Křesťané v Egyptě žijí v neustálém pronásledování a ohrožení života. Své oči mají přesto, anebo právě proto stále upřené na Vzkříšeného Krista. Video z křesťanského setkání s chválou Vzkříšeného Pána... (Video je opatřeno slovenskými titulky)

 

Koptská cirkev v Egypte sa odvážne stretáva napriek krutému prenasledovaniu v ich krajine. Ich veľkonočný chválospev je vyznaním viery vo vzkrieseného Krista. Pomodlime sa dnes za nich, aby hrdinsky znášali svoj osud až dokonca.

Zveřejnil(a) Modlitba.sk dne 15. duben 2017