Boží slovo je oživující

Chceme-li se obrátit k Bohu, není nic lepšího než číst knihy evangelií. Stačí otevřít Bibli a udělat si čas. Pán je přítomen všude. Jeho slovo je oživující.

Někdy dojde k náhlému zvratu: některým lidem v dějinách stačilo, že se seznámili jen s krátkou pasáží, a pravdě o živém Kristu ihned uvěřili. Ale to se stává zřídka. Čtěte Bibli pokud možno každý den. Mně se osvědčilo ráno. Ale je na každém, aby si našel svůj čas. Čtení Božího slova je dar. Žádná duchovní četba nebude mít takovou sílu jako Písmo svaté. Můžeme číst duchovní texty, ale Bible je fantastická. Neobrací násilně, ale může proměňovat den po dni.

Bible na balíčku tabáku

Když ráno vstanu, dám si kafe a cigaretu a pak hned otevřu knížky obsahující biblické texty pro každý den během roku. Přečtu si evangelium a další texty a vyberu jednu větu. Například: „Hospodin je mé světlo a má spása.“ Opíšu si tu větu na lístek z bločku a přilepím ho na balíček tabáku. Můžete to dělat taky tak a přilepit si lístek na nějakou věc, kterou berete do ruky několikrát za den, třeba na peněženku. Opíšete žalm nebo několik slov, která se vám pak budou vybavovat během dne. Je to podivuhodné. Jedna drobná věta nebo výpověď mi pomáhá udržet vlastně stálé spojení s Bohem v modlitbě, prožívat vnitřně některé chvíle jen s ním.

Když čteš evangelium, je ti dávána zvláštní milost. Je potřeba se ale i vnitřně ztišit. Přečtená slova pak v tobě budou rezonovat a budou působit na tvůj život…