Zájem o papežskou návštěvu je podle očekávání veliký. Již dnes je jisté, že mši ve Staré Boleslavi navštíví přes 30 tisíc poutníků, kteří se již zaregistrovali. Organizátoři však počítají s tím, že mnoho lidí se rozhodne až na poslední chvíli a návštěvnost tedy bude ještě vyšší.

Ti, kdo dosud nemají místenku, se na mši dostanou zcela bez problému. Buď si mohou místenku (která je samozřejmě zdarma) vyzvednout na jednotlivých biskupstvích, nebo v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství. S místenkou lidé obdrží také průvodce poutníka, ve kterém najdou mapu, základní informace, liturgické texty apod. Na mši se ale může každý vydat i zcela bez místenky. Dostane ji až na místě.

Ačkoli na samotné Proboštské louce nedaleko historického centra Staré Boleslavi toho zatím moc k vidění není (louka se zatím jen pravidelně seče), přípravy běží na plné obrátky. Zástupci skupin, které mši ve Staré Boleslavi připravují, se pravidelně scházejí, protože věcí, které je třeba zajistit, je opravdu mnoho. Zabezpečuje se doprava, aby se lidé na místo dostali bez jakýchkoliv problémů, dolaďují se plány na stavbu oltáře, redigují se liturgické texty, organizují se doprovodné akce, které každoročně obohacují Národní svatováclavskou pouť, jejíž součástí letos bude mše s papežem Benediktem XVI. Probíhají také přípravy všech složek, které budou dbát na bezpečnost. Mládež dolaďuje svůj program (ve Staré Boleslavi totiž papež osloví mládež), dobrovolníci upravují např. baziliku sv. Václava, kde papež uctí našeho patrona knížete Václava atd., atp.

Důležité je však říci, že přípravy nejsou pouze organizační. Věřící se na návštěvu Svatého otce připravují také duchovně. Pro pomoc v duchovní přípravě je k dispozici brožura s myšlenkami a modlitbami vztahujícími se k návštěvě Svatého otce. V ní se mimo jiné píše: „Papežská návštěva je významná celospolečenská událost. ... Udělejme a vyhledejme věci, kterými bychom se mohli honosit. Konkrétní dobré skutky Svatého otce jistě potěší. Dítě by otci chtělo položit mnoho otázek o tom, čemu nerozumí a neví si s tím rady. I my si připravme a jasně zformulujme takové otázky. V jeho promluvách pak snadněji nalezneme odpovědi. Kdybychom takové otázky neměli přichystány, nejspíše bychom odpovědi
přeslechli.“

Dobu očekávání návštěvy také provázejí pastýřské listy biskupů Čech, Moravy a Slezska. Zatím poslední z nich byl čten o této neděli, 9. srpna 2009. Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk si na svých stránkách klade otázku, co bude duchovním poselstvím Svatého otce. Říká: „Věřící se modlí za to, aby jeho návštěva přinesla mnoho duchovního prospěchu a užitku pro církev i pro společnost. Papežův příchod v okruhu svátku hlavního zemského patrona knížete svatého Václava, uctění jeho ostatků je i výrazem jeho úcty k naší duchovní i národní tradici. Jeho pouť k místu Václavova umučení jako by spojovala duchovní a národní stránku papežovy návštěvy.“
Kromě toho rovněž známe jeho první encykliku Deus caritas est, která byla věnována lásce, a také druhou Spe salvi, která hovoří o naději. Dokonce již máme k dispozici také jeho třetí encykliku Caritas in veritate. Tento nový papežský dokument, který se věnuje sociálnímu učení církve, nabízí témata „vhodná i pro nadcházející papežskou návštěvu v naší zemi“, jak ve svém nedávném článku napsal kardinál Miloslav Vlk.

Důstojně zajistit návštěvu svatého otce znamená uhradit mnohapoložkový rozpočet. Jedná se o nákladnou akci, která není realizovatelná bez přispění veřejnosti a nejrůznějších firemních partnerů. Rádi proto uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek na zajištění akce. Bližší informace naleznete na www.vira.cz/tema/podpora-navstevy-papeze-benedikta16/.
Všechny praktické informace jsou vyvěšeny na stránkách www.navstevapapeze.cz.