů a umožníme svému manželství svobodně dýchat. Je to klíč k úspěchu. Společný smích je předpokladem dobrého manželství a navíc pomáhá odhalit různé potlačené emoce, které v sobě skrýváme. V každém z nás je stále hravý chlapeček nebo děvčátko. Každý máme své vznešené a ušlechtilé touhy, ale díky společnému smíchu dokážeme stát oběma nohama na zemi. Čas od času bychom si měli položit otázku: „Jsem schopen dovolit partnerovi, aby se mi smál?“ Pokud ne, máme ještě ke správnému důvěrnému vztahu daleko. Když se totiž dokážeme jeden druhému svobodně zasmát, je to důkaz bezpečného a důvěryhodného prostoru mezi námi.

Ironie a sarkasmus ale zraňují

Zavtipkovat ovšem neznamená soustředit se na partnerovy slabosti. To by ho určitě ranilo. Smát se druhému tehdy, kdy mu náš smích ubližuje, skutečně není vhodné. Ale vzpomínat na minulé události a smát se jim je zdravé. Připomenout si například to, jak jsme se pohádali kvůli něčemu opravdu nedůležitému, a společně se tomu zasmát je velice užitečné.

Ale jak jsem již psal výše, všechno je možné zneužít. Některým manželům se smyslem pro humor se občas může zábava vymknout kontrole. Dělají si na veřejnosti legraci ze svých partnerů, dokonce používají i sexuální narážky. Takové chování pochopitelně zraňuje a hrozí být zdrojem konfliktů. Není radno se bavit a relaxovat na úkor druhého.

Někteří lidé jsou schopni akceptovat vtipy na svou osobu bez problémů, jiní podobné žerty přijmout nedokážou. Musíme být opatrní a všímat si způsobu vyjadřování partnera, nezacházet v žertování příliš daleko a neubližovat. Používat vtipy jako prostředek ke zraňování partnera vede ke zraňování vztahu mezi oběma. Ponižovat ho vyprávěním rádoby vtipů a veselých historek už není vtipné a způsobuje hluboké rány na duši.

Manželé by neměli zapomínat na společnou zábavu

Pokud nedokážeme žít v manželství s nepatrnými nedostatky, těžkostmi a vzájemnými rozdíly, může manželství selhat. Je tedy důležité umět se spolu smát. Je důležité umět se společně bavit.

Dvojice obvykle vyhledávají zábavu v době, kdy spolu chodí a ucházejí se o vzájemnou přízeň. Toto období ale pomine a partneři si spolu začnou mnohem více povídat o dětech, penězích a kariéře. Kvůli stresu, nedostatku času, nejrůznějším obavám, problémům a starostem se pár často uzavře do ulity. Vznikají tak mezi manželi problémy a rostou bariéry… /…/

Manželé by si měli vyhradit čas pro sebe navzájem

Manželé by neměli zapomínat na oslavy, společnou zábavu, měli by spolu prožívat chvíle oddechu a odpočinku a hodnotným způsobem trávit volný čas.

Manželé by si měli ve společném čase vyhradit chvíli a dohodnout program na společné „bláznění“, zvláště mají-li děti. Dohoda je důležitá, jelikož některé partnery odvádějí jejich pracovní povinnosti na delší dobu z domova nebo pracují na odlišné směny. Manželé by se měli věnovat zejména takovým aktivitám, při nichž mohou partnera lépe poznat: jít bruslit, zorganizovat piknik, navštívit kulturní akci, jet na výlet nebo strávit příjemný víkend se známými mimo domov. Je užitečné vyhradit si čas na koníčky, které by mohly zaujmout oba partnery: šachy, tanec, jogging. Nesmíme zapomenout na to, že si každý musí najít i svůj vlastní způsob relaxace. Nejčastěji na tento požadavek reagujeme: „Mám na práci mnohem důležitější věci!“ To je ale otázka priorit – relaxace je totiž také investicí do šťastného a úspěšného manželství!