Jedna z nástrah, která ohrožuje všechny vztahy, spočívá v tom, že v našem malém světě chceme mít vždycky pravdu a že se o svůj prostor nehodláme s nikým dělit. Každou bitvu musíme bezpodmínečně vyhrát. Ale jestliže vy vyhrajete, znamená to přece, že váš partner prohraje. A když vyhraje váš partner, prohrajete zase vy. Je toto láska? Opravdu si myslíte, že tento postoj může být pro váš vztah přínosem? Vaše vzájemné konflikty by se měly stát výzvou k tomu, abyste začali reagovat jinak, abyste se vždy chápali jako celek. Díky tomu se bude váš vztah rozvíjet a vám v něm bude dobře.

Další nástraha tkví v pocitu, že jsme si nevybrali toho pravého. Hned na začátku naší knihy jsme si řekli, že v počátcích milostného vztahu je vždy přítomno tajemství. Podle Harvilla Hendrixe a jeho ženy Helen LaKelly Huntové, zakladatelů párové terapie IMAGO, nám právě tohoto a žádného jiného partnera vybralo naše podvědomí. Proč? Abychom se mohli uzdravit ze zranění, která jsme utrpěli v dětství, a abychom mohli osobně i lidsky růst. Podle nich „stát se dobrým partnerem je důležitější než najít dobrého partnera“.

Dokonalý život ve dvou, během něhož se neobjeví žádné potíže, prostě neexistuje. Je to iluze, kterou je třeba rychle opustit. Je to stejné jako věřit v dokonalý život bez jakéhokoliv neštěstí. Ale tak to prostě není. Všichni lidé musí překonávat nepředvídatelné překážky, které jim život klade do cesty. Taková období jsou nevyhnutelná, ale zároveň právě v nich může láska nejvíce růst.

Všechny páry procházejí občas krizí. To je realita a bojovat s ní je zbytečná ztráta energie. Moudřejší je krizi přijmout a pohlížet na ni spíše jako na příležitost. Co se jejím prostřednictvím mohu naučit? Co mohu rozvinout? Nezapomínejte, že láska je stále s námi, a pokud jí v nás a mezi námi dáme prostor, máme ji stále k dispozici.

Zemětřesením vznikají hory. Na horu pak můžeme vystoupat a z výšky obdivovat krásu nebe i země. Z konfliktů se vynořuje a rozvíjí vaše láska. Právě ta vám umožňuje podívat se na věci z odstupu a těšit se z krásy vašeho vztahu.

Vzdejte se i představy, že váš partner má tu moc, nebo dokonce povinnost učinit vás šťastnými. Štěstí, životodárný pramen našeho bytí, můžeme najít jedině v sobě. Je ve vás a mezi vámi. Aby se tento pramen mohl volně rozlévat, potřebuje základní důvěru a ochotu vyjít druhému vstříc právě teď, ať jsou okolnosti jakékoliv.

To všechno je možné sdílet a prožívat společně. Autor knihy Kazatel píše: „Všechno má svůj čas.“ Láska se nám však dává v každém okamžiku všemu navzdory.